سرخط خبرها
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس قالب وردپرس

پیشرفت تحصیلی دانشجویان و رابطه آن با گذراندن کلاس های فوق العاده

آیا پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباطی با گذراندن کلاس های فوق العاده آموزشی قبل از ورود به دانشگاه دارد؟

سعید سبحانیان، الهه رضایی ، لیلی مصلی نژاد

دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم
چکیده:   (۵۹۲ مشاهده)
مقدمه: بررسی متغیرهایی که با پیشرفت تحصیلی در دروس مختلف رابطه دارند، یکی از موضوعات اساسی پژوهش در نظام آموزش و پرورش است. مطالعه حاضر با هدف بررسی همراهی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم با گذراندن کلاسهای فوق العاده آموزشی قبل از ورود به دانشگاه صورت پذیرفت. مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی- تحلیلی است که بر روی ۱۱۶ نفر از دانشجویان ورودی سال ۹۰ دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال ۱۳۹۱ صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه خود ساخته شامل: بخش۱، خصوصیات دموگرافیک و بخش۲، اطلاعات مربوط به نمره خام کنکور، رتبه کل کنکور و همچنین معدل ترم۱و۲ کلیه دانشجویان بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss v.16 استفاده گردید. نتایج: در مطالعه حاضر ۱۱۶ نفر شرکت داشتند.(۲/۳۰٪)۳۵ نفر از هیچ کلاسی استفاده ننموده و (۸/۶۹٪)۸۱ نفر از انواع مختلف کلاسهای مذکور استفاده نموده بودند. بین نمره خام کنکور و رتبه کل کنکور با چگونگی شرکت در کلاس ها به ترتیب ارتباط معنی داری یافت شد.(r=0.215وp=0.21) و (r=0.251 و p=0.007).بین میانگین نمرات ترم ۱ با رتبه کل کنکور ارتباط معنی دار اما معکوس دیده شد.(r=-0.27 و p=0.003). نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست امده در خصوص ارتباط معنی دار معکوس بین شرکت در کلاس ها و نمره کل کنکور شاید نیاز به بازنگری برنامه های آموزشی کلیه ی رشته ها و مقاطع تحصیلی باشد.
متن کامل [PDF 145 kb]   (۲۳۳ دریافت)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *