تالار گفتگو و راند مجازی

  1. گفتگوی اساتید

   موضوع ها:
   1
   ارسال ها:
   11
   آخرین ارسال: سوال شماره 1 milad93, ‏3 آوریل 2018
  1. کارشناسی ارشد انگل شناسی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  2. کارشناسی ارشد پرستاری داخلی

   موضوع ها:
   2
   ارسال ها:
   3
   آخرین ارسال: Small Group zabTan2, ‏10 اکتبر 2018
  1. راند اخلاق پزشکی 1396

   موضوع ها:
   11
   ارسال ها:
   353
   آخرین ارسال: راند اخلاق پزشکی 1 zabTan2, ‏10 اکتبر 2018
  2. راند اخلاق پزشکی 1395

   موضوع ها:
   5
   ارسال ها:
   74
   آخرین ارسال: مسابقه بررسی کیس های اخلاقی (سوال 5) edcadmin, ‏5 دسامبر 2016
  1. زبان فارسی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  2. معارف اسلامی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  3. فیزیک پزشکی و فیزیولوژی

   موضوع ها:
   2
   ارسال ها:
   3
   آخرین ارسال: دکتر صادقی ( مبحث ایمنی ) edcadmin, ‏16 اکتبر 2018
  4. بیوشیمی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  5. آناتومی

   موضوع ها:
   5
   ارسال ها:
   120
  6. میکروب شناسی و انگل شناسی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  7. بهداشت

   موضوع ها:
   8
   ارسال ها:
   120
   آخرین ارسال: سوال4 fns4565, ‏13 نوامبر 2018 در 11:44
  8. پزشکی

   psycology
   موضوع ها:
   11
   ارسال ها:
   118
   آخرین ارسال: کوییز اول روانشناسی پزشکی 97 leilimosalanejad, ‏19 اکتبر 2018
  9. علوم آزمایشگاهی

   موضوع ها:
   8
   ارسال ها:
   13
   آخرین ارسال: روانشناسی کوییز اول علوم 95 leilimosalanejad, ‏19 اکتبر 2018
  10. English Class-Faculty

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  11. English Class-Student

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  12. روانشناسی

   این انجمن ویژه درس روانشناسی می باشد.
   موضوع ها:
   4
   ارسال ها:
   88
  13. فارماکولوژی

   موضوع ها:
   17
   ارسال ها:
   133
   آخرین ارسال: کوییز گوارش 9618442613, ‏9 ژوئن 2018
  1. اطفال

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  2. داخلی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  3. جراحی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  4. زنان

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)
  1. پرستاری

   موضوع ها:
   45
   ارسال ها:
   518
   آخرین ارسال: Pacemaker muhamadhosseini9518442509, ‏14 نوامبر 2018 در 02:18
  2. هوشبری

   موضوع ها:
   12
   ارسال ها:
   41
  3. اتاق عمل

   موضوع ها:
   27
   ارسال ها:
   348
  4. فوریت های پزشکی

   موضوع ها:
   0
   ارسال ها:
   0
   (هیچ ارسالی وجود ندارد)