تالار گفتگو و راند مجازی

  1. گفتگوی اساتید

   موضوع ها:
   1
   ارسال ها:
   10
   آخرین ارسال: سوال شماره 1 marziehhaghbeen, ‏28 نوامبر 2017
  1. کارشناسی ارشد انگل شناسی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  2. کارشناسی ارشد پرستاری داخلی

   موضوع ها:
   2
   ارسال ها:
   2
   آخرین ارسال: Small Group leilimosalanejad, ‏31 دسامبر 2017
  1. راند اخلاق پزشکی 1396

   موضوع ها:
   11
   ارسال ها:
   352
   آخرین ارسال: راند اخلاق پزشکی 1 9318104328, ‏13 ژانویه 2018
  2. راند اخلاق پزشکی 1395

   موضوع ها:
   5
   ارسال ها:
   74
   آخرین ارسال: مسابقه بررسی کیس های اخلاقی (سوال 5) edcadmin, ‏5 دسامبر 2016
  1. زبان فارسی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  2. معارف اسلامی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  3. فیزیک پزشکی و فیزیولوژی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  4. بیوشیمی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  5. میکروب شناسی و انگل شناسی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  6. بهداشت

   موضوع ها:
   6
   ارسال ها:
   81
  7. پزشکی

   psycology
   موضوع ها:
   6
   ارسال ها:
   40
  8. علوم آزمایشگاهی

   موضوع ها:
   7
   ارسال ها:
   12
   آخرین ارسال: مبحث حافظه وتفکر leilimosalanejad, ‏17 دسامبر 2017
  9. English Class-Faculty

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  10. English Class-Student

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  11. روانشناسی

   این انجمن ویژه درس روانشناسی می باشد.
   موضوع ها:
   4
   ارسال ها:
   80
  12. فارماکولوژی

   موضوع ها:
   1
   ارسال ها:
   1
   آخرین ارسال: نسخه خوانی atashpour, ‏31 دسامبر 2017
  1. اطفال

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  2. داخلی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  3. جراحی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  4. زنان

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  1. پرستاری

   موضوع ها:
   34
   ارسال ها:
   251
   آخرین ارسال: تمرین شماره 2 maryammirzaei, ‏20 ژانویه 2018
  2. هوشبری

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  3. اتاق عمل

   موضوع ها:
   2
   ارسال ها:
   2
   آخرین ارسال: مقدمه و اصول اولیه تفسیر نوار قلب montaseri47, ‏12 فوریه 2018
  4. فوریت های پزشکی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)