تالار گفتگو و راند مجازی

  1. گفتگوی اساتید

   موضوع ها:
   1
   ارسال ها:
   11
   آخرین ارسال: سوال شماره 1 milad93, ‏3 آوریل 2018
  1. کارشناسی ارشد انگل شناسی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  2. کارشناسی ارشد پرستاری داخلی

   موضوع ها:
   2
   ارسال ها:
   2
   آخرین ارسال: Small Group leilimosalanejad, ‏31 دسامبر 2017
  1. راند اخلاق پزشکی 1396

   موضوع ها:
   11
   ارسال ها:
   352
   آخرین ارسال: راند اخلاق پزشکی 1 9318104328, ‏13 ژانویه 2018
  2. راند اخلاق پزشکی 1395

   موضوع ها:
   5
   ارسال ها:
   74
   آخرین ارسال: مسابقه بررسی کیس های اخلاقی (سوال 5) edcadmin, ‏5 دسامبر 2016
  1. زبان فارسی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  2. معارف اسلامی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  3. بیوشیمی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  4. آناتومی

   موضوع ها:
   5
   ارسال ها:
   120
  5. میکروب شناسی و انگل شناسی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  6. بهداشت

   موضوع ها:
   8
   ارسال ها:
   119
  7. پزشکی

   psycology
   موضوع ها:
   10
   ارسال ها:
   117
   آخرین ارسال: مبحث psychological approach leilimosalanejad, ‏30 ژوئن 2018
  8. علوم آزمایشگاهی

   موضوع ها:
   7
   ارسال ها:
   12
   آخرین ارسال: مبحث حافظه وتفکر leilimosalanejad, ‏17 دسامبر 2017
  9. English Class-Faculty

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  10. English Class-Student

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  11. روانشناسی

   این انجمن ویژه درس روانشناسی می باشد.
   موضوع ها:
   4
   ارسال ها:
   88
  12. فارماکولوژی

   موضوع ها:
   17
   ارسال ها:
   133
   آخرین ارسال: کوییز گوارش 9618442613, ‏9 ژوئن 2018
  1. اطفال

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  2. داخلی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  3. جراحی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  4. زنان

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  1. پرستاری

   موضوع ها:
   43
   ارسال ها:
   433
   آخرین ارسال: پرستاری 96 قسمت کنترل عفونت montaseri47, ‏27 ژوئن 2018
  2. هوشبری

   موضوع ها:
   12
   ارسال ها:
   41
  3. اتاق عمل

   موضوع ها:
   20
   ارسال ها:
   333
   آخرین ارسال: ERCP احمد رضا صبوری پور, ‏29 می 2018
  4. فوریت های پزشکی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)