تالار گفتگو و راند مجازی

  1. گفتگوی اساتید

   موضوع ها:
   1
   ارسال ها:
   11
   آخرین ارسال: سوال شماره 1 milad93, ‏3 آوریل 2018
  1. کارشناسی ارشد انگل شناسی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  2. کارشناسی ارشد پرستاری داخلی

   موضوع ها:
   2
   ارسال ها:
   2
   آخرین ارسال: Small Group leilimosalanejad, ‏31 دسامبر 2017
  1. راند اخلاق پزشکی 1396

   موضوع ها:
   11
   ارسال ها:
   352
   آخرین ارسال: راند اخلاق پزشکی 1 9318104328, ‏13 ژانویه 2018
  2. راند اخلاق پزشکی 1395

   موضوع ها:
   5
   ارسال ها:
   74
   آخرین ارسال: مسابقه بررسی کیس های اخلاقی (سوال 5) edcadmin, ‏5 دسامبر 2016
  1. زبان فارسی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  2. معارف اسلامی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  3. فیزیک پزشکی و فیزیولوژی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  4. بیوشیمی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  5. آناتومی

   موضوع ها:
   5
   ارسال ها:
   120
   آخرین ارسال: جنین شناسی پزشکی(تخمک گذاری تا لانه گزینی) R.Haghjoo, ‏23 آوریل 2018 در 13:49
  6. میکروب شناسی و انگل شناسی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  7. بهداشت

   موضوع ها:
   8
   ارسال ها:
   103
   آخرین ارسال: کوییز دو م و سوم درس روانشناسی و بهداشت روان 9618342604, ‏25 آوریل 2018 در 14:24
  8. پزشکی

   psycology
   موضوع ها:
   8
   ارسال ها:
   42
   آخرین ارسال: رشد و تکامل روانی و میکانیسم های روانی leilimosalanejad, ‏20 آوریل 2018 در 17:08
  9. علوم آزمایشگاهی

   موضوع ها:
   7
   ارسال ها:
   12
   آخرین ارسال: مبحث حافظه وتفکر leilimosalanejad, ‏17 دسامبر 2017
  10. English Class-Faculty

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  11. English Class-Student

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  12. روانشناسی

   این انجمن ویژه درس روانشناسی می باشد.
   موضوع ها:
   4
   ارسال ها:
   87
   آخرین ارسال: کوییز دوم روانشناسی ویژه دانشجویان پزشکی 9618104655, ‏25 آوریل 2018 در 02:37
  13. فارماکولوژی

   موضوع ها:
   1
   ارسال ها:
   1
   آخرین ارسال: نسخه خوانی atashpour, ‏31 دسامبر 2017
  1. اطفال

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  2. داخلی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  3. جراحی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  4. زنان

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  1. پرستاری

   موضوع ها:
   42
   ارسال ها:
   365
   آخرین ارسال: پرستاری 96 قسمت سوم montaseri47, ‏24 آوریل 2018 در 08:33
  2. هوشبری

   موضوع ها:
   2
   ارسال ها:
   2
   آخرین ارسال: راههای تجویز اکسیژن maryammirzaei, ‏23 آوریل 2018 در 10:19
  3. اتاق عمل

   موضوع ها:
   8
   ارسال ها:
   289
   آخرین ارسال: اختلالات صفرا (3) maryammirzaei, ‏24 آوریل 2018 در 14:11
  4. فوریت های پزشکی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)