مسابقه بررسی کیس های اخلاقی (سوال 1)

شروع موضوع توسط edcadmin ‏22 اکتبر 2016 در انجمن راند اخلاق پزشکی 1395

وضعیت موضوع:
موضوع بسته شده است.
 1. 9218104323

  9218104323 New Member

  برای حل این مسئله دانشجو بایستی در ابتدا با استاد مربوطه درباره این موضوع صحبت کند تا استاد را به اشتباه خود آگاه کند و اورا مجاب کند که گزارش صحیحی را ارائه بدهد زیرا هنگام ثبت نتایج باید نتایج مثبت و منفی هردو ذکر شوند و همچنین باید موقعی از حیوانات استفاده شود که برای پیشبرد علم کاربرد داشته باشد در صورتی که استاد بر اشتباه خود پافشاری کند دانشجو وظیفه دارد به بخش اخلاق پژوهشی دانشگاه تخلف را گزارش کرده تا ار آن به بعد کارشناس آگاه به مسائل اخلاق در پژوهش به بررسی این موضوع بپردازد و جلوی تخلف را بگیرد تا دانشگاه بر اساس قوانین موجود با استاد متخلف برخورد نماید.
   
  آخرین بار توسط مدیر ویرایش شد: ‏13 نوامبر 2016
 2. 9218104320

  9218104320 New Member

  دانشجو بایستی در ابتدا با خود استاد مربوطه صحبت کند و اورا متوجه اشتباه خود بکند زیرا در گزارش نتایج باید هم نتایج مثبت و هم منفی گزارش شود و تنها در صورتی مجاز به استفاده از حیوانات هستیم که هدف پیشبرد علم باشد .اگر استاد گزارش را تصحیح نکرد دانشجو موظف است با بخش اخلاق در پژوهش دانشگاه صحبت کرده و تخلف را
  گزارش دهد تا کارشناس بخش این مسئله را پیگیری کند و دانشگاه بر اساس قوانین با استاد متخلف بر خورد نماید.
   
  آخرین بار توسط مدیر ویرایش شد: ‏13 نوامبر 2016
 3. 9218104314

  9218104314 New Member

  در ابتدا دانشجو باید با استاد صحبت کند و او را مقاعد کند که همه اطلاعات حاصل از تحقیقات را وارد مقاله کند و هنگام ثبت نتایج ازمایش باید نتایج مثبت و منفی هر دو ذکر شوند چرا که استفاده از حیوانات برای پیشرفت علم می باشد. اگر استاد موافقت نکرد، دانشجو باید به بخش اخلاق در پژوهش مراجعه و تخلف استاد را گزارش کند تا کارشناس مربوطه به موضوع رسیدگی کند و طبق قوانین با استاد مربوطه برخورد شود.
   
  آخرین بار توسط مدیر ویرایش شد: ‏13 نوامبر 2016
 4. sonia74

  sonia74 New Member

  حیوانات دارای شباهت هایی با انسانها هستند.از جمله گیرنده ها ی حساس به محرک های ناخوشایند،ساختارهای مغزی مشابه با کورتکس مغز انسان و مسیرهای عصبی که این گیرنده ها را به مغز متصل میکند، و نیز در صورتی که به آنها فرصت داده شود از محرک های دردناک دوری خواهند کرد. رعایت حقوق حیوانات و مساائل اخلاقی در پژوهش های حیوانی امری ضروری است.
  اول تزریقات باید توسط فرد مجرب انجام شود و اگر تزریقات نرمال انجام شود و غدد تحت تاثیر دارو ایجاد شود دو حالت دارد.ممکن است برای همه ی حیوانات یا تعداد محدودی از حیوانات این عارضه ایجاد شود.اگر در تعداد محدودی ایجاد شود آن ها را از چرخه ی آزمایش حذف و حیوان جدید جایگزین آن ها میکنیم ولی اگر عارضه در بیش از 30 درصد حیوانات گروه مشاهده شود باید در حین گزارش و یا نوشتن مقاله به آن اشاره کرد.در صورتی که مجری خود به این اتفاق واقف باشد ولی آن را گزارش نکند دانشجو موظف به ارایه گزارشی مبسوط همراه با تهیه عکس و فیلم به کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه است.کمیته اخلاق دانشگاه با توجه به مستندات موجود تصمیم نهایی را اتخاذ میکند که ممکن است از انتشار اطلاعات طرح به صورت مقاله جلوگیری شود و یا این که مجری را ملزم کنند که این تغییرات را در گزارش نهایی و مقاله ی منتج از آن گزارش کند
   

  پیوست ها:

  آخرین بار توسط مدیر ویرایش شد: ‏13 نوامبر 2016
 5. 9218104341

  9218104341 New Member

  اول تزریقات باید توسط فرد مجرب انجام شود و اگر تزریقات نرمال انجام شود و غدد تحت تاثیر دارو ایجاد شود دو حالت دارد.ممکن است برای همه ی حیوانات یا تعداد محدودی از حیوانات این عارضه ایجاد شود.اگر در تعداد محدودی ایجاد شود آن ها را از چرخه ی آزمایش حذف و حیوان جدید جایگزین آن ها میکنیم ولی اگر عارضه در بیش از 30 درصد حیوانات گروه مشاهده شود باید در حین گزارش و یا نوشتن مقاله به آن اشاره کرد.در صورتی که مجری خود به این اتفاق واقف باشد ولی آن را گزارش نکند دانشجو موظف به ارایه گزارشی مبسوط همراه با تهیه عکس و فیلم به کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه است.کمیته اخلاق دانشگاه با توجه به مستندات موجود تصمیم نهایی را اتخاذ میکند که ممکن است از انتشار اطلاعات طرح به صورت مقاله جلوگیری شود و یا این که مجری را ملزم کنند که این تغییرات را در گزارش نهایی و مقاله ی منتج از آن گزارش کند.
   
  آخرین بار توسط مدیر ویرایش شد: ‏13 نوامبر 2016
 6. 9518104528

  9518104528 New Member

  بهتر است با استاد خود صحبت کند و با منطق خود وی را متقاعد کند که نتایج را کامل بنویسد.
   
  آخرین بار توسط مدیر ویرایش شد: ‏13 نوامبر 2016
 7. 9218104331

  9218104331 New Member

  ابتدا تزریقات باید توسط فرد مجرب انجام شود و اگر تزریقات نرمال انجام شود و غدد تحت تاثیر دارو ایجاد شود دو حالت دارد.ممکن است برای همه ی حیوانات یا تعداد محدودی از حیوانات این عارضه ایجاد شود.اگر در تعداد محدودی ایجاد شود آن ها را از چرخه ی آزمایش حذف و حیوان جدید جایگزین آن ها میکنیم ولی اگر عارضه در بیش از 30 درصد حیوانات گروه مشاهده شود باید در حین گزارش و یا نوشتن مقاله به آن اشاره کرد.در صورتی که مجری خود به این اتفاق واقف باشد ولی آن را گزارش نکند دانشجو(آقای الف) موظف به ارایه گزارشی مبسوط همراه با تهیه عکس و فیلم به کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه است.کمیته اخلاق دانشگاه با توجه به مستندات موجود تصمیم نهایی را اتخاذ میکند که ممکن است از انتشار اطلاعات طرح به صورت مقاله جلوگیری شود و یا این که مجری را ملزم کنند که این تغییرات را در گزارش نهایی و مقاله ی منتج از آن گزارش کند.
   
  آخرین بار توسط مدیر ویرایش شد: ‏13 نوامبر 2016
 8. 9218104305

  9218104305 New Member

  اول تزریقات باید توسط فرد مجرب انجام شود و اگر تزریقات نرمال انجام شود و غدد تحت تاثیر دارو ایجاد شود دو حالت دارد.ممکن است برای همه ی حیوانات یا تعداد محدودی از حیوانات این عارضه ایجاد شود.اگر در تعداد محدودی ایجاد شود آن ها را از چرخه ی آزمایش حذف و حیوان جدید جایگزین آن ها میکنیم ولی اگر عارضه در بیش از 30 درصد حیوانات گروه مشاهده شود باید در حین گزارش و یا نوشتن مقاله به آن اشاره کرد.در صورتی که مجری خود به این اتفاق واقف باشد ولی آن را گزارش نکند دانشجو موظف به ارایه گزارشی مبسوط همراه با تهیه عکس و فیلم به کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه است.کمیته اخلاق دانشگاه با توجه به مستندات موجود تصمیم نهایی را اتخاذ میکند که ممکن است از انتشار اطلاعات طرح به صورت مقاله جلوگیری شود و یا این که مجری را ملزم کنند که این تغییرات را در گزارش نهایی و مقاله ی منتج از آن گزارش کند.
   
  آخرین بار توسط مدیر ویرایش شد: ‏13 نوامبر 2016
 9. shahrzad

  shahrzad New Member

  اول تزریقات باید توسط فرد مجرب انجام شود و اگر تزریقات نرمال انجام شود و غدد تحت تاثیر دارو ایجاد شود دو حالت دارد. ممکن است برای همه ی حیوانات یا تعداد محدودی از حیوانات این عارضه ایجاد شود . در صورتی که مجری به این مسیله واقف باشد اما گزارش نکند دانشجو موظف به ارایه گزارشی مبسوط همراه با عکس و فیلم به کمیته اخلاق پزشکی میباشد. کمیته اخلاق با توجه به مستندات تصمیم نهایی را اتخاذ میکند که ممکن است از انتشار طرح به صورت مقاله جلوگیری شود و یا اینکه مجری مجبور شود اطلاعات گزارش نهایی را تغییر دهد.
   
  آخرین بار توسط مدیر ویرایش شد: ‏13 نوامبر 2016
 10. Basiri

  Basiri New Member

  بسم الله الرحمن الرحیم
  اول از همه باید مطمئن شویم عارضه ی پیش آمده بواسطه ی تزریق گیاه ذکر شده صورت گرفته ؛ از این رو فرضیه ای مهم در ذهنمان تداعی میشود:
  -تزریق صورت گرفته توسط فرد مجرب انجام گرفته است؟
  -علت عارضه داروی مورد نظر بوده است یا علت مسئله ی دیگری از جمله عدم رعایت بهداشت و خلوص دارو بوده؟
  برای رسیدن به جواب سوالات فوق الذکر باید به نتایج حاصله از آزمایش دقت کنیم؛و ببینیم "عارضه در چند درصد از حیوانات رخ داده است "و برای اطمینان از نتایج آزمایش، بار دیگر آزمایش را طبق اصول فرضیه ( از جمله رعایت بهداشت و خالص سازی دارو و ...)تکرار میکنیم.
  نتیجه ی به دست آمده را مورد تفسیر قرار میدهیم:
  -اگر با تکرار آزمایش عارضه را مشاهده نکردیم و یا اینکه درصد قابل چشم پوشی از حیوانات به عارضه دچار شدند؛ فرضیه درست بوده(مشکل از دارو نبوده و ممکن است علت عارضه تزریق غیر اصولی باشد) بنابر این نیازی به گزارش نمیباشد.
  -اما اگر با تکرار آزمایش باز هم عارضه در حیوانات مشاهده شد و درصد بالایی از حیوانات دچار عارضه شده باشند؛ فرضیه ی ما غلط است( مشکل از دارو بوده و علت اصلی عارضه دارو میباشد) و نکته ی قابل توجه این است که چرا قبل از انجام آزمایش پیش بینی چنین مشکلی را نکرده ایم چرا که تنها ایده هایی باید به مرحله ی عمل (انجام آزمایش بر روی حیوانات) برسند که درصد قابل توجهی اطمینان از نتیجه ی آزمایش داشته باشیم و در واقع سلامت حیوانات آزمایشگاه از نظر اخلاقی برای ما مهم هستند از این رو اگر مجری به اثر دارو بر عارضه ی پیش آمده واقف باشد ، مجری خود موظف است در گزارش یا مقاله ی خود بطور کامل به اتفاق پیش آمده اشاره کند اما اگر مجری نتیجه را در گزارش خود اعلام نکند، وظیفه ی دانشجوی "الف" این است که گزارشی مکتوب و مستند به کمیته ی اخلاق پژوهشی دانشگاه مبنی بر بروز عارضه و اتفاقات پیش آمده در آزمایش ها ارائه دهد.
   
  آخرین بار توسط مدیر ویرایش شد: ‏13 نوامبر 2016
 11. heydarnejad

  heydarnejad New Member

  به نام خدا
  با سلام
  در ابتدا جدا از بحث اخلاق در کار با حیوانات در پروژه های پژوهشی، این نکته لازم به ذکر است که در کار های پژوهشی و تحقیقات، گزارش تمامی نتایج اعم از مثبت و منفی ، دلخواه یا غیر دلخواه، باید به درستی و به طور کامل صورت گیرد. مسلما هر سو گیری سلیقه ای و مشابه رفتار این استاد ادبیات علمی و منابع تحقیقاتی را تنها از نتایج دلخواه پر میکند و این گونه بیان و گزارشات برای علم بسیار خطرناک است چرا که ممکن است از این گزارشات و نتایج این تحقیق در اینده نیز استفاده شود که ممکن است منجر به ضرر های جبران نشدنی و اتلاف وقت پژوهش دیگر افراد پژوهشگر بشود . در چنین شرایطی بهتر است ابتدا دانشجو از این نکته اطمینان حاصل پیدا کند که علت تشکیل تومور ها قطعا داروی استفاده شده است و مشکلات تزریق و جانبی عامل تشکیل ان نبوده است و صرفا مصرف خود دارو موجب این عارضه شده است سپس دانشجو ابتدا با استاد خود راجع به تضاد این عمل با اخلاق پژوهشی و پزشکی صحبت کرده . اگر موفق نشد میتواند مدارک خود را به صورت محرمانه با کمیته اخلاق در میان بگذارد . در ضمن لازم به ذکر است کشتن و استفاده از حیوانات زمانی توجیه دارد که کمک حتمی به علوم پزشکی کند و زجر و تحمل رنج حیوان از یک سو و ریپورت نتایج غلط و سلیقه ای از سوی دیگر همگی کاملا غیر هم سو با اصول اخلاق پزشکی است .
  با تشکر
   
  آخرین بار توسط مدیر ویرایش شد: ‏13 نوامبر 2016
 12. sahar keshavarz

  sahar keshavarz New Member

  اول علت را از استاد مذكور جويا ميشويم.
   
  آخرین بار توسط مدیر ویرایش شد: ‏13 نوامبر 2016
 13. mahbobe ranjbar

  mahbobe ranjbar New Member

  ابتدا به استاد با احترام تذكر ميدهيم و در صورتي كه قبول نكرد،گزارش ميدهيم.
   
  آخرین بار توسط مدیر ویرایش شد: ‏13 نوامبر 2016
 14. 9218104346

  9218104346 New Member

  با استادمربوطه درباره این موضوع صحبت می کنیم تا استاد به اشتباه خود پی ببرد وگزارش صحیح ارایه بدهد در صورتی که باز استاد در این رابطه سهل انگاری کند دانشجو موظف می باشد به بخش اخلاق پژوهش دانشگاه مراجعه کرده تخلف مربوطه را گزارش بدهد تا کارشناس اخلاق به بررسی موضوع بپردازد و براساس قانون با استاد برخورد کند
   
  آخرین بار توسط مدیر ویرایش شد: ‏13 نوامبر 2016
 15. 9218104324

  9218104324 New Member

  هنگام ثبت نتايج آزمايش بايد نتايج مثبت و منفي هر دو ذكر شوند وهنگامي براي آزمايش از حيوانات استفاده مي شود كه براي پيشبرد علم كار برد داشته باشد
  ابتدا بااستاد مربوطه صحبت مي كنيم تا به اشتباه خود پي ببرد و گزارش صحيح را ارايه بدهد در صورتي كه استاد به اين موضوع توجه نكند ما طبق قانون موظفيم به كارشناس اخلاق پژوهشي مواجعه كنيم تا بطبق قانون اين موضوع را پيگيري كندو جلوي تخلف را بگيرد
   
  آخرین بار توسط مدیر ویرایش شد: ‏13 نوامبر 2016
 16. 9218104317

  9218104317 New Member

  اول تزریقات باید توسط فرد مجرب انجام شود و اگر تزریقات نرمال انجام شود و غدد تحت تاثیر دارو ایجاد شود دو حالت دارد.ممکن است برای همه ی حیوانات یا تعداد محدودی از حیوانات این عارضه ایجاد شود.اگر در تعداد محدودی ایجاد شود آن ها را از چرخه ی آزمایش حذف و حیوان جدید جایگزین آن ها میکنیم ولی اگر عارضه در بیش از 30 درصد حیوانات گروه مشاهده شود باید در حین گزارش و یا نوشتن مقاله به آن اشاره کرد.در صورتی که مجری خود به این اتفاق واقف باشد ولی آن را گزارش نکند دانشجو موظف به ارایه گزارشی مبسوط همراه با تهیه عکس و فیلم به کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه است.کمیته اخلاق دانشگاه با توجه به مستندات موجود تصمیم نهایی را اتخاذ میکند که ممکن است از انتشار اطلاعات طرح به صورت مقاله جلوگیری شود و یا این که مجری را ملزم کنند که این تغییرات را در گزارش نهایی و مقاله ی منتج از آن گزارش کند.
   
  آخرین بار توسط مدیر ویرایش شد: ‏13 نوامبر 2016
 17. بسم الله الرحمن الرحیم​
  اول از همه باید مطمئن شویم عارضه ی پیش آمده بواسطه ی تزریق گیاه ذکر شده صورت گرفته ؛ از این رو فرضیه ای مهم در ذهنمان تداعی میشود:
  -تزریق صورت گرفته توسط فرد مجرب انجام گرفته است؟
  -علت عارضه داروی مورد نظر بوده است یا علت مسئله ی دیگری از جمله عدم رعایت بهداشت و خلوص دارو بوده؟
  برای رسیدن به جواب سوالات فوق الذکر باید به نتایج حاصله از آزمایش دقت کنیم؛و ببینیم "عارضه در چند درصد از حیوانات رخ داده است "و برای اطمینان از نتایج آزمایش، بار دیگر آزمایش را طبق اصول فرضیه ( از جمله رعایت بهداشت و خالص سازی دارو و ...)تکرار میکنیم.

  نتیجه ی به دست آمده را مورد تفسیر قرار میدهیم:
  -اگر با تکرار آزمایش عارضه را مشاهده نکردیم و یا اینکه درصد قابل چشم پوشی از حیوانات به عارضه دچار شدند؛ فرضیه درست بوده(مشکل از دارو نبوده و ممکن است علت عارضه تزریق غیر اصولی باشد) بنابر این نیازی به گزارش نمیباشد.
  -اما اگر با تکرار آزمایش باز هم عارضه در حیوانات مشاهده شد و درصد بالایی از حیوانات دچار عارضه شده باشند؛ فرضیه ی ما غلط است( مشکل از دارو بوده و علت اصلی عارضه دارو میباشد) و نکته ی قابل توجه این است که چرا قبل از انجام آزمایش پیش بینی چنین مشکلی را نکرده ایم چرا که تنها ایده هایی باید به مرحله ی عمل (انجام آزمایش بر روی حیوانات) برسند که درصد قابل توجهی اطمینان از نتیجه ی آزمایش داشته باشیم و در واقع سلامت حیوانات آزمایشگاه از نظر اخلاقی برای ما مهم هستند از این رو اگر مجری به اثر دارو بر عارضه ی پیش آمده واقف باشد ، مجری خود موظف است در گزارش یا مقاله ی خود بطور کامل به اتفاق پیش آمده اشاره کند و علت اصلی آن این است که شاید آیندگاه با توجه به تحقیقات فرد مذکور اقدام به تولید داروی ذکر شده در مقیاس انبوه کنند و نتایج آزمایش میتواند تاثیر بسزایی در روند زندگی این بیماران بگذارد. اما اگر مجری نتیجه را در گزارش خود اعلام نکند، وظیفه ی دانشجوی "الف" این است که گزارشی مکتوب و مستند به کمیته ی اخلاق پژوهشی دانشگاه مبنی بر بروز عارضه و اتفاقات پیش آمده در آزمایش ها ارائه دهد.

  با سپاس

   
  آخرین بار توسط مدیر ویرایش شد: ‏13 نوامبر 2016
 18. mehrdadestakhr

  mehrdadestakhr New Member

  اول از همه باید مطمئن شویم عارضه ی پیش آمده بواسطه ی تزریق گیاه ذکر شده صورت گرفته ؛ از این رو فرضیه ای مهم در ذهنمان تداعی میشود:
  -تزریق صورت گرفته توسط فرد مجرب انجام گرفته است؟
  -علت عارضه داروی مورد نظر بوده است یا علت مسئله ی دیگری از جمله عدم رعایت بهداشت و خلوص دارو بوده؟
  برای رسیدن به جواب سوالات فوق الذکر باید به نتایج حاصله از آزمایش دقت کنیم؛و ببینیم "عارضه در چند درصد از حیوانات رخ داده است "و برای اطمینان از نتایج آزمایش، بار دیگر آزمایش را طبق اصول فرضیه ( از جمله رعایت بهداشت و خالص سازی دارو و ...)تکرار میکنیم.
  نتیجه ی به دست آمده را مورد تفسیر قرار میدهیم:
  -اگر با تکرار آزمایش عارضه را مشاهده نکردیم و یا اینکه درصد قابل چشم پوشی از حیوانات به عارضه دچار شدند؛ فرضیه درست بوده(مشکل از دارو نبوده و ممکن است علت عارضه تزریق غیر اصولی باشد) بنابر این نیازی به گزارش نمیباشد.
  -اما اگر با تکرار آزمایش باز هم عارضه در حیوانات مشاهده شد و درصد بالایی از حیوانات دچار عارضه شده باشند؛ فرضیه ی ما غلط است( مشکل از دارو بوده و علت اصلی عارضه دارو میباشد)
  -اما اگر با تکرار آزمایش باز هم عارضه در حیوانات مشاهده شد و درصد بالایی از حیوانات دچار عارضه شده باشند؛ فرضیه ی ما غلط است( مشکل از دارو بوده و علت اصلی عارضه دارو میباشد)

  هنگام ثبت نتایج ازمایش باید نتایج مثبت و منفی هر دو ذکر شوند و اینکه باید موقعی از حیوانات استفاده شود که برای پیشبرد علم کاربرد داشته باشد . در این مورد اول به استاد تذکر میدهیم و بعد اگر توجهی نکرد و گزارش اشتباه رد کرد به کمیته اخلاق پزشکی و مسوولین ذی ربط اطلاع میدهیم .
   
  آخرین بار توسط مدیر ویرایش شد: ‏13 نوامبر 2016
 19. shekoofeghotbi

  shekoofeghotbi New Member

  اول از همه باید مطمئن شویم عارضه ی پیش آمده بواسطه ی تزریق گیاه ذکر شده صورت گرفته ؛ از این رو فرضیه ای مهم در ذهنمان تداعی میشود:
  -تزریق صورت گرفته توسط فرد مجرب انجام گرفته است؟
  -علت عارضه داروی مورد نظر بوده است یا علت مسئله ی دیگری از جمله عدم رعایت بهداشت و خلوص دارو بوده؟
  برای رسیدن به جواب سوالات فوق الذکر باید به نتایج حاصله از آزمایش دقت کنیم؛و ببینیم "عارضه در چند درصد از حیوانات رخ داده است "و برای اطمینان از نتایج آزمایش، بار دیگر آزمایش را طبق اصول فرضیه ( از جمله رعایت بهداشت و خالص سازی دارو و ...)تکرار میکنیم.
  نتیجه ی به دست آمده را مورد تفسیر قرار میدهیم:
  -اگر با تکرار آزمایش عارضه را مشاهده نکردیم و یا اینکه درصد قابل چشم پوشی از حیوانات به عارضه دچار شدند؛ فرضیه درست بوده(مشکل از دارو نبوده و ممکن است علت عارضه تزریق غیر اصولی باشد) بنابر این نیازی به گزارش نمیباشد.

  ثبت نتایج ازمایش باید نتایج مثبت و منفی هر دو ذکر شوند پس اولین کاری که باید دانشجو انجام دهد باید با آن استاد صحبت کند تا از اشتباه خود مطلع شود و گزارش صحیح را بدهد و اگر استاد اشتباه خود را قبول نکرد باید به بخش اخلاق پژوهشی دانشگاه تخلف را اصلاع دهد تا کارشناس اخلاق موضوع را پیگیری کند و جلوی تخلف گرفته شود و بر اساس قوانین مربوط با آن استاد متخلف برخورد شود
   
  آخرین بار توسط مدیر ویرایش شد: ‏13 نوامبر 2016
 20. Elhamrezaei

  Elhamrezaei New Member

  اول تزریقات باید توسط فرد مجرب انجام شود و اگر تزریقات نرمال انجام شود و غدد تحت تاثیر دارو ایجاد شود دو حالت دارد.ممکن است برای همه ی حیوانات یا تعداد محدودی از حیوانات این عارضه ایجاد شود.اگر در تعداد محدودی ایجاد شود آن ها را از چرخه ی آزمایش حذف و حیوان جدید جایگزین آن ها میکنیم ولی اگر عارضه در بیش از 30 درصد حیوانات گروه مشاهده شود باید در حین گزارش و یا نوشتن مقاله به آن اشاره کرد.در صورتی که مجری خود به این اتفاق واقف باشد ولی آن را گزارش نکند دانشجو موظف به ارایه گزارشی مبسوط همراه با تهیه عکس و فیلم به کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه است.کمیته اخلاق دانشگاه با توجه به مستندات موجود تصمیم نهایی را اتخاذ میکند که ممکن است از انتشار اطلاعات طرح به صورت مقاله جلوگیری شود و یا این که مجری را ملزم کنند که این تغییرات را در گزارش نهایی و مقاله ی منتج از آن گزارش کند.
   
وضعیت موضوع:
موضوع بسته شده است.

به اشتراک بگذارید