سوال2

شروع موضوع توسط leilimosalanejad ‏11 مارس 2017 در انجمن بهداشت

 1. leilimosalanejad

  leilimosalanejad دکتر مصلی نژاد عضو کادر مدیریت

  تفاوت بین انگیزش و هیجان را بیان کنید .
  مهلت ارسال پاسخ : 95/12/28
   
 2. 9518342507

  9518342507 New Member

  انگیزش حالتی است که دراثر دخالت انگیزه به موجود زنده دست می دهدوموقعیت ان غیر منتظره نیست ولی هیجان واکنش کلی شدید وکوتاه ارگانیسم به یک موقعیت غیر منتظره هیجان برعکس انگیزش زمانی به وجود می اید که فرد غافلگیر شده باشدیاموقعیت ازتحمل اوفراتررودانگیزش وهیجان هردو باعث بقا وتعادل وحفظ موجودزنده می شوند
   
 3. 9518342515

  9518342515 New Member

  انگیزش حالتی است که براثر انگیزه یعنی یک حالت درونی بوجود می آید(نیازبه آب انگیزه واحساس تشنگی انگیزش است.)
  وهیجان واکنشی کلی,کوتاه وشدید به یک اتفاق غیرمنتظره است که همراه بایک حالت عاطفی خوشایند یا ناخوشایند است.(برخی هیجانها باعث تضمین سلامت فرد میشود مثل ترس.)عامل بوجودآورنده هیجان میتواند درونی یا بیرونی باشد.
  رابطه ی هیجان باانگیزش بسیار نزدیک است.
   
 4. 9518342512

  9518342512 New Member

  اگر چه هیجان و انگیزش با هم ارتباط نزدیک دارند اما هیجان ها ممکن است مثل انگیزه های اساسی رفتار را تحریک و به آن جهت دهند. هیجان از بیرون برانگیخته میشوند ولی انگیزه از درون. انگیزه را معمولا نیازی مشخص تحریک میکند در حالی که هیجان بر اثر انواع محرک ها تحریک میشود و همچنین از نظر منبع تحریک و احساس درون ذهنی ناشی از آن ها و اثری که بر رفتار میگذارند تفاوت دارند. و هیجان معمولا حالت غیر قابل پیش بینی ولی انگیزش قابل پیش بینی است.
   
 5. 9518342519

  9518342519 New Member

  انگیزش را فرآیندی میدانند که به رفتار جهت ونیرو می بخشد ودراثر دخالت عوامل درونی به وجود می‌آید اما
  هیجان زمانی به وجود می آید که فرد غافلگیر شود و در اثر دخالت عوامل خارجی به وجود می‌آید.انگیزش با چگونگی احساس افراد(مانند احساس تشنگی،گرسنگی و...) رابطه دارد اماهیجان با سلامت جسمی افراد رابطه دارد در واقع هیجان سبب برقراری تعادل وحفظ موجودیت ارگانیسم های بدن میشود.
   
  آخرین ویرایش: ‏13 مارس 2017
 6. 9518342504

  9518342504 New Member

  انگیزش مربوط به فرایندهایی است که به رفتار انرژی و جهت میدهند و نیروی حرکت از نیاز به سمت انگیزه است پس انگیزش ما را به سمت هدف میبرد،ولی هیجان واکنشی غیر عینی در مقابل محیط است که همراه با پاسخ های عصبی و هورمونی میباشد و میتواند موجب تغییر حالت در فرد گردد.
   
 7. 9518342506

  9518342506 New Member

  انگیزش وهیجان اغلب به اندازه ای به هم بستگی دارد که تمییز بین انها مشکل است .هیجان وانگیزش همیشه دارای هم پوشی نیستند،هیجان های ماواکنش های عینی در مقابل محیط میباشند که همراه باپاسخ های عصبی وهورمونی میباشد وهیجان یک واکنش کلی وکوتاه به یک واقعیت غیر منتظره است که همراه با یک حالت خوشایند یا ناخوشاینداست درحالیکه انگیزش چیزی است که به رفتار ما هم جهت هم شدت میدهد وانگیزش رامعمولانیاز معینی فرامیخواند درحالیکه
  محرکهای بسیار زیادی میتوانند هیجانات رافرا خوانند وانگیزش عامل درونی دارد اما هیجان بیشتر جنبه بیرونی دارد
   
 8. 9518342520

  9518342520 New Member

  یکی از عناصر اصلی در انگیزش نحوه احساس کردن ماست. هیجانهای ما واکنشهای غیر عینی در مقابل محیط می‌باشند که همراه با پاسخهای عصبی و هورمونی هستند. هیجانها را واکنشهای انطباق نیز می‌دانند که روی نحوه فکر کردن ما اثر می‌گذارند و عموما تحت عنوان خوشایند تجربه می‌شوند. اغلب هیجانها ما را برانگیخته می‌کنند اما هیجان و انگیزش همیشه دارای همپوشی نیستند.

  بسیاری از اوقات ممکن است ما در جهت خاصی برانگیخته شویم بدون اینکه هیجانی را احساس کنیم. از طرفی این دو به هم مربوطند. رفتار ما نسبت به کسی که به او اعتماد داریم و نسبت به کسی که از او می‌ترسیم متفاوت است و در مقابل رویدادها وقتی سرحال و خوشحال هستیم و هنگامی که احساس غمگینی یا عصبانیت می‌کنیم بطور متفاوت پاسخ می‌دهیم به عبارت دیگر حالات هیجانی اغلب رفتار ما را برانگیخته می‌کنند.
  انگیزه ب صورت درونی و هیجان به صورت بیرونی شکل گرفته. همچنین هیجان غیر منتظره اما انگیزه قابل پیش بینی است
   
 9. 9518342508

  9518342508 New Member

  انگیزه یک حالت درونی وهیجان به صورت حالت بیرونی بروز می کند.هیجان غیرقابل پیش بینی است اماانگیزه قابل پیش بینی است .برای رسیدن به یک هدف مشخص وجود یک انگیزه لازم است .هم انگیزه وهم هیجان هردو در زندگی لازم و ضروری است.
   
 10. 9518342517

  9518342517 New Member

  انگیزش یک حالت درونی است که به دنبال انگیزه(یک حالت بیرونی) ایجاد میشود و ما را به سمت یک هدف می برد و اگر با پشتکار خود فرد همراه باشد به یک موفقیت می انجامد.انگیزش موجب جهت دادن و نیرو بخشیدن به رفتار میشود و یک حالت غیر منتظره نیست.
  هیجان واکنش ما در برابر محیط است.هیجان و انگیزش از نظر تاثیری که بر فرد میگذارندمتفاوت است.اغلب هیجان ها مارا برانگیخته میکنند و خود از بیرون برانگیخته میشوند و ممکن است همراه با پاسخ های عصبی و هورمونی همراه باشدو باعث تغییر حالت فرد شود.
   
 11. 9518342511

  9518342511 New Member

  انگیزش به مجموعه عامل های که مردم را وا میدارد به روش خاص، رفتاروتلاش کنندتا به هدف های مورد نظر دست یابد گویند حال آنکه هیجان به واکنشهای گفته میشود که به صورت غیرعینی در برابر اتفاقات محیطی است و برروی اعصاب و هورمون های ماتاثیرگذار است وبه طور مستقیم بر نحو و نوع فکرکردن ما تاثیر گذار است. انگیزه هارانیازی مشخص تحریک میکند اماهیجان ها به صورت غیر منتظرو هیچ پیش نیازی به وجود میاید، انگیزش ها بعد از شکل گیری هیجان هابه وجود میاید یعنی هیجان را پاسخ فیزیولوژیکی بدن
  و انگیزش را برداشت مغز از این پاسخ میگوییم
   
 12. 9518342503

  9518342503 New Member

  انگیزش به علت یا چرایی رفتار اشاره دارد.انگیزش بدین معنا تمام روانشناسی را دربر میگرید اماروانشناسان مفهوم انگیزش را به عواملی محدود میسازند که به رفتار نیرو میبخشد و به آنها جهت میدهد
  اما هيجانها پديده هايي چند وجهي اند. هيچانها تا اندازه اي حالتهاي عاطفي ذهني هستند که باعث مي‎شوند تا به شيوه خاصي احساس كنيم مثلا، خشمگين يا شادمان شويم. هيجانها پاسخهاي زيستي نيز هستند، واكنشهاي فيزيولوژيكي
  كه بدن را براي عمل سازگاري آ‎ماده مي سازند. بدن ما هنگام هيجان زدگي طوري فعال مي‎شود كه با حالت بي هيجاني فرق دارد،هیجان ها هدفمند بوده و برای بقای اجتماعی و جسمانی نیز لازم میباشند
   
 13. 9518342518

  9518342518 New Member

  انگیزش ب مجموعه عامل هایی ک مردم را وامی دارد ب روش خاص رفتار و تلاش تا ب هدف موردنظر دست یابند همچنین ب فرآیندهایی ارتباط دارد ک ب رفتار نیرو و جهت می بخشد.درنیجه انگیزش یعنی تحریک و ترغیب و همچینین کنترل و راهنمایی فرد ب سوی هدف معین. و اما هیجان واکنش کلی و شدید و کوتاه ارگانیسم ب یک موقعیت غیرمنظره همراه با یک حالت عاطفی خوشایند یا ناخوشایند درواقع هیجانی زمانی ب وجود میاید ک فرد غافلگیر شود یا موقعیت از تحمل او فراتر رود دروقع بیانگر عدم سازگاری فرد با موقعیت و تلاش ارگانیسم برای برقرای تعادلی است ک ب طور موقت از بین رفته است.
   
 14. Zahra.gharibzadeh

  Zahra.gharibzadeh New Member

  انگیزه و هیجان دو موضوع مهم در علم روانشناسی هستند،انگیزه یک حالت بیرونی است،مثلا گرسنگی یک حالت درونی است اما ان چیزی که ما را به سمت غذا سوق میدهد انگیزه است که یک حالت بیرونی است.
  اغلب هیجان ها ما را بر انگیخته میکنند ،هیجان واکنشی غیر عینی در مقابله با محیط است که روی فکر کردن ما تاثیر گذار است و با واکنش های عصبی و هورمونی همراه است.
  هیجان و انگیزش در عین مرتبط بودن با هم داری هم پوشانی هم نیستند ،مثلا بسیاری از اوقات ممکن است در جهت خاصی بر انگیخته شویم بدون اینکه هیجانی را احساس کنیم ‌
  هیجان بر خلاف انگیزه یک حالت درونی است .
  هیجان غیر منتظره اما انگیزه قابل پیش بینی است .
  انگیزه موجب نیرو بخشیدن میشود.اگر انگیزه با تلاش همراه شود به هدف میرسد
   
 15. Hsnvz

  Hsnvz New Member

  انگیزش حالتی درونی است که به رفتار انرژی میبخشد.اما هیجان حالتی بیرونی است که بدن به وسیله آن خود را برای مقابله با خطرات آماده میسازد.
  انگیزش بیشتر به حالات احساسی و عاطفی مربوط میشود مثل انگیزه رسیدن به هدف.اما هیجان بیشتر وارد مسائل جسمی میشود و با مکانیسم هایی مثل عرق کردن لرزیدن تنگ شدن مردمک چشم و... خود رو بروز میدهد.
  انگیزش ها بصورت قابل پیشبینی هستند اما هیجان ها ناگهانی و غیر منتظره هستند و هردو با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند.
   
 16. 9518342502

  9518342502 New Member

  اغلب هیجان ها ما را بر انگیزنده میکنند اما هیجان و انگیزش همیشه دارای هم پوشی نیستند.یکی از عناصر اصلی در انگیزش نحوه احساس کردن ماست. هیجان های ما واکنش های غیر عینی در مقابل محیط میباشند که همراه با پاسخ های عصبی و هورمونی هستند. هیجان ها را واکنش های انطباق نیز میدانند که روی نحوه فکر کردن ما هم تاثیر میگذارند و عموما تحت عنوان خوشایند تجربه میشوند. اغلب هیجان ها ما را برانگیخته میکنند اما هیجان و انگیزش همیشه دارای هم پوشی نیستند بسیاری از اوقات ممکن است ما در جهت خاصی برانگیخته شویم بدون اینکه هیجانی را احساس کنیم از طرفی این دو به هم مربوطند. رفتار نسبت به کسی که به او اعتماد داریم و نسبت به کسی که از او می ترسیم متفاوت است و در مقابل رویداد ها وقتی سرحال و خوشحال هستیم و هنگامی که احساس غمگینی یا عصبانیت میکنیم بطور متفاوت پاسخ میدهیم به عبارت دیگر حالات هیجانی اغلب رفتار ما را بر انگیخته میکنند.
   
 17. 9518342514

  9518342514 New Member

  هیجان در پی یک موقعیت غیر منتظره (غافلگیر کننده) پیش می اید اما هیجان غیر منتظره نیست (قابل پیش بینی )
  انگیزه از درون برانگیخته می شود در حالیکه در هیجان عامل بیرونی دخالت دارد
   

به اشتراک بگذارید