کوئیز بافت شناسی پزشکی

شروع موضوع توسط R.Haghjoo ‏21 نوامبر 2016 در انجمن آناتومی

 1. 9518104516

  9518104516 New Member

  دیواره ی رگ ها از ۳ قسمت کلی به نام های اینتیما(داخلی ترین لایه عروق) مدیا(لایه میانی)و ادونتیس(خارجی ترین لایه)تشکیل شده است که تفاوت ضخامت این ۳ لایه در رگ های مختلف باعث تفاوت بین آنها و اساس تشخیص آنها از یکدیگر در نمونه های بافتی می باشند.به این ضورت که در دیواره ی سرخرگ ها لایه مدیا قطورترین لایه و ضخامت آن از همین لایه در دیواره سیاهرگ ها بیشتر است اما در سیاهرگ لایه ادونتیس ضخامت بیشتری نسبت به سرخرگ دارد.البته قطر کلی سیاهرگ بیشتر از سرخرگ است.
  ۲.پلی کروماتوفیل اریتروبلاست:در این مرحله اندازه سلول کوچکتر می شود_هسته سلول کوچکتر می شود و رنگ سیتوپلاسم آن تغییر میکند و حالتی سرخابی به خود میگیرد رنگ قرمز به علت تشکیل هموگلبین که اسیدوفیل و قرمز رنگ است و رنگ آبی آن به خاطر وجود پلی ریبوزوم ها (بازوفیل و آبی رنگ)است.
  ارتوکروماتوفیل اریتروبلاست:در انتهای این مرحله هسته بیرون رانده می شود و سیتوپلاسم آن غالبا به رنگ قرمز در می آید.
  متامیلوسیت:در این مرحله گرانول های اختصاصی به حداکثر مقدار خود می رسند.
  با تشکر
   
 2. 9518104528

  9518104528 New Member

  1-رگ ها به طور کلی از سه لایه ی اینتیما، مدیا و ادوانتیس تشکیل شده اند. در سرخرگ ها لایه مدیا از سایر لایه ضخیم تر و در سیاهرگ ها لایه ادوانتیس ضخیم ترین لایه است. نکته دیگر در تشخیص تفاوت در قطر لومن این دو رگ است؛ بدین صورت که قطر لومن در سیاهرگ بیشتر از سرخرگ هم اندازه آن است.
  2-متامیلوسیت ائوزینوفیلی حاوی گرانول های اختصاصی است. همچنین شکل هسته آن تغییر کرده و دو لوبی شده است.
  پلی کروماتوفیلیک اریتروبلاست در زیر میکروسکوپ به رنگی مابین قرمز(به دلیل ازدیاد هموگلوبین های اسیدوفیل) و آبی(به دلیل تعداد زیاد ربیوزوم های بازوفیل) دیده میشود. همچنین در این مرحله سلول و نیز هسته آن کوچک میشود.
  ارتروکروماتوفلیک اریتروبلاست به رنگ قرمز مشاهده میشود. در انتهای این مرحله هسته سلول به بیرون رانده میشود پس سلول فاقد هسته است.
   
 3. 9518104558

  9518104558 New Member

  ۱-دیواره شریان ها و وریدها دارای سه لایه به نام های انتیما مدیا و ادوانتیس میباشد که از طریق مقایسه ضخامت آنها در زیر میکروسکوپ میتوانیم شریان و ورید را از هم تشخیص دهیم:آئورت مدیای ضخیمتر و مجرای نسبتا باریکی دارد(که در مدیای آن تیغه های الاستیک فراوان در تناوب با رشته های عضله صاف قرار گرفته است) اما ورید اجوف تحتانی مدیای نازک و مجرای بزرگتری دارد و ادوانتیس آن ضخیم ترین لایه است انتیمای ورید بر خلاف آئورت چین خوردگی پیدا میکند و دریچه هایی تشکیل میدهد
  ۲_پلی کروماتوفیل اریتروبلاست:اندازه سلول کوچکتر میشود هسته کوچکتر شده رنگ سیتوپلاسم آن تغییر پیدا میکند که علت دیده شدن سیتوپلاسم به این رنگ( بین آبی و قرمز) وجود پلی ریبوزوم ها(بازوفیل آبی) و تشکیل هموگلوبین(اسیدوفیل و قرمز) است
  ارتوکروماتوفیل اریتروبلاست:سیتوپلاسم آن معمولا قرمز است در انتهای مرحله هسته بیرون رانده میشود
  متامیلوسیت:گرانول های اختصاصی آن به حداکثر مقدار می رسند۰
   
 4. 9518104532

  9518104532 New Member

  جواب سوال اول)به طورکلی شریان ها مدیای ضخیم تر ومجرای نسبتا باریکی دارند درصورتی که ورید مجرای بزرگتر ولایه ی ادوانتیس ان ضخیم ترین لایه است درضمن در انتیمای وریدها غالبا چین خوردگی وجود دارد که دریچه ها را تشکیل میدهندو تیغه های الاستیک درشریان ها ازجمله ائورت وجود دارد درصورتی که درسیاهرگ ها نیست

  جواب سوال دو)
  متامیلوسیت ائوزینوفیل:برتعداد گرانول های اختصاصی افزوده گشته واکثر سیتوپلاسم رااشغال میکند و این گرانول ها اختصاصی هستند و رنگ های متفاوتی دارندو شبیه نوتروفیل های درحال تکامل هستندو فاقد شکل خنجری سلول اند

  پلی کروماتوفیلیک اریتروبلاست:دراین مرحله حجم سلول کاهش میابد،پلی ریبوزوم هاکم میشوند و مناطقی از سیتوپلاسم شروع به پرشدن با هموگلوبین میکنند پس مناطقی از بازوفیلی و اسیدوفیلی هردو در سلول ایجاد میشود و رنگ دوگانه مربوط به دو خاصیت گفته شده دارد

  اروتوکروماتوفیلیک اریتروبلاست:
  دراین جا هم اندازه هسته نسبت به مرحله قبل کوچک تر است (هسته نداریم) و خاصیت بازوفیلی از بین میرود که درنتیجه سیتوپلاسمی کاملا اسیدوفیل داریم

  پایان
   
 5. 9518104582

  9518104582 New Member

  1)در سرخرگ لومن کوچکتر و تنگ تر از سیاهرگ اجوف زیرین است..و همچنین ضخامت لایه مدیای و ارتجاعیت سرخرگ نیز بیشتر از سیاهرگ اجوف زیرین میباشد
  2)اریتروسیت پلی کروماتوفیل:در اریتروسیت در پی کاهش حجم سیتوپلاسم با هموگلبین پر میشود و سیتوپلاسم در اینصورت هم اسیدوفیل و هم بازوفیل است.دراین مرحله هسته کوچک و سیتوپلاسم ابی و قرمز است
  اریتروسیت ارتوکروماتوفیل:هنگامیکه کاهش حجم سلول و هسته انقدر باشد که سیتوپلاسم بازوفیلی شود که فاقد هسته است وسیتوپلاسم ان قرمز میباشد
  متامیلوسیت:اگر در میلوسیت گرانولسیت های اختصاصی افزوده شود که به رنگ نارنجی میباشند..که معمولا اکثر سیتوپلاسم را اشغال میکنند سلول در مرحله ی متامیلوسیت ائوزینوفیلی هست
   
 6. 9518104543

  9518104543 New Member

  1)سرخرگ آئورت دارای لومن کوچکتر است.ضخامت دیواره آئورت بیشتر از ورید اجوف تحتانی است.تیغه ی الاستیک در سرخرگ آئورت برخلاف ورید اجوف تحتانی وجود دارد.لایه ی مدیا سرخرگ آئورت ضخیم تر از ورید اجوف تحتانی است.درحالیکه لایه ی ادونتیس ورید اجوف تحتانی ضخیم تر از سرخرگ آئورت است
  2) متامیلوسیت ائوزینوفیلی:گرانول های اختصاصی ائوزینوفیل به حداکثر مقدار می رسد که نارنجی رنگ اند و به صورت نقطه های زیادی در سلول مشخص اند.پلی کروماتوفیلیک:رنگ سیتو پلاسم ان مابین قرمز و ابی است که دلیل ان وجود پلی ریبوزوم ها (بازوفیلی و ابی رنگ)و تشکیل هموگلوبین(اسیدوفیل و قرمز رنگ)است همچنین اندازه ی سلول و اندازه ی هسته در این مرحله کوچکتر میشود.
  ارتوکروماتوفیلیک:سیتوپلاسم ان اسیدوفیل و غالبا به رنگ قرمز است و نیز فاقد هسته است
   
 7. 9518104560

  9518104560 New Member

  1-به طور كلي بر اساس تفاوت در لايه هاي تشكيل دهنده آنها ميتوان انها را از هم تشخيص داد.
  لايه ى media در سرخرگ بسيار قطورتر از سياهرگ است و برعكس لايه advantia در سياهرگ داراى ضخامت بيشترى نسبت به سرخرگ است. دركل قطر سياهرگ بسيار بيشتر از سرخرگ است.
  همچنين دیواره ی سیاهرگ برای تشکیل دریچه ها چین خورده است و مجرای میانی آن بزرگ تر است.

  ‎2-متامیلوسیت گرانولوسیت ها دارای حداکثر مقدار گرانول اختصاصی هستند.گرانول های اختصاصی گرانولوسیت ها در رنگ آمیزی رنگ های متفاوتی به خود می گیرند که با توجه به تراکم زیاد گرانول ها که به صورت نقطه هستند و نیز رنگ گرانول اختصاصی ائوزینوفیل می توان متامیولوسیت ائوزینوفیل را تشخیص داد.
  ‎پلی کروماتوفیلیک اریتروبلاست دارای اندازه کوچک تر نسبت به بازوفیلیک اریتروبلاست است.هسته آن نیز کوچکتر است.رنگ سیتوپلاسم آن نیز تغییر پیدا می کند که علت تغییر رنگ آن،پلی ریبوزوم(بازوفیلی) و تشکیل هموگلبین(اسیدوفیل) که رنگ سیتوپلاسم آن مابین قرمز و آبی است.در پلی کروماتوفیلیک اریتروبلاست شروع تشکیل هموگلبین را داریم.
  ‎ارتوکروماتوفیل اریتروبلاست سیتوپلاسم آن غالبا قرمز رنگ هستند.در انتهای این مرحله،هسته بیرون رانده می شود.
   
 8. 9518104560

  9518104560 New Member

  1-به طور كلي بر اساس تفاوت در لايه هاي تشكيل دهنده آنها ميتوان انها را از هم تشخيص داد.
  لايه ى media در سرخرگ بسيار قطورتر از سياهرگ است و برعكس لايه advantia در سياهرگ داراى ضخامت بيشترى نسبت به سرخرگ است. دركل قطر سياهرگ بسيار بيشتر از سرخرگ است.
  همچنين دیواره ی سیاهرگ برای تشکیل دریچه ها چین خورده است و مجرای میانی آن بزرگ تر است.

  ‎2-متامیلوسیت گرانولوسیت ها دارای حداکثر مقدار گرانول اختصاصی هستند.گرانول های اختصاصی گرانولوسیت ها در رنگ آمیزی رنگ های متفاوتی به خود می گیرند که با توجه به تراکم زیاد گرانول ها که به صورت نقطه هستند و نیز رنگ گرانول اختصاصی ائوزینوفیل می توان متامیولوسیت ائوزینوفیل را تشخیص داد.
  ‎پلی کروماتوفیلیک اریتروبلاست دارای اندازه کوچک تر نسبت به بازوفیلیک اریتروبلاست است.هسته آن نیز کوچکتر است.رنگ سیتوپلاسم آن نیز تغییر پیدا می کند که علت تغییر رنگ آن،پلی ریبوزوم(بازوفیلی) و تشکیل هموگلبین(اسیدوفیل) که رنگ سیتوپلاسم آن مابین قرمز و آبی است.در پلی کروماتوفیلیک اریتروبلاست شروع تشکیل هموگلبین را داریم.
  ‎ارتوکروماتوفیل اریتروبلاست سیتوپلاسم آن غالبا قرمز رنگ هستند.در انتهای این مرحله،هسته بیرون رانده می شود.
   
 9. 9518104546

  9518104546 New Member

  ۱.رگ های خونی دارای سه قسمت اینتیما، مدیا و ادوانتیس هستند. مدیا در آئورت نسبت به ورید اجوف تحتانی ضخیم تر است.
  ادونتیس در ورید اجوف تحتانی نسبت به آئورت ضخیم تر است
  آئورت لومن کوچکتر است.تیغه الاستیک در آئورت وجود دارد ولی در ورید اجوف تحتانی وجود ندارد.
  ۲.متامیلوسیت ائوزینوفیلی:گرانول های اختصاصی در آن به حداکثر مقدار خود رسیده و نقطه های نارنجی زیاد در ان دیده می شود.
  پلی کروماتوفیلیک:رنگ سیتو پلاسم ان مابین قرمز و ابی است که دلیل ان وجود پلی ریبوزوم ها (بازوفیلی و ابی رنگ)و تشکیل هموگلوبین(اسیدوفیل و قرمز رنگ)است همچنین اندازه ی سلول و اندازه ی هسته در این مرحله کوچکتر میشود.
  ارتوکروماتوفیلیک:سیتوپلاسم ان اسیدوفیل و غالبا به رنگ قرمز است و نیز فاقد هسته است.
   
 10. 9518104521

  9518104521 New Member

  1عروق به طور کلی سه لایه ی اینتیما ،مدیا و ادونتیس دارد آئورت تیغه ی الاستیک دارد ولی ورید اجوف تحتانی ندارد لومن آئورت از ورید اجوف تحتانی کوچکتر است .لایه ی ادونتیس ورید اجوف تحتانی ضخیم تر از آئورت است و در مقابل لایه ی مدیای آئورت ضخیم تر از ورید اجوف تحتانی است.
  2متامیلوسیت گرانولوسیت ها دارای حداکثر مقدار گرانول اختصاصی هست.این گرانول های اختصاصی در رنگ آمیزی رنگ های متفاوتی به خود میگیرد که با توجه به تراکم زیاد گرانول ها که به صورت نقطه هستند و نیز رنگ نارنجی آن می توان متامیلوسیت ائوزینوفیلی را تشخیص داد
  پلی کروماتوفیلیک اریتروبلاست سلولی کوچک با هسته ی کوچک است که سیتوپلاسم آن رنگی بین قرمز و آبی است.
  ارتوکروماتوفیلیک اریتروبلاست سیتوپلاسم آن غالبا قرمز رنگ هست که در نهایت هسته بیرون رانده می شود
   
  9518104579 از این پست تشکر کرده است.
 11. 9518104557

  9518104557 New Member

  درآعورت مدیا ضخیم تر است ورشته های الاستیک فراوان تراست و تنگ تر است.در ورید ادونتیس ضخیم تر است وقطرش زیاد تر است.در متامیلوسیت گرانول های اختصاصی به حد اکثر رسیده ونقطه های فراوان دیده می شود ودر رنگ آمیزی نارنجی است.پلی کروماتوفیل اندازه اش کوچک است ورنگی مابین قرمز وآبی دارد به ترتیب به دلیل هموگلوبین و پلی ریبوزوم است .ارتوکروماتوفیل قرمز است هسته اش بیرون رانده می شود قرمزی آن به دلیل هموگلوبین زیاد است
   
 12. 9518104579

  9518104579 New Member

  1.در سرخرگ آئورت تیغه ی الاستیک وجود دارد ولی در ورید اجوف تحتانی وجود ندارد.در سرخرگ آئورت لومن کوچتر از ورید اجوف تحتانی است.
  رگ های خونی دارای سه قسمت اینتیما، مدیا وادوانتیس هست.در سرخرگ آئورت لایه ی مدیا ضخیم تر از ورید اجوف تحتانی است.ولی لایه ی ادونتیس ورید اجوف تحتانی ضخیم تر از آئورت است.
  2.متامیلوسیت گرانولوسیت ها دارای حداکثر مقدار گرانول اختصاصی هستند.گرانول های اختصاصی گرانولوسیت ها به صورت نقطه هستند و دارای رنگ اختصاص به خود هستند. وجود زیاد آنها و نیز گرانولهای نارنجی ائوزینوفیل قابل تشخیص هستند
  پلی کروماتوفیلیک اریتروبلاست دارای اندازه سلول و هسته کوچک تر نسبت به بازوفیلیک اریتروبلاست است.رنگ سیتوپلاسم آن نیز تغییر پیدا می کند که علت تغییر رنگ آن،پلی ریبوزوم(بازوفیلی) و تشکیل هموگلبین(اسیدوفیل) که رنگ سیتوپلاسم آن مابین قرمز و آبی است.ارتوکروماتوفیل اریتروبلاست سیتوپلاسم آن قرمز رنگ است.در انتهای این مرحله بلوغ،هسته به بیرون رانده می شود.
   
 13. 9518104576

  9518104576 New Member

  درائورت مدیا ضخیم و رشته های الاستیک فراوانی داردو از قطر کمتری برخوردار است درحالی که ورید اجوف تحتانی ادوانتیسی ضخیمدارد و قطرش بسیار استو درکل قطر سیاهرگ ازسرخرگ بیشتر است.
  راه دیگر اینکه دیواره سیاهرگ برای ایجاد دریچه ها_
  دارای چین است و مجرای بزرگی دارد.
  سوال2:متامیلوسیت گرانولوسیت دارای حداکثر مقدار گرانولوسیت اختصاصی است و گرانول های اختصاصی در رنگ امیزی رنگ های متفاوتی به خود میگیرند و تراکم گرانولی زیادی دارد ودران نقطه های فراوانی دیده میشودو
  پلی کروماتوفیلیک اریتروبلاست دارای اندازه کوچکو همچنین هسته کوچکی است به نسبت بازوفیلیک اریتروبلاست.
  علت تغییر رنگ ان هم وجود ملی ریبوزوم(بازوفیلی)و پروتئین هموگلوبین اسیدوفیلی است که رنگ سیتوپلاسم ان میان ابی و قرمز است.در ملی کروماتوفیلیک اریتروبلاست هموگلوبین شروع به تشکیل شدن میکند.
  ارتوکروماتوفیلیک اریتروبلاست سیتوپلاسم ان قرمز رنگ است و در انتهای ان هسته به بیرون رانده میشود و فاقد هسته هست که قرمزی ان به دلیل هموگلوبین زیاد است
   
 14. R.Haghjoo

  R.Haghjoo Moderator

  با سلام و تشکر از ارسال پاسخ های دانشجویان، پاسخ ها مورد بررسی قرار گرفت و اما پاسخ نهایی بدین شرح است:

  سوال1- نکات کلیدی تشخیص سرخرگ آئورت در مطالعات بافتی: ضخامت بالای لایه مدیا و وجود میزان زیادی رشته الاستیک در این لایه
  تشخیص سیاهرگ اجوف تحتانی: ضخامت بالای لایه ادوانتیس و وجود میزان زیاد عضله صاف بصورت طولی در این لایه- وجود دریچه

  سوال2- متامیلوسیت ائوزینوفیلی: هسته لوبیایی شکل- میزان زیادی گرانولهای اختصاصی اسیدوفیل در سیتوپلاسم
  پلی کروماتوفیلیک اریتروبلاست: سلول و هسته کوچکتر از بازوفیلیک اریتروبلاست- سیتوپلاسم آبی-قرمز
  ارتروپلی کروماتوفیلیک اریتروبلاست: سلول کوچکتر از پلی کروماتوفیلیک اریتروبلاست- سیتوپلاسم قرمز- هسته بیرون می رود
   
 15. R.Haghjoo

  R.Haghjoo Moderator

  در ضمن مهلت پاسخ با اولین کوئیز به پایان رسید.
   
 16. 9518104569

  9518104569 New Member

  عروق داراي سه لايه مديا ادونتيس و لومن هستند
  در ائورتمديا نسبت به وريد اجوف تحتاني ضخيم تر است از طرفي ادونتيس ان نازك تر از وريد اجوف تحتاني است و همينطور در وريد اجوف تحتاني چين خوردگي هايي ديده ميشود كه براي ايجاد دريچه به كار ميروند كه در ائورت نيست...
  ٢.متالوسيت ائوزونوفيلي:گرانول هاي ائوزونوفيلي در ان به صورت نقطه هاي نارنجي رنگي به نظر ميرسند و داراي مقدار زيادي گرانول هاي اختصاصي است
  پلي كروماتوفيليك اريتروبلاست: اندازه سلول و هسته كوچك، رنگ سيتوپلاسم ما بين ابي و قرمز زيرا داراي پلي ريبوزوم كه بازوفيل و ابي رنگ است و هموگلوبين كه اسيدوفيل و بي رنگ است ...
  ارتروكروماتوفيليك اريتروبلاست: سيتوپلاسم ان قرمز رنگ است به دليل وجود هموگلوبين اسيدوفيل و سلول هم در اين مرحله هسته ندارد...
   

به اشتراک بگذارید