کوئیز بافت شناسی پزشکی

شروع موضوع توسط R.Haghjoo ‏21 نوامبر 2016 در انجمن آناتومی

 1. R.Haghjoo

  R.Haghjoo Moderator

  1. در مطالعه با میکروسکوپ نوری چگونه سرخرگ آئورت و ورید اجوف تحتانی را بر اساس ساختار بافتی دیواره از یکدیگر تفکیک می کنید

  2. نکات کلیدی در تشخیص سلولهای متامیلوسیت ائوزینوفیلی، پلی کروماتوفیلیک اریتروبلاست و ارتروکروماتوفیلیک اریتروبلاست در مغز استخوان چیست
   
  noyasystem، 9518104535، 9518104521 و 7 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. 9518104517

  9518104517 New Member

  1)در سرخرگ لومن کوچکتر و تنگ تر از سیاهرگ اجوف زیرین است در ضمن ضخامت لایه ی مدیا در سرخرگ بیشتر از سیاهرگ است همچنین ارتجاعیت سرخرگ بیشتر از سیاهرگ است 2)هنگامی که در سلول اریتوسیت حجم کاهش و مناطقی از سیتوپلاسم با هموگلوبین پر شود و سیتوپلاسم هم اسیدوفیل و هم بازوفیل باشد اریتوسیت پلی کروماتوفیل هست و هنگامی که کاهش حجم سلول وهسته انقدر باشد که که سیتوپلاسم بازوفیلی شود به این مرحله اریتوسیت ارتوکروماتوفیل میگویند وامااگر در میلوسیت گرانولوسیت های اختصاصی افزوده شود که معمولا اکثر سیتوپلاسم را اشغال میکنن سلول در مرحله ی متامیلوسیت ائوزینوفیلی هست
   
 3. Heliaariapour

  Heliaariapour New Member

  ١-هر رگ داراى ٣ قسمت (intima,media,advantia) ميباشد. كه اساس ساختارى آنها در سرخرگ و وريد متفاوت است.
  به اين صورت كه لايه ى media در سرخرگ بسيار قطورتر از سياهرگ است و بالعكس لايه advantia در سياهرگ داراى ضخامت بيشترى نسبت به سرخرگ است. در ضمن قطر سياهرگ بسيار بيشتر از سرخرگ است.
  ٢-متاميلوسيت ائوزينوفيلى : گرانول هاى اختصاصى به حداكثر مقدار خود ميرسد، گرانول هاى ائوزينوفيلى نارنجى هستند به شكل نقطه هاى زياد در سلول درآمده است.
  پلى كروماتوفيليك اريتروبلاست: سلول كوچك است ، هسته كوچك ، سيتوپلاسم آن آبى -قرمز ميباشد (آبى به دليل وجود پلى ريبوزوم و قرمز به دليل وجود هموگلبين)
  ارتروكروماتوفيليك اريتروبلاست: سيتوپلاسم قرمز رنگ ، هسته به بيرون رانده شده است. و فاقد هسته است.
   
 4. 9518104501

  9518104501 New Member

  هررگ دارای 3قسمت ( )میباشد که اساس ساختاریه ان ها در سرخرگ و ورید متفاوت است
  به این صورت که لایه ی ediaدر سرخرگ بسیار بزرگتر و ضخیم تر از سیاهرگ است و برعکس لایه ی Advantiaدر سیاهرگ دارای صخامت بیشتری نسبت ب ورید است.در ضمن قطر سیاهرگ بسیار بیشتراز سرخرگ است.
  2-متامیلوسیت ایوزینوفیلی :گرانول های اختصاصی به حداکثر مقدار خود میرسد.گرانول های ایوزینوفیلی نارنجی هستند و به شکل نقطه های زیاد در سلول درآمده است
  پلی کروماتوفیلیک اریترو بلاست:سلول کوچک است ، هسته ی کوچکی دارد، سیتوپلاسم ان ابی قرمز میباشد( ابی ب دلیل وجود پلی ریبوزم و قرمز به دلیل وجود هموگلوبین )
  ارترو کرو ماتوفیلیک ارینروبلاست: سیتوپلاسم قرمز رنگ ، هسته به بیرون رانده شده است و فاقد هسته است
   
 5. 1:هر رگ دارای 3 قسمت اینتیما,مدیا,ادوانتیس میباشد که اساس ساختاری انها در سرخرگ و ورید متفاوت است بدین صورت که لایه ی مدیا در سرخرگ بسیار قطورتر از ورید است و برعکس لایه ی ادوانتیس در سیاهرگ دارای ضخامت بیشتری نسبت به سرخرگ است درضمن قطر سیاهرگ بسیار بیشتر از سرخرگ است.
  2:متامیلوسیت ائوزینوفیلی:گرانول های اختصاصی به حداکثر مقدارخود میرسند گرانول های ائوزینوفیلی نارنجی هستند به شکل نقطه های زیاد در سلول درامده اند.پلی کروماتوفیلیک اریتروبلاست:سلول کوچک است,هسته ی کوچک دارد,سیتوپلاسم ان ابی قرمز میباشد(ابی به دلیل وجود پلی ریبوزوم و قرمز به دلیل وجود هموگلوبین است)
  ارتروکروماتوفیلیک اریتروبلاست:سیتوپلاسم قرمز رنگ است و هسته به ببیرون رانده شده است و فاقد هسته است.
   
 6. 9518104559

  9518104559 New Member

  با سلام
  ۱- به طور کلی رگ های خونی دارای سه قسمت اینتیما، مدیا و ادوانتیس هستند اما این لایه ها در سیاهرگ و سرخرگ با هم تفاوت هایی دارند که در سرخرگ مدیا نسبت به سیاهرگ ضخیم تر است.
  لایه ی ادوانتیس در سیاهرگ ضخیم تر از سرخرگ است.
  به طور کلی قطر سیاهرگ بسیار بیشتر از سرخرگ است.
  دیواره ی سیاهرگ چین خورده است(تا دریچه ها را تشکیل دهد.) و مجرای میانی آن بزرگ تر است.
  ۲-متامیلوسیت ائوزینوفیلی را از روی داشتن حداکثر مقدار گرانول های اختصاصی تشخیص میدهیم که تقریبا به رنگ نارنجی هستند .
  پلی کروماتوفیلیک اریتروبلاست سلولی کوچک با هسته ی کوچک است که سیتوپلاسم آن به رنگ آبی- قرمز است. رنگ آبی به دلیل پلی ریبوزوم های فراوان و رنگ قرمز به علت هموگلوبین آن می باشد.
  ارتروکروماتوفیلیک اریتروبلاست سیتوپلاسم قرمز رنگ دارد و در این مرحله از بلوغ اریتروسیت، هسته ی سلول به بیرون رانده می شود.
   
 7. 9518104577

  9518104577 New Member

  رگ های خونی دارای سه قسمت اینتیما، مدیا و ادوانتیس هستند اما این لایه ها در سیاهرگ و سرخرگ باهم فرق دارند که در سرخرگ مدیا نسبت به سیاهرگ ضخامت بیشتری دارد
  لایه ی ادوانتیس در سیاهرگ ضخیم تر از سرخرگ است.
  به طور کلی قطر سیاهرگ بسیار بیشتر از سرخرگ است.
  دیواره ی سیاهرگ برای تشکیل دریچه ها چین خورده است و مجرای میانی آن بزرگ تر است.
  متاميلوسيت ائوزينوفيلى : گرانول هاى اختصاصى به بیشترین مقدار خود ميرسد، گرانول هاى ائوزينوفيلى نارنجى هستند به شكل نقطه هاى زياد در سلول درآمده است.
  پلى كروماتوفيليك اريتروبلاست: سلول كوچك است هسته كوچك سيتوپلاسم آن آبى قرمز ميباشد
  ارتروكروماتوفيليك اريتروبلاست: سيتوپلاسم قرمز رنگ هسته به بيرون رانده شده است و فاقد هسته است.
   
 8. 9518104514

  9518104514 New Member

  1-رگ های خونی دارای سه قسمت اینتیما، مدیا و ادوانتیس هستند اما این لایه ها در سیاهرگ و سرخرگ باهم فرق دارند که در سرخرگ مدیا نسبت به سیاهرگ ضخامت بیشتری دارد
  لایه ی ادوانتیس در سیاهرگ ضخیم تر از سرخرگ است.
  به طور کلی قطر سیاهرگ بسیار بیشتر از سرخرگ است.
  دیواره ی سیاهرگ برای تشکیل دریچه ها چین خوردهاست و مجرای میانی آن بزرگ تر است.
  2:متامیلوسیت ائوزینوفیلی:گرانول های اختصاصی به حداکثر مقدارخود میرسند گرانول های ائوزینوفیلی نارنجی هستند به شکل نقطه های زیاد در سلول درامده اند.پلی کروماتوفیلیک اریتروبلاست:سلول کوچک است,هسته ی کوچک دارد,سیتوپلاسم ان ابی قرمز میباشد(ابی به دلیل وجود پلی ریبوزوم و قرمز به دلیل وجود هموگلوبین است)
  ارتروکروماتوفیلیک اریتروبلاست:سیتوپلاسم قرمز رنگ است و هسته به ببیرون رانده شده است و فاقد هسته است.
   
 9. 9518104580

  9518104580 New Member

  1)كلفتي لایه ی مدیا در سرخرگ بیشتر از سیاهرگ است همچنین قابليت ارتجاع سرخرگ بیشتر از سیاهرگ است و در سرخرگ اومن كوچكتر از سرخرگ است
  2)وقتي که در سلول گلبول قرمز حجم کاهش و قسمت هاي سیتوپلاسم با هموگلوبین پر شود و سیتوپلاسم هم اسیدوفیل و هم بازوفیل باشد گلبول قرمز پلی کروماتوفیل هست و هنگامی که کاهش حجم سلول وهسته انقدر باشد که که سیتوپلاسم بازوفیلی شود به این مرحله گلبول قرمز ارتوکروماتوفیل میگویند وامااگر در میلوسیت گرانولوسیت های اختصاصی افزوده شود که معمولا اکثر سیتوپلاسم را اشغال میکنن سلول در مرحله ی متامیلوسیت ائوزینوفیلی هست
   
 10. 1.در ائورت مدیا ضخیم تر و ادوانتیس نازکتر است ودیواره ی ورید اجوف تحتانی بخاطر تشکیل دریچه های سیاهرگی چین خورده است و لومن ان بزرگتر است.
  2.متامیلوسیت ائوزینوفیلی :گرانول های اختصاصی انها به حداکثر میرسد گرانول های انها نارنجی رنگ بوده و به شکل نقطه های زیاد در سلول هستند.
  پلی کروماتوفیلیک اریتروبلاست :سلول کوچک بوده هسته ی کوچکی دارد و سیتوپلاسمان ابی قرمز است.
  ارتروکروماتوفیلیک اریتروبلاست :سیتوپلاسم قرمز و فاقد هسته است.
   
 11. 9518104552

  9518104552 New Member

  ۱_به طور کلی رگهای خونی دارای سه قسمت می باشند اینتیما ,مدیا و ادونتیس یاسروز. در ائورت مدیا ضخیم تر اما ادونتیس نازک تر است .سیاهرگ و سرخرگ در این لایه ها متفاوتند. به طورکلی قطر سیاهرگ بسیار بیشتراز سیاهرگ می باشد. برای تشکیل دریچه ها این سیاهرگ پیچ میخوردو مجرای میانی سیاهرگ بزرگتراست. ۲_متامیلوسیت ائوزینوفیلی گرانول های زیادی ب رنگ نارنجی دارندو نقطه نقطه ای میباشد. پلی کروماتوفیلیک اریتروسیت, سلولی کوچک است هسته کوچکی دارد و ستوپلاسم ان به رنگ آبی_قرمز می باشد (ابی به دلیل وجود پلی ریبوزوم و قرمز به دلیل وجود هموگلوبین) اریتروبلاست: سیتوپلاسم قرمز رنگ است و هسته به بیرون رانده شده است و فاقد هسته است.
   
 12. 9518104526

  9518104526 New Member

  نیمادادگر...ویژگی اصلی سرخرگ ائورت لایه ی مدیا است که در ان لایه ی مدیا ضخیم است(ضخیم تر از ادوانتیس)ورشته ی الاستیک زیادی دارد که مابین انها مقداری عضله صاف وجود دارد و همچنین لایه ی الاستیک داخلی و خارجی مشخص نیست.در سیاهرگ اجوف تحتانی ضخامت ادوانتیس نسبت به مدیا بیشتر است که درلایه ی ادوانتیس عضله ی صاف داریم که به صورت طولی ارایش پیدا کرده اند و همچنین لومن ان نسبت به سرخرگ ائورت بزرگتر است هم چنین در ورید های بزرگ دریچه هایی نیز وجود دارد.۲_ متامیلوسیت ائوزینوفیلی:گرانول های اختصاصی ائوزینوفیل به حداکثر مقدار می رسد که نارنجی رنگ اند و به صورت نقطه های زیادی در سلول مشخص اند.پلی کروماتوفیلیک:رنگ سیتو پلاسم ان مابین قرمز و ابی است که دلیل ان وجود پلی ریبوزوم ها (بازوفیلی و ابی رنگ)و تشکیل هموگلوبین(اسیدوفیل و قرمز رنگ)است همچنین اندازه ی سلول و اندازه ی هسته در این مرحله کوچکتر میشود.ارتوکروماتوفیلیک:سیتوپلاسم ان اسیدوفیل و غالبا به رنگ قرمز است و نیز فاقد هسته است.
   
 13. Zahra Jaafarzadeh

  Zahra Jaafarzadeh New Member

  ١- سرخرگ آئورت كه نوعى شريان الاستيك است، از بارز ترين ويژگى آن مدياى ضخيم آنهاست كه شامل تيغه هاى الاستيك كه به تناوب با لايه هاى رشته هاى عضله صاف قرار گرفته اند. هم چنين لايه آدوانتيس بسيار نازك تر از مديا است.
  اما در وريد اجوف تحتانى، لايه ى آدوانتيس ضخيم تر از مديااست. ويژگى مهم ديگرى كه دارد وجود دريچه ايى است كه متشكل از جفت چين هاى نازك لايه ى انتيما كه به درون مجراى رگ بيرون مى زنند.
  همچنين مي توان از طريق ضخامت مجراى ميانى آنها كه در ورديد بزرگتر از شريان است، آنها را از هم تمايز كرد.
  ٢- متاميلوسيت ائوزينوفيلى: داراى گرانول هاى اختصاصى اند كه به صورت نقطه هاى نارنجى رنگ قابل مشاهده اند.
  پلى كروماتوفيليك: به دليل اين كه در اين مرحله بازوفيلى (پلى ريبوزوم ها)به تدريج از بين مى رود و اسيدوفيل (هموگلوبين)مى شود، رنگ سيتوپلاسم آن ما بين قرمز و آبى است.
  ارتوكروماتوفيليك: چون در اتنهاى اين مرحله هسته از بين ميرود پس فاقد هسته بوده و سيتوپلاسم آن به دليل و جود هموگلوبين اسيدوفيل است.
   
 14. 1/ لومن سیاهرگ از سرخرگ بزرگتر است-در سرخرگ لایه ی مدیا و در سیاهرگ لایه ی ادونتیس قطور تر است
  2/در متامیلوسیت ائوزینوفیلی گرانول های اختصاصی در حداکثر مقدار خود قرار داشته و بصورت نقطه های فراوان نارنجی رنگ رویت می شوند**در پلی کروماتوفیلیک اریتروسیت ها سلول و همچنین هسته کاهش اندازه یافته و به رنگ آبی قرمز رویت می گردد چون پلی ریبوزوم ها بازوفیلی بوده و رنگ آبی را جذب می کند و هموگلوبین ها اسیدوفیل بوده و به رنگ قرمز دیده میشود**در ارتوکروماتوفیلیک اریتروسیت ها هسته وجود ندارد و به بیرون سلول رانده شده و چون سیتوپلاسم آن اسیدوفیل است به رنگ قرمز رویت می شوند
   
 15. 1-رگ های خونی دارای سه قسمت اینتیما، مدیا و ادوانتیس هستند اما این لایه ها در سیاهرگ و سرخرگ باهم فرق دارند که در سرخرگ مدیا نسبت به سیاهرگ ضخامت بیشتری دارد
  لایه ی ادوانتیس در سیاهرگ ضخیم تر از سرخرگ است.
  به طور کلی قطر سیاهرگ بسیار بیشتر از سرخرگ است.
  دیواره ی سیاهرگ برای تشکیل دریچه ها چینخوردهاست و مجرای میانی آن بزرگ تر است.
  2:متامیلوسیت ائوزینوفیلی:گرانول های اختصاصی به حداکثر مقدارخود میرسند گرانول های ائوزینوفیلی نارنجی هستند به شکل نقطه های زیاد در سلول درامده اند.پلی کروماتوفیلیک اریتروبلاست:سلول کوچک است,هسته ی کوچک دارد,سیتوپلاسم ان ابی قرمز میباشد-ابی به دلیل وجود پلی ریبوزوم و قرمز به دلیل وجود هموگلوبین است-ارتروکروماتوفیلیک اریتروبلاست:سیتوپلاسم قرمز رنگ است و هسته به ببیرون رانده شده است و فاقد هسته است.
  ۲-متامیلوسیت ائوزینوفیلی را از روی داشتن حداکثر مقدار گرانول های اختصاصی تشخیص میدهیم که تقریبا به رنگ نارنجی هستند .پلی کروماتوفیلیک اریتروبلاست سلولی کوچک با هسته ی کوچک است که سیتوپلاسم آن به رنگ آبی- قرمز است. رنگ آبی به دلیل پلی ریبوزوم های فراوان و رنگ قرمز به علت هموگلوبین آن میباشد.ارتروکروماتوفیلیک اریتروبلاست سیتوپلاسم قرمز رنگ دارد و در این مرحله از بلوغ اریتروسیت، هسته ی سلول به بیرون رانده می شود.
   
 16. 9518104550

  9518104550 New Member

  ۱.سرخرگ آئورت دارای لومن کوچکتر است.ضخامت دیواره آئورت بیشتر از ورید اجوف تحتانی است.تیغه ی الاستیک در سرخرگ آئورت برخلاف ورید اجوف تحتانی وجود دارد.لایه ی مدیا سرخرگ آئورت ضخیم تر از ورید اجوف تحتانی است.درحالیکه لایه ی ادونتیس ورید اجوف تحتانی ضخیم تر از سرخرگ آئورت است.
  ۲.
  متامیلوسیت گرانولوسیت ها دارای حداکثر مقدار گرانول اختصاصی هستند.گرانول های اختصاصی گرانولوسیت ها در رنگ آمیزی رنگ های متفاوتی به خود می گیرند که با توجه به تراکم زیاد گرانول ها که به صورت نقطه هستند و نیز رنگ گرانول اختصاصی ائوزینوفیل می توان متامیولوسیت ائوزینوفیل را تشخیص داد.
  پلی کروماتوفیلیک اریتروبلاست دارای اندازه کوچک تر نسبت به بازوفیلیک اریتروبلاست است.هسته آن نیز کوچکتر است.رنگ سیتوپلاسم آن نیز تغییر پیدا می کند که علت تغییر رنگ آن،پلی ریبوزوم(بازوفیلی) و تشکیل هموگلبین(اسیدوفیل) که رنگ سیتوپلاسم آن مابین قرمز و آبی است.در پلی کروماتوفیلیک اریتروبلاست شروع تشکیل هموگلبین را داریم.
  ارتوکروماتوفیل اریتروبلاست سیتوپلاسم آن غالبا قرمز رنگ هستند.در انتهای این مرحله،هسته بیرون رانده می شود.
   
  آخرین ویرایش: ‏28 نوامبر 2016
 17. .9518104506

  .9518104506 New Member

  جواب سوال 1:
  1.ضخامت دیواره ی ائورت بیشتر از ورید اجوف تحتانی
  (inferior vana cava)است
  2.قطر مجرای ائورت بیشتر از IVC می باشد به طوریکه قطر ائورت 25mm ولی قطر ورید اجوف تحتانی 30mmمی باشد
  3. در ائورت ضخامت لایه ی media از لایه ی advantitiaبیشتر است ولی در ورید اجوف یا به عبارت کلی تر ورید ها برعکس می باشد
  4.در دیواره ی ائورت میزان رشته های الاستیک خیلی زیاد است اما در ورید اجوف تحتانی رشته های الاستیک وجود ندارند
  5.در ائورت برخلاف ورید اجوف تحتانی تیغه های الاستیک داخلی و خارجی وجود دارند که به راحتی زیر میکروسکوپ قابل تشخیص اند  جواب سوال 2:متامیلوسیت ائوزینوفیلی را از روی داشتن حداکثر مقدار گرانول های اختصاصی تشخیص میدهیم که تقریبا به رنگ نارنجی هستند .
  پلی کروماتوفیلیک اریتروبلاست سلولی کوچک با هسته ی کوچک است که سیتوپلاسم آن به رنگ آبی- قرمز است. رنگ آبی به دلیل پلی ریبوزوم های فراوان و رنگ قرمز به علت هموگلوبین آن می باشد.
  ارتروکروماتوفیلیک اریتروبلاست سیتوپلاسم قرمز رنگ دارد و در این مرحله از بلوغ اریتروسیت، هسته ی سلول به بیرون رانده می شود.
   
 18. 9518104551

  9518104551 New Member

  1)رگ های خونی دارای سه قسمت اینتیما، مدیا وادوانتیس هست.در سرخرگ آئورت لایه ی مدیا ضخیم تر از ورید اجوف تحتانی است.ولی لایه ی ادونتیس ورید اجوف تحتانی ضخیم تر از آئورت است.درضمن سرخرگ آئورت لومن کوچکتر است.همچنین تیغه الاستیک در آئورت وجود دارد ولی در ورید اجوف تحتانی وجود ندارد
  2)متامیلوسیت گرانولوسیت ها دارای حداکثر مقدار گرانول اختصاصی هستند.گرانول های اختصاصی گرانولوسیت ها در رنگ آمیزی رنگ های متفاوتی به خود می گیرند و به صورت نقطه هستند که باتوجه به مقدار زیاد آن و نیز رنگ گرانول اختصاصی ائوزینوفیل که نارنجی است می توان متامیولوسیت ائوزینوفیل را تشخیص داد.
  پلی کروماتوفیلیک اریتروبلاست دارای اندازه کوچک تر نسبت به بازوفیلیک اریتروبلاست است.هسته آن نیز کوچکتر است.رنگ سیتوپلاسم آن نیز تغییر پیدا می کند که علت تغییر رنگ آن،پلی ریبوزوم(بازوفیلی) و تشکیل هموگلبین(اسیدوفیل) که رنگ سیتوپلاسم آن مابین قرمز آبی است.ارتوکروماتوفیل اریتروبلاست سیتوپلاسم آن قرمز رنگ است.در انتهای این مرحله،هسته بیرون رانده می شود.
   
  آخرین ویرایش: ‏28 نوامبر 2016
 19. 9518104572

  9518104572 New Member

  1.در سرخرگ آئورت تیغه ی الاستیک وجود دارد ولی در ورید اجوف تحتانی وجود ندارد.در سرخرگ آئورت لومن کوچتر از ورید اجوف تحتانی است.
  رگ های خونی دارای سه قسمت اینتیما، مدیا وادوانتیس هست.در سرخرگ آئورت لایه ی مدیا ضخیم تر از ورید اجوف تحتانی است.ولی لایه ی ادونتیس ورید اجوف تحتانی ضخیم تر از آئورت است.
  2.متامیلوسیت گرانولوسیت ها دارای حداکثر مقدار گرانول اختصاصی هستند.گرانول های اختصاصی گرانولوسیت ها به صورت نقطه هستند و دارای رنگ اختصاص به خود هستند. وجود زیاد آنها و نیز گرانولهای نارنجی ائوزینوفیل قابل تشخیص هستند
  پلی کروماتوفیلیک اریتروبلاست دارای اندازه سلول و هسته کوچک تر نسبت به بازوفیلیک اریتروبلاست است.رنگ سیتوپلاسم آن نیز تغییر پیدا می کند که علت تغییر رنگ آن،پلی ریبوزوم(بازوفیلی) و تشکیل هموگلبین(اسیدوفیل) که رنگ سیتوپلاسم آن مابین قرمز و آبی است.ارتوکروماتوفیل اریتروبلاست سیتوپلاسم آن قرمز رنگ است.در انتهای این مرحله بلوغ،هسته به بیرون رانده می شود.
   
  آخرین ویرایش: ‏28 نوامبر 2016
 20. 9518104561

  9518104561 New Member

  ۱-به طور کلی عروق دارای سه لایه ی اینتیما،مدیاوادونتیس هستند که در زیر میکروسکوپ نوری قابل تمایزاند
  در زیر میکروسکوپ مدیا در آئورت نسبت به ورید اجوف تحتانی ضخیم تر است
  ادونتیس در ورید اجوف تحتانی نسبت به آئورت ضخیم تر است
  لومن در ورید اجوف تحتانی بسیار گشادتر از آئورت است
  همچنین در ورید اجوف تحتانی چین خوردگی هایی برای ایجاد دریچه مشاهده میشود که در آئورت نیست

  ۲-
  متامیلوسیت ائوزینوفیلی:گرانول های اختصاصی در آن به حداکثر مقدار خود رسیده که در آن گرانول های ائوزینوفیلی به صورت نقطه های نارنجی زیاد به نظر میرسند
  پلی کروماتوفیلیک اریتروبلاست:اندازه سلول و هسته کوچک،رنگ سیتوپلاسم مابین قرمز و آبی است زیرا دارای پلی ریبوزوم(بازوفیلی و آبی رنگ) وهموگلوبین(اسیدوفیلی و قرمز رنگ) است
  ارتروکروماتوفیلیک اریتروبلاست:سیتوپلاسم آن قرمز رنگ است (بدلیل وجود هموگلوبین که اسیدوفیل است)همچنین میتوان گفت در این مرحله سلول هسته ندارد
   

به اشتراک بگذارید