کوئیز جنین شناسی جهت دانشجویان ترم 2 پزشکی

شروع موضوع توسط R.Haghjoo ‏15 نوامبر 2017 در انجمن آناتومی

 1. R.Haghjoo

  R.Haghjoo Moderator

  1- سندرم ژن همجوار چیست، دو مثال برای آن ذکر کرده و علت و علایم مربوط به هرکدام را بنویسید
  2- تفاوت زمان گامتوژنز در جنس مذکر و مونث چیست
  3- واکنش زونا چه زمانی و چگونه به وقوع می پیوندد
  4- سه مرحله تغییرات اندومتر رحم در چرخه قاعدگی را نام برده و توضیح دهید

  دانشجویان محترم فقط تا ساعت 8 شب چهارشنبه 24 آبان فرصت دارند به سوالات پاسخ دهند
   
 2. 9518104554

  9518104554 New Member

  پاسخ1 : گاهی اوقات قسمتی کوچک از یک کروموزوم حذف می شود که چندین ژن کنار هم قرار میگیرند که به سندروم ایجاد شده سندروم حذف کوچک یا سندروم ژن های مجاور می گویند
  اگر این حذف در کروموزوم مادری رخ دهد و به ارث برسد سندروم انگلمن ایجاد میکند که باعث خنده های طولانی مدت عقب ماندگی ذهنی نقایص قلبی و اختلالات تکلمی و حرکتی میشود
  و اگر در کروموزوم های پدری رخ دهد و به ارث برسد باعث سندروم پرادر ویلی می شود که باعث شلی عضلات اختلال در فرم صورت عقب ماندگی ذهنی هیپوگنادیسم کریپتورکیدیسم می شود
  ________________________________________

  پاسخ2 : شروع فرایند اووژنز از همان دوران جنینی است طی ماه های بعدی اکثر سلول های اووگونی از بین میروند و یک سری اووسیت های اولیه تا زمان تولد از بین میروند هرکدام از اووسیت های اولیه که باقی می مانند توسط یک ردیف سلول فولیکولی احاطه می شوند
  سپس وارد فاز استراحت میشوند تا زمان بلوغ از همین سلول های فولیکولی یک سری عوامل مهارکننده رشد اووسیت ترشح می شوند که فولیکول را در مرحله استراحت نگه میدارند
  اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد آغاز میشود پس از بلوغ از سلول های زایا سلول های اسپرماتوگونی تشکیل میشود که پس از انجام تقسیم میوز اسپرم را ایجاد میکند
  _________________________________________

  پاسخ 3: در مرحله رشد فولیکولی سلول های پوششی فولیکول که به صورت سنگفرشی ساده بودند تبدیل به سلول های مکعبی می شوند و پس از تقسیم سلول های گرانولوزا را تشکیل می دهند از سلول های گرانولوزا و اووسیت اولیه گلیکوپروتئینی ترشح می شود به نام زونا پلوسیدا که بین اووسیت و گرانولوزا قرار میگیرد و منطقه شفاف را ایجاد میکند
  در هنگام لقاح زمانی که اسپرم می خواهد از ناحیه تاج شعاعی عبور کند با ناحیه زونا پلوسیدا اطراف اووسیت اتصال پیدا میکند
  خود پروتئین های زونا پلوسیدا در اتصال اسپرم و القای واکنش آکروزومی نقش دارد
  با ترشح آنزیم هایی که در ناحیه سر آکروزوم است اتفاق می افتد که اسپرم میتواند خود را به غشای اووسیت برساند
  این واکنش را واکنش زونا گویند
  _________________________________________

  ۱. مرحله ی فولیکولار که در این مرحله تحت تاثیر استروژن که با همکاری سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح می شود قرار دارد شروع این مرحله پس از مرحله خونریزی است
  ۲. مرحله ترشحی یا پروژسترونی که تحت تاثیر هورمون پروژسترون که توسط جسم زرد ترشح میشود قرار دارد که برای لانه گزینی آماده می شود
  ۳‌. اگر لقاح صورت نگیرد جسم زرد تحلیل میرود و ترشح پروژسترون کاهش میابد که بعد از آن فاز خونریزی را داریم لایه هایی که در دیواره اندومتر رحم دیده می شود لایه متراکم سطحی و لایه اسفنجی میانی و لایه قاعده ای نازک می باشند
  در مرحله خونریزی لایه سطحی و اسفنجی تخریب می شوند و لایه قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و آن را برای ورود به مرحله فولیکولی بعدی آماده کند
   
 3. 9518104584

  9518104584 New Member

  1-گاهی اوقات قسمتی از یک کروموزوم حذف میشود که چندین ژن کنار هم قرار گرفته اند به این حذف ها حذف کوچک میگویند که به سندروم ایجاد شده آن سندروم حذف کوچک یا سندروم ژن همجوار میگویند
  اگر این حذف های کوچک در کروموزوم مادری رخ دهد و به ارث دهد به آن سندروم انگلمن میگویند از علائم ان خنده های طولانی مدت عقب ماندگی ذهنی نقایص قلبی اختلالات تکلمی و حرکتی
  اگر این حذف های کوچک در کروموزوم پدری رخ دهد و به ارث برسد به آن سندروم پرادر ویلی میگویند و علائم آن چاق بودن افراد شلی عضلات اختلال در فرم صورت عقب ماندگی ذهنی هیپوگنادیسم کریپتورکیدیسم
  2-شروع فرآیند اووژنز از همان دوران جنینی است طی ماه های بعدی در دوران جنینی اکثر سلول های اووگونی از بین میروند و یک سری از اووسیت های اولیه تا زمان تولد از بین میروند یعنی از همان دوران جنینی تقسیم میوز شروع شده و در مرحله ی متافاز میوز یک باقی مانده اند و در زمان بلوغ ادامه ی تقسیم را شروع میکنندولی فرایند اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد شروع میشود ابتدا اسپرماتوگونی نوع a و بعد نوع b و سپس اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه و سپس از ثانویه اسپرماتید ساخته میشود که همه ی این مراحل از زمان بلوغ به بعد است
  3-پس از ورود اسپرم به تخمک اووسیت گرانول های ترشحی حاوی آنزیم لیزوزومی ترشح میکند که سطح اووسیت و زونا پلاسیدا را نسبت به سایر اسپرم ها غیر قابل نفوذ میکند که به آن واکنش زونا یا قشری میگویند
  4-مرحله ی فولیکولار یا تکثیری:در این مرحله تحت تاثیر استروژن(که با همکاری سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح میشود)قرار دارد.شروع این مرحله بعد از مرحله ی خونریزی است.
  مرحله ی ترشحی یا پروژسترونی:این مرحله تحت تاثیر هورمون پروژسترون(که توسط جسم زرد تولید میشود)قرار دارد.در این مرحله رحم برای لانه گزینی آماده میشود.
  مرحله ی خونریزی:در صورتی که لقاح صورت نگیرد،جسم زرد تحلیل یابد و ترشح پروژسترون کاهش میابد که بعا از آن فاز خون ریزی را داریم.لایه هایی که در دیواره ی آندومتر رحم داریم ۱-لایه متراکم سطحی ۲-لایه ی اسفنجی میانی ۳-لایه ی قاعده ای نازک.در مرحله ی خونریزی،لایه ی سطحی و اسفنجی تخریب میشوند و لایه ی قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و برای ورود به مرحله ی فولیکولی بعدی آماده کند
   
 4. 9518104534

  9518104534 New Member

  1. در سندرم همجوار قسمت کوچکی از یک کروموزوم حذف می شود که چندین ژن در آن کنار هم قرار گرفته اند.
  مثال: 1_سندرم انگلمن : هنگامی که این حذف ها در کروموزوم مادری اتفاق افتد و به ارث برسد. علایم: عقب ماندگی ذهنی، نقایص قلبی، اختلالات تکلمی و حرکتی، خنده های طولانی مدت. 2_ سندرم پرادر ویلی : هنگامی که این حذف ها در کروموزوم پدری اتفاق افتد و به ارث برسد. علایم: عقب ماندگی ذهنی، اختلال در فرم صورت، شلی عضلات، چاق بودن، هیپوگنادیسم، کریپتورکدیسم.

  2. شروع فرایند اووژنز از همان دوران جنینی است و پس از ایجاد اووسیت اولیه وارد فاز استراحت می شود سپس در سن بلوغ در هر سیکل تعدادی فولیکول شروع به رشد می کند. برخلاف اووژنز، اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد اغاز می شود. و همه روند تکامل را طی میکند.

  3.هنگام ورود اسپرم به اووسیت یک سری گرانول های قشری از اووسیت ازاد می شود که حاوی انزیم هایی است که باعث می شود سطح اووسیت نسبت به سایر اسپرم ها غیر قابل نفوذ شود. که به ان واکنش زونا یا قشری می گویند.

  4. 1_مرحله فولیکولار یا تکثیری : که در این مرحله اندومتر تحت تاثیر استروژن قرار دارد. (استروژن با همکاری سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح می شود) شروع این مرحله بعد از مزحله خون ریزی است. 2_مرحله ترشحی یا پروژسترونی: این مرحله تحت تاثیر هورمون پروژسترون قرار دارد. (پروژسترون توسط جسم زرد تولید می شود) در این مرحله رحم برای لانه گزینی اماده می شود. 3_ در صورتی که لقاح صورت نگیرد جسم زرد تحلیل می یابد و ترشح پروژسترون کاهش می یابد که بعد از ان فاز خونریزی را داریم. ( در مرحله خون ریزی لایه متراکم سطحی و اسفنجی میانی تخریب می شود و لایه قاعده ای نازک می ماند تا رحم را ترمیم و ان را برای ورود به مرحله فولیکولی بعدی اماده کند.
   
 5. 9518104535

  9518104535 New Member

  1_سندرم ژن مجاور به حالتی می گویند که قسمتی از یک کروموزوم حذف میشود که چندین ژن کنار هم قرار گرفته اند به این حذف ها حذف کوچک میگویند که به سندروم ایجاد شده آن سندروم حذف کوچک یا سندروم ژن همجوار میگویند.
  اگر این حذف های کوچک در کروموزوم مادری رخ دهد و به ارث برسد به آن سندروم انگلمن میگویند از علائم آن می توان به خنده های طولانی مدت عقب ماندگی ذهنی نقایص قلبی اختلالات تکلمی و حرکتی اشاره کرد.
  اگر این حذف های کوچک در کروموزوم پدری رخ دهد و به ارث برسد به آن سندروم پرادر ویلی میگویند و علائم آن چاق بودن افراد شلی عضلات اختلال در فرم صورت عقب ماندگی ذهنی هیپوگنادیسم کریپتورکیدیسم است.
  2-شروع فرآیند اووژنز از همان دوران جنینی است طی ماه های بعدی در دوران جنینی اکثر سلول های اووگونی از بین میروند و یک سری از اووسیت های اولیه تا زمان تولد از بین میروند یعنی از همان دوران جنینی تقسیم میوز شروع شده و در مرحله ی متافاز میوز یک باقی مانده اند و در زمان بلوغ ادامه ی تقسیم را شروع میکنندولی فرایند اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد شروع میشود ابتدا اسپرماتوگونی نوع a و بعد نوع b و سپس اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه و سپس از ثانویه اسپرماتید ساخته میشود که همه ی این مراحل از زمان بلوغ به بعد است.
  3-پس از ورود اسپرم به تخمک اووسیت گرانول های ترشحی حاوی آنزیم لیزوزومی ترشح میکند که سطح اووسیت و زونا پلاسیدا را نسبت به سایراسپرم ها غیر قابل نفوذ میکند که به آن واکنش زونا یا قشری میگویند.
  4-مرحله ی فولیکولار یا تکثیری:در این مرحله تحت تاثیر استروژن(که با همکاری سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح میشود)قراردارد.شروع این مرحله بعد از مرحله ی خونریزی است.
  مرحله ی ترشحی یا پروژسترونی:این مرحله تحت تاثیر هورمون پروژسترون(که توسط جسم زردتولید میشود)قرار دارد.در این مرحله رحم برای لانه گزینی آماده میشود.
  مرحله ی خونریزی:در صورتی که لقاح صورت نگیرد،جسم زرد تحلیل یابد و ترشح پروژسترون کاهش میابد که بعا از آن فاز خون ریزی راداریم.لایه هایی که در دیواره ی آندومتر رحم داریم ۱-لایه متراکم سطحی ۲-لایه ی اسفنجی میانی ۳-لایه ی قاعده ای نازک.در مرحله ی خونریزی،لایه ی سطحی و اسفنجی تخریب میشوند و لایه ی قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و برای ورود به مرحله ی فولیکولی بعدی آماده کند.
   
 6. "9518104590"

  "9518104590" New Member

  ج1-گاهی اوقات قسمتی از یک کروموزوم حذف میشود که چندین ژن کنار هم قرار گرفته اند به این حذف ها حذف کوچک میگویند که به سندروم ایجاد شده آن سندروم حذف کوچک یا سندروم ژن همجوار میگویند
  اگر این حذف های کوچک در کروموزوم مادری رخ دهد و به ارث دهد به آن سندروم انگلمن میگویند از علائم ان خنده های طولانی، مدت عقب ماندگی ذهنی، نقایص قلبی اختلالات تکلمی و حرکتی
  اگر این حذف های کوچک در کروموزوم پدری رخ دهد و به ارث برسد به آن سندروم پرادر ویلی میگویند و علائم آن چاق بودن افراد، شلی عضلات، اختلال در فرم صورت، عقب ماندگی ذهنی، هیپوگنادیسم، کریپتورکیدیسم(عدم نزول بیضه ها در هنگام تولد ک به نهان بیضگی معروف است)

  ج2-در جنس مونث شروع فرآیند اووژنز از همان دوران جنینی است طی ماه های بعدی در دوران جنینی اکثر سلول های اووگونی از بین میروند و یک سری از اووسیت های اولیه تا زمان تولد از بین میروند یعنی از همان دوران جنینی تقسیم میوز شروع شده و در مرحله ی متافاز میوز یک باقی مانده اند و در زمان بلوغ ادامه ی تقسیم را شروع میکنندولی در جنس مذکر بر خلاف اووژنز فرایند اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد شروع میشود ابتدا اسپرماتوگونی نوع a و بعد نوع b و سپس اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه و سپس از ثانویه اسپرماتید ساخته میشود که همه ی این مراحل از زمان بلوغ به بعد است

  ج3-پس از ورود اسپرم به تخمک اووسیت گرانول های ترشحی حاوی آنزیم لیزوزومی ترشح میکند که سطح اووسیت و زونا پلاسیدا را نسبت به سایر اسپرم ها غیر قابل نفوذ میکند که به آن واکنش زونا یا قشری میگویند

  ج4-
  1 مرحله ی فولیکولار: در این مرحله تحت تاثیر استروژن(که با همکاری سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح میشود)قرار دارد.شروع این مرحله بعد از مرحله ی خونریزی است.
  2 مرحله ی ترشحی یا پروژسترونی: این مرحله تحت تاثیر هورمون پروژسترون(که توسط جسم زرد تولید میشود)قرار دارد.در این مرحله رحم برای لانه گزینی آماده میشود.
  3 مرحله ی خونریزی: در صورتی که لقاح صورت نگیرد،جسم زرد تحلیل یابد و ترشح پروژسترون کاهش میابد که بعا از آن فاز خون ریزی را داریم.لایه هایی که در دیواره ی آندومتر رحم داریم ۱-لایه متراکم سطحی ۲-لایه ی اسفنجی میانی ۳-لایه ی قاعده ای نازک.در مرحله ی خونریزی،لایه ی سطحی و اسفنجی تخریب میشوند و لایه ی قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و برای ورود به مرحله ی فولیکولی بعدی آماده کند
   
 7. 9518104549

  9518104549 New Member

  باسلام وخسته نباشید.
  1-گاهی اوقات قسمتی از یک کروموزوم حذف میشود که چندین ژن کنار هم قرار گرفته اند به این حذف ها حذف کوچک میگویند که به سندروم ایجاد شده آن سندروم حذف کوچک یا سندروم ژن همجوار میگویند
  اگر این حذف های کوچک در کروموزوم مادری رخ دهد و به ارث دهد به آن سندروم انگلمن میگویند از علائم ان خنده های طولانی مدت عقب ماندگی ذهنی نقایص قلبی اختلالات تکلمی و حرکتی
  اگر این حذف های کوچک در کروموزوم پدری رخ دهد و به ارث برسد به آن سندروم پرادر ویلی میگویند و علائم آن چاق بودن افراد شلی عضلات اختلال در فرم صورت عقب ماندگی ذهنی هیپوگنادیسم کریپتورکیدیسم.
  2-شروع فرآیند اووژنز از همان دوران جنینی است طی ماه های بعدی در دوران جنینی اکثر سلول های اووگونی از بین میروند و یک سری از اووسیت های اولیه تا زمان تولد از بین میروند یعنی از همان دوران جنینی تقسیم میوز شروع شده و در مرحله ی متافاز میوز یک باقی مانده اند و در زمان بلوغ ادامه ی تقسیم را شروع میکنندولی فرایند اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد شروع میشود ابتدا اسپرماتوگونی نوع a و بعد نوع b و سپس اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه و سپس از ثانویه اسپرماتید ساخته میشود که همه ی این مراحل از زمان بلوغ به بعد است.
  3-پس از ورود اسپرم به تخمک اووسیت گرانول های ترشحی حاوی آنزیم لیزوزومی ترشح میکند که سطح اووسیت و زونا پلاسیدا را نسبت به سایر اسپرم ها غیر قابل نفوذ میکند که به آن واکنش زونا یا قشری میگویند.
  4-مرحله ی فولیکولار یا تکثیری:در این مرحله تحت تاثیر استروژن(که با همکاری سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح میشود)قرار دارد.شروع این مرحله بعد از مرحله ی خونریزی است.
  مرحله ی ترشحی یا پروژسترونی:این مرحله تحت تاثیر هورمون پروژسترون(که توسط جسم زرد تولید میشود)قرار دارد.در این مرحله رحم برای لانه گزینی آماده میشود.
  مرحله ی خونریزی:در صورتی که لقاح صورت نگیرد،جسم زرد تحلیل یابد و ترشح پروژسترون کاهش میابد که بعا از آن فاز خون ریزی را داریم.لایه هایی که در دیواره ی آندومتر رحم داریم ۱-لایه متراکم سطحی ۲-لایه ی اسفنجی میانی ۳-لایه ی قاعده ای نازک.در مرحله ی خونریزی،لایه ی سطحی و اسفنجی تخریب میشوند و لایه ی قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و برای ورود به مرحله ی فولیکولی بعدی آماده کند...
   
 8. 9518104589

  9518104589 New Member

  پاسخ1 : گاهی اوقات قسمتی کوچک از یک کروموزوم حذف می شود که چندین ژن کنار هم قرار میگیرند که به سندروم ایجاد شده سندروم حذف کوچک یا سندروم ژن های مجاور می گویند
  اگر این حذف در کروموزوم مادری رخ دهد و به ارث برسد سندروم انگلمن ایجاد میکند که باعث خنده های طولانی مدت عقب ماندگی ذهنی نقایص قلبی و اختلالات تکلمی و حرکتی میشود
  و اگر در کروموزوم های پدری رخ دهد و به ارث برسد باعث سندروم پرادر ویلی می شود که باعث شلی عضلات اختلال در فرم صورت عقب ماندگی ذهنی هیپوگنادیسم کریپتورکیدیسم می شود
  ________________________________________

  پاسخ2 : شروع فرایند اووژنز از همان دوران جنینی است طی ماه های بعدی اکثر سلول های اووگونی از بین میروند و یک سری اووسیت های اولیه تا زمان تولد از بین میروند هرکدام از اووسیت های اولیه که باقی می مانند توسط یک ردیف سلول فولیکولی احاطه می شوند
  سپس وارد فاز استراحت میشوند تا زمان بلوغ از همین سلول های فولیکولی یک سری عوامل مهارکننده رشد اووسیت ترشح می شوند که فولیکول را در مرحله استراحت نگه میدارند
  اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد آغاز میشود پس از بلوغ از سلول های زایا سلول های اسپرماتوگونی تشکیل میشود که پس از انجام تقسیم میوز اسپرم را ایجاد میکند
  _________________________________________

  پاسخ 3: در مرحله رشد فولیکولی سلول های پوششی فولیکول که به صورت سنگفرشی ساده بودند تبدیل به سلول های مکعبی می شوند و پس از تقسیم سلول های گرانولوزا را تشکیل می دهند از سلول های گرانولوزا و اووسیت اولیه گلیکوپروتئینی ترشح می شود به نام زونا پلوسیدا که بین اووسیت و گرانولوزا قرار میگیرد و منطقه شفاف را ایجاد میکند
  در هنگام لقاح زمانی که اسپرم می خواهد از ناحیه تاج شعاعی عبور کند با ناحیه زونا پلوسیدا اطراف اووسیت اتصال پیدا میکند
  خود پروتئین های زونا پلوسیدا در اتصال اسپرم و القای واکنش آکروزومی نقش دارد
  با ترشح آنزیم هایی که در ناحیه سر آکروزوم است اتفاق می افتد که اسپرم میتواند خود را به غشای اووسیت برساند
  این واکنش را واکنش زونا گویند
  _________________________________________
  پاسخ ٤
  ۱. مرحله ی فولیکولار که در این مرحله تحت تاثیر استروژن که با همکاری سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح می شود قرار دارد شروع این مرحله پس از مرحله خونریزی است
  ۲. مرحله ترشحی یا پروژسترونی که تحت تاثیر هورمون پروژسترون که توسط جسم زرد ترشح میشود قرار دارد که برای لانه گزینی آماده می شود
  ۳‌. اگر لقاح صورت نگیرد جسم زرد تحلیل میرود و ترشح پروژسترون کاهش میابد که بعد از آن فاز خونریزی را داریم لایه هایی که در دیواره اندومتر رحم دیده می شود لایه متراکم سطحی و لایه اسفنجی میانی و لایه قاعده ای نازک می باشند
  در مرحله خونریزی لایه سطحی و اسفنجی تخریب می شوند و لایه قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و آن را برای ورود به مرحله فولیکولی بعدی آماده کند
   
 9. 9518104505

  9518104505 New Member

  1 : گاهی اوقات قسمتی کوچک از یک کروموزوم حذف می شود که چندین ژن کنار هم قرار میگیرند که به سندروم ایجاد شده سندروم حذف کوچک یا سندروم ژن های مجاور می گویند
  اگر این حذف در کروموزوم مادری رخ دهد و به ارث برسد سندروم انگلمن ایجاد میکند که باعث خنده های طولانی مدت عقب ماندگی ذهنی نقایص قلبی و اختلالات تکلمی و حرکتی میشود
  و اگر در کروموزوم های پدری رخ دهد و به ارث برسد باعث سندروم پرادر ویلی می شود که باعث شلی عضلات اختلال در فرم صورت عقب ماندگیذهنی هیپوگنادیسم کریپتورکیدیسم می شود
  ________________________________________

  پاسخ2 : شروع فرایند اووژنز از هماندوران جنینی است طی ماه های بعدی اکثر سلول های اووگونی از بین میروندو یک سری اووسیت های اولیه تا زمان تولد از بین میروند هرکدام از اووسیت های اولیه که باقی می مانند توسطیک ردیف سلول فولیکولی احاطه می شوند
  سپس وارد فاز استراحت میشوند تازمان بلوغ از همین سلول های فولیکولی یک سری عوامل مهارکننده رشد اووسیت ترشح می شوند که فولیکول را در مرحله استراحت نگه میدارند
  اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد آغاز میشود پس از بلوغ از سلول های زایا سلول های اسپرماتوگونی تشکیل میشود که پس از انجام تقسیم میوز اسپرم را ایجاد میکند
  _________________________________________

  پاسخ 3: در مرحله رشد فولیکولی سلول های پوششی فولیکول که به صورت سنگفرشی ساده بودند تبدیل به سلول های مکعبی می شوند و پس از تقسیم سلول های گرانولوزا را تشکیل می دهند از سلول های گرانولوزا و اووسیت اولیه گلیکوپروتئینی ترشح می شود به نام زونا پلوسیدا که بین اووسیت و گرانولوزا قرار میگیرد و منطقه شفاف را ایجاد میکند
  در هنگام لقاح زمانی که اسپرم میخواهد از ناحیه تاج شعاعی عبور کند با ناحیه زونا پلوسیدا اطراف اووسیت اتصال پیدا میکند
  خود پروتئین های زونا پلوسیدا در اتصال اسپرم و القای واکنش آکروزومی نقش دارد
  با ترشح آنزیم هایی که در ناحیه سر آکروزوم است اتفاق می افتد که اسپرم میتواند خود را به غشای اووسیت برساند
  این واکنش را واکنش زونا گویند
  _________________________________________

  ۱. مرحله ی فولیکولار که در این مرحله تحت تاثیر استروژن که با همکاری سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح می شود قرار دارد شروع این مرحله پس از مرحله خونریزی است
  ۲. مرحله ترشحی یا پروژسترونی که تحت تاثیر هورمون پروژسترون که توسط جسم زرد ترشحمیشود قرار دارد که برای لانه گزینی آماده می شود
  ۳‌. اگر لقاح صورت نگیرد جسم زرد تحلیل میرود و ترشح پروژسترونکاهش میابد که بعد از آن فازخونریزی را داریم لایه هایی که در دیواره اندومتر رحم دیده می شود لایهمتراکم سطحی و لایه اسفنجی میانی و لایه قاعده ای نازک می باشند
  در مرحله خونریزی لایه سطحی و اسفنجی تخریب می شوند و لایهقاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و آن را برای ورود به مرحله فولیکولی بعدی آماده کند
   
 10. 9518104565

  9518104565 New Member

  یاسمن کریمی
  1- در اثر رخ دادن حذف هایی در کروموزوم چندین ژن در کنار یک دیگر قرار می گیرند این حذف ها بخشی از محتوای کروموزوم را حذف می کنند
  به این سندروم ، سندروم حذف کوچک یا ژن همجوار می گویند
  نمونه ای از آن مثلا حذف در بخش بازوی بزرگ کروموزوم15 هست که اگر در مادر این اتفاق بیافتد سبب ایجاد بیماری انگلمن و اگر در پدر اتفاق بیافتد باعث ایجاد بیماری برادر ویلی می شود
  از علایم اولی می توان به خنده های طولانی و عقب ماندگی ذهنی و اختلالات قلبی اشاره کرد و از علایم دومی می توان به هیپوگنادیسم و کریپتور کیدیسم و عقب ماندگی ذهنی و چاقی مفرط اشاره کرد

  سوال دوم:اولین تفاوت اساسی این دو در زمان شروع این فرایند است به طوری که شروع اوووژنز در جنینی است ولی شروع اسپرماتوژنز از بعد از بلوغ است
  به طوری که در دوران جنینی سلول های pgc در جنین مونث ایجاد سلول های اووگونی کرده و این اووگونی ها تقسیم و تکثیر می شوند و برخی از آن ها وارد مرحله ی پروفاز میوز 1 می شوند و در همان جا باقی می مانند به این ها اووسیت اولیه می گوییم که تا زمان بلوغ در حالت استراحت یا دیپلوتن می مانند پس از بلوغ طی هر دوره ی قاعدگی چند فولیکول شروع به رشد می کنند که از این میان تنها یکی از آنها موفق می شود که طی تنظیم هرمونی صورت گرفته تقسیم میوزی یک خود را تکمیل کند و تخمک گذاری را انجام دهد سایرین آترزی می شوند و تحلیل می روند.
  اما در جنس مذکر بعد از بلوغ اسپرماتوگونی های نوع a تقسیم می شوند و به اسپرماتوگونی نوع b تبدیل شده و سپس وارد تقسیم میوز 1 می شوند و اسپرماتوسیت اولیه را تشکیل می دهند وپس از اتمام میوز یک اسپرماتوسیت ثانویه را تشکیل می دهند . اسپرماتوسیت ثانویه پس از اتمام میوز 2 ایجاد اسپرماتید می کند که اسپرماتید طی اسپرمیوژنز ایجاد اسپرم می کند
  به غیر از تفاوت زمانی دو تفاوت دیگر هم دارند:

  طی میوز یک سلول بنیادی در جنس مذکر 4 گامت ایجاد می شود ولی در جنس مونث یک گامت

  تفاوت دیگر آنکه در جنس مذکر سلولها تا قبل از آخرین مرحله ی اسپرمیوژنز با هم ارتباط سلولی دارند در حالی که در جنس مونث این گونه نیست


  سوال سوم:پس از ورود اسپرم به تخمک یک سری گرانول هایی که حاوی آنزیم های لیزوزومی هستند ترشح می شوند و سطح زونا پلاسیدا را برای ورود اسپرم های دیگر غیر قابل نفوذ می کنند.
  به این واکنش زونا یا قشری میگویند.


  سوال چهارم:سه مرحله عبارتند از
  مرحله فولیکولار-مرحله ی ترشحی - مرحله ی خونریزی

  در مرحله ی فولیکولار یا تکثیری:تحت اثر هرمون استروژن این دوره پس از دوره منس یا خون ریزی ایجاد می شود و دیواره ی رحم شروع به رشد می کند.

  در مرحله ی ترشحی یا پروژسترون :تحت اثر پروژسترون مترشحه از سلولهای جسم زرد ، ردیواره ی رحم پر از رگ می شود و دستخوش تغییراتی می گردد که رحم را برای حاملگی احتمالی آماده می سازد

  در مرحله ی خون ریزی یا منس:وقتی حاملگی صورت نگیرد جسم زرد از بین می رود لذا ترشح پروژسترون نداریم در نتیجه دیواره ی رحم تحلیل می رود و تخریب می شود و خونریزی ایجاد می کند
  در طی این مرحله دولایه ی سطحی متراکم و میانی اسفنجی از بین می رود و رحم برای دوره ی فولیکولی بعدی آماده می شود.
   
  آخرین ویرایش: ‏16 نوامبر 2017
 11. 9518104589

  9518104589 New Member

  پاسخ1 : گاهی اوقات قسمتی کوچک از یک کروموزوم حذف می شود که چندین ژن کنار هم قرار میگیرند که به سندروم ایجاد شده سندروم حذف کوچک یا سندروم ژن های مجاور می گویند
  اگر این حذف در کروموزوم مادری رخ دهد و به ارث برسد سندروم انگلمن ایجاد میکند که باعث خنده های طولانی مدت عقب ماندگی ذهنی نقایص قلبی و اختلالات تکلمی و حرکتی میشود
  و اگر در کروموزوم های پدری رخ دهد و به ارث برسد باعث سندروم پرادر ویلی می شود که باعث شلی عضلات اختلال در فرم صورت عقب ماندگی ذهنی هیپوگنادیسم کریپتورکیدیسم می شود


  پاسخ2 : شروع فرایند اووژنز از همان دوران جنینی است طی ماه های بعدی اکثر سلول های اووگونی از بین میروند و یک سری اووسیت های اولیه تا زمان تولد از بین میروند هرکدام از اووسیت های اولیه که باقی می مانند توسط یک ردیف سلول فولیکولی احاطه می شوند
  سپس وارد فاز استراحت میشوند تا زمان بلوغ از همین سلول های فولیکولی یک سری عوامل مهارکننده رشد اووسیت ترشح می شوند که فولیکول را در مرحله استراحت نگه میدارند
  اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد آغاز میشود پس از بلوغ از سلول های زایا سلول های اسپرماتوگونی تشکیل میشود که پس از انجام تقسیم میوز اسپرم را ایجاد میکند
  ابتدااسپرماتوگونی نوع a و بعد نوع bb و سپساسپرماتوسیت اولیه و ثانویه و سپس از ثانویه اسپرماتید ساخته میشود که همه ی این مراحل از زمان بلوغ به بعد است.

  پاسخ 3: در مرحله رشد فولیکولی سلول های پوششی فولیکول که به صورت سنگفرشی ساده بودند تبدیل به سلول های مکعبی می شوند و پس از تقسیم سلول های گرانولوزا را تشکیل می دهند از سلول های گرانولوزا و اووسیت اولیه گلیکوپروتئینی ترشح می شود به نام زونا پلوسیدا که بین اووسیت و گرانولوزا قرار میگیرد و منطقه شفاف را ایجاد میکند
  در هنگام لقاح زمانی که اسپرم می خواهد از ناحیه تاج شعاعی عبور کند با ناحیه زونا پلوسیدا اطراف اووسیت اتصال پیدا میکند
  خود پروتئین های زونا پلوسیدا در اتصال اسپرم و القای واکنش آکروزومی نقش دارد
  با ترشح آنزیم هایی که در ناحیه سر آکروزوم است اتفاق می افتد که اسپرم میتواند خود را به غشای اووسیت برساند
  این واکنش را واکنش زونا گویند
  _____________________________
  پاسخ4:
  ۱. مرحله ی فولیکولار که در این مرحله تحت تاثیر استروژن که با همکاری سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح می شود قرار دارد شروع این مرحله پس از مرحله خونریزی است
  ۲. مرحله ترشحی یا پروژسترونی که تحت تاثیر هورمون پروژسترون که توسط جسم زرد ترشح میشود قرار دارد که برای لانه گزینی آماده می شود
  ۳‌. اگر لقاح صورت نگیرد جسم زرد تحلیل میرود و ترشح پروژسترون کاهش میابد که بعد از آن فاز خونریزی را داریم لایه هایی که در دیواره اندومتر رحم دیده می شود لایه متراکم سطحی و لایه اسفنجی میانی و لایه قاعده ای نازک می باشند
  در مرحله خونریزی لایه سطحی و اسفنجی تخریب می شوند و لایه قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و آن را برای ورود به مرحله فولیکولی بعدی آماده کند
  مرحله ی خونریزی:در صورتی که لقاح صورت نگیرد،جسم زرد تحلیل یابد و ترشح پروژسترون کاهش میابد که بعا از آن فاز خون ریزی را داریم.لایه هایی که در دیواره ی آندومتر رحم داریم ۱-لایه متراکم سطحی ۲-لایه ی اسفنجی میانی ۳-لایه ی قاعده ای نازک.در مرحله ی خونریزی،لایه ی سطحی و اسفنجی تخریب میشوند و لایه ی قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و برای ورود به مرحله ی فولیکولی بعدی آماده کند...
   
 12. 9518104531

  9518104531 New Member

  ۱_ گاهی اوقات قسمتی از یک کروموزوم که چندین ژن متصل به هم روی آن قرار دارد شکسته می شود که به این مورد microdeletion می گویند. به طور مثال اگر شکستگی کوچک در بازوی بلند کروموزوم ۱۵ در مادر رخ دهد سندرومangelman ایجاد می شود که خندههای طولانی مدت عقب ماندگی ذهنی مشکلات قلبی و اختلال در تکلم و حرکت را سبب می شود
  اگر در بازوی بلند ۱۵ پدر رخ دهد موجب praderwilli میشود که چاق بودن و شلی عضلات عقب ماندگی ذهنی و کریپتورکیدیسم و کوچک بودن گناد ها را سبب می شود
  ۲_اووژنز در دوران جنینی رخ می دهد و اووسیت اولیه وارد مرحله پروفاز میوز ۱ می شود و سپس در بلوغ این تقسیم را کامل می کند و وارد متافاز میوز ۲ میشود...اما اسپرماتوژنز پس از بلوغ رخ می دهد و اسپرماتوگونی به اسپرماتوسیت اولیه-ثانویه-اسپرماتیو و اسپرن تشکیل میشود
  ۳_هنگامی که لقاح رخ دهد و اسپرم با تخمک ترکیب شود گرانول هایی از اووسیت ترشح می شود که گرانولوزا ها نسبت بهدیگ اسپرم ها سدی ایجاد می کند و مانع ترکیب آن با تخمک می شود
  ۴_مرحله تکثیری که در اثر ترشح استروژن جدار اندومتر شروع به ضخیم شدگی می کند و برای حاملگی احتمالی آماده می شود
  مرحله ترشحی که در اثر ترشح استروژن ضخیم شدن اندومتر و آمادگی برای لانه گزینی دارد
  مرحله خونریزی که در اثر توقف ترشح پروژسترون دیواره متراکم سطحی و دیواره افنجی فرو میریزد و دیواره نازک قاعده ای باقی میمیاند تا رحم را برای سیکل بعدی آماده کند
   
 13. 9518104544

  9518104544 New Member

  ملیحه ساعیان پزشکی بهمن ۹۵ جنین شناسی استاد دکتر حق جو
  سوال ۱.سندرم ژن همجوار یا ژن های مجاور سندرمی که در حذف کوچک یا میکرو دیلیشنmicrodeletion در بازوی بلند qیا کوتاه کروموزوم pاتفاق می افتد که حذف به صورت قطعه ای از کروموزوم نیست که حذف نسبی باشد بلکه به صورت چند ژن در کنار هم جدا می شود.
  سندرم انگلمن در کروموزوم ۱۵ مادری حذف کوچک که علایمی همچون ۱،خنده های طولانی مدت ۲،عقب ماندگی ذهنی و۳، نقایص قلبی ۴،اختلالات تکلم و حرکتی
  سندرم پرادر ویلی نوع دیگری از حذف کوچک ژن های همجوار در کرموزوم ۱۵ پدری است که باعث ۱،چاقی ۲،شلی عضلات هیپوتونی ۳.عقب ناندگی ذهنی ۴.هیپوگنادیسم ۵.کریپتوکیدیسم ۶.هیپوگنادیسم۷ اختلال در فرم صورت
  سندرم اشپیرینزن:حذف کوچک در کرموزوم ۲۲ با علایمی همچون ۱،شکاف کام ۲،عقب ماندگی ذهنی ۳.تاخیر در یادگیری و گفتار ۴.تکامل تنه مخروطی شکل قلب مشکل و نقصی وجود دارد.
  سوال ۲ :تفاوت زمان گامتوژنز در مذکر و مونث به این ایت که در مونث در زمان جنینی اووژنز شروع شده و اووسیت در پروفاز میوز ۱ می ماند.و یه شکل فولیکول بدوی یا ابتدایی که حاوی یک اووسیت اولیه ویک ردیف سنگفرشی سلول های فولیکولی است.و سلول ها در مرحله فاز استراحت یا دیپلوتن هستند.وه مهار کننده رشد از سلول فولیکولی ترشح میشود.
  در جنس مذکر از زمان بلوغ اسپرماتوژنز شروع می شود.
  قبل از ان طناب های جنسی شامل سلول های زایای بدوی و از تمایز ان ها اسپرماتوگونی نوع A ایجاد می شود.

  سوال شماره سه .زمان واکنش زونایی یا واکنش قشری زمانی است که یک اسپرم ظرفیت یابی کرده که از کرونا رادیاتا رد شده است به زونا پلوسیدا وصل شده که زونا پلوسیدا باعث القا واکنش آکروزومی و اتصال سر اسپرم به زونا پلوسیدا میشود.به محض انجام واکنش اکروزومی و ورودبخش خلفی سر اسپرم و دم اسپرم به ۳غشا اووسیت ثانویه در متافاز میوز ۲ و تماس با غشا اووسیت از سلول اووسیت یک سرس وزیکول هایی حاوی انزیم ترشح شده از ورود هر گونه اسپرم دیگری به اووسیت جلوگیری می کند و در واقع با انجام واکنش زونایی از پلی اسپرمی جلوگیری میشود.
  سوال چهارم
  سه مرحله تغیرات اندمتر رحم یاهمان مخلط رحم شامل
  ۱.مرحله فولیکولی یا استروژنی یا تکثیری است که در این مرحله از سلول های گرانولوزا وتکا داخلی یا تکا فولیکولی به وسیله پیش ساز های تسوتسترون و اندوستندیون ها استروژن ساخته شده و رحم بعد از خونریزی وارد مرحله فولیکولی یا تکثیری می شود.
  مرحله دوم مرحله پروژسترونی یا مرحله لوتئالی است که باز هم از باقی ماندای سلول های گرانولوزا وتکا داخلی که باهم تشکیل یک جسم زرد داده که موقع تخمک گذاری و خروج تخمک از فولیکول توسط بافت همبند اطراف رگ دار شده و رنگدانه زرد ساخته و شروع به ترشح پروژسترون تا ۹ روز میشور اگر لقاح صورت بگیرد لانه گزینی ایجاد شود تا ماه چهارم از جسم زرد که حالا جسم زرد حاملگی می نامیم پروژسترون برای حفظ حاملگی انجام می شود ولی لگر لقاحی در کار نباشد جسم زرد بعد از۹ روز بعد از تخمک گذاری تحلیل رفته و جسم سفید حاوی بافت همبند فیبروزه می سازد.
  مخاط رحم شامل ۳ بخش قاعده نازک که حتی بعد از خونریزی هم جهت ترمیم بافت رحم می ماند
  یک بخش اسفنجی میانی و یک بخش متراکم سطحی می باشد.
  که اسفنجی و متراکم طی خونریزی نابود شده ودفع می شود.
  اندومتر رحم دارای غدد مارپیچی است که لانه گزینی در ان انجام میشود.اندمتر داخلی ترین لایه رحم است.
  پایان
  ملیحه ساعیان دانشجوی پزشکی بهمن ۹۵
   
 14. 9518104529

  9518104529 New Member

  پاسخ سوال 1
  وقتی که قسمت کوچکی از کروموزوم حذف می شود که شامل یکسری از ژن های متوالی است باعث ایجاد این سندروم ژن همجوار می شود
  مثلا یکی از سندروم های ژن هجوار انجلمن من است که از مادر به ارث می رسد و باعث اختلالات تکلم ، خنده های طولانی مدت ، عقب ماندگی ذهنی و نقص قلبی می شود
  ولی اگر از پدر به ارث برسد باعث سندروم پرادر ویلی می شود که باعث شلی عضلات اختلال در فرم صورت عقب ماندگی ذهنی هیپوگنادیسم کریپتورکیدیسم می شود
  پاسخ سوال 2
  اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد اغاز می شود. و همه روند تکامل را طی میکند. لیکن فرایند اووژنز از همان دوران جنینی است و پس از ایجاد اووسیت اولیه وارد فاز استراحت می شود سپس در سن بلوغ در هر سیکل تعدادی فولیکول شروع به رشد می کند و گامتوژنز را از سر می گیرند
  پاسخ سوال 3
  از سلول های گرانولوزا و اووسیت اولیه گلیکوپروتئینی ترشح می شود به نام زونا پلوسیدا که بین اووسیت و گرانولوزا قرار میگیرد و منطقه شفاف را ایجاد میکند
  در هنگام لقاح زمانی که اسپرم می خواهد از ناحیه تاج شعاعی عبور کند با ناحیه زونا پلوسیدا اطراف اووسیت اتصال پیدا میکند
  خود پروتئین های زونا پلوسیدا در اتصال اسپرم و القای واکنش آکروزومی نقش دارد
  با ترشح آنزیم هایی که در ناحیه سر آکروزوم است اتفاق می افتد که اسپرم میتواند خود را به غشای اووسیت برساند که به آن واکنش زونا می گویند
  پاسخ سوال 4
  مرحله فولیکولار یا تکثیری : که در این مرحله اندومتر تحت تاثیر استروژن قرار دارد. (استروژن با همکاری سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح می شود) شروع این مرحله بعد از مزحله خون ریزی است. مرحله ترشحی یا پروژسترونی: این مرحله تحت تاثیر هورمون پروژسترون قرار دارد. (پروژسترون توسط جسم زرد تولید می شود) در این مرحله رحم برای لانه گزینی اماده می شود.
  مرحله منس در صورتی که لقاح صورت نگیرد جسم زرد تحلیل می یابد و ترشح پروژسترون کاهش می یابد که بعد از ان فاز خونریزی را داریم. ( در مرحله خون ریزی لایه متراکم سطحی و اسفنجی میانی تخریب می شود و لایه قاعده ای نازک می ماند تا رحم را ترمیم و ان را برای ورود به مرحله فولیکولی بعدی اماده کند
  ___________________
   
 15. 9518104515

  9518104515 New Member

  1_قسمتی کوچک از یک کروموزوم حذف می شود که چندین ژن کنار هم قرار میگیرند که به سندروم ایجاد شده سندروم حذف کوچک یا سندروم ژن های مجاور می گویند
  اگر این حذف در کروموزوم مادری رخ دهد و به ارث برسد سندروم انگلمن ایجاد میکند که باعث خنده های طولانی مدت عقب ماندگی ذهنی نقایص قلبی و اختلالات تکلمی و حرکتی میشود
  و اگر در کروموزوم های پدری رخ دهد و به ارث برسد باعث سندروم پرادر ویلی می شود که باعث شلی عضلات اختلال در فرم صورت عقب ماندگی ذهنی هیپوگنادیسم کریپتورکیدیسم می شود

  2_شروع فرایند اووژنز از همان دوران جنینی است طی ماه های بعدی اکثر سلول های اووگونی از بین میروند و یک سری اووسیت های اولیه تا زمان تولد از بین میروند هرکدام از اووسیت های اولیه که باقی می مانند توسط یک ردیف سلول فولیکولی احاطه می شوند
  سپس وارد فاز استراحت میشوند تا زمان بلوغ از همین سلول های فولیکولی یک سری عوامل مهارکننده رشد اووسیت ترشح می شوند که فولیکول را در مرحله استراحت نگه میدارند
  اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد آغاز میشود پس از بلوغ از سلول های زایا سلول های اسپرماتوگونی تشکیل میشود

  3_در مرحله رشد فولیکولی سلول های پوششی فولیکول که به صورت سنگفرشی ساده بودند تبدیل به سلول های مکعبی می شوند و پس از تقسیم سلول های گرانولوزا را تشکیل می دهند از سلول های گرانولوزا و اووسیت اولیه گلیکوپروتئینی ترشح می شود به نام زونا پلوسیدا که بین اووسیت و گرانولوزا قرار میگیرد و منطقه شفاف را ایجاد میکند
  در هنگام لقاح زمانی که اسپرم می خواهد از ناحیه تاج شعاعی عبور کند با ناحیه زونا پلوسیدا اطراف اووسیت اتصال پیدا میکند
  خود پروتئین های زونا پلوسیدا در اتصال اسپرم و القای واکنش آکروزومی نقش دارد
  با ترشح آنزیم هایی که در ناحیه سر آکروزوم است اتفاق می افتد که اسپرم میتواند خود را به غشای اووسیت برساند
  این واکنش را واکنش زونا گویند


  ۴)
  ۱. مرحله ی فولیکولار که در این مرحله تحت تاثیر استروژن که با همکاری سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح می شود قرار دارد شروع این مرحله پس از مرحله خونریزی است
  ۲. مرحله ترشحی یا پروژسترونی که تحت تاثیر هورمون پروژسترون که توسط جسم زرد ترشح میشود قرار دارد که برای لانه گزینی آماده می شود
  ۳‌. اگر لقاح صورت نگیرد جسم زرد تحلیل میرود و ترشح پروژسترون کاهش میابد که بعد از آن فاز خونریزی را داریم لایه هایی که در دیواره اندومتر رحم دیده می شود لایه متراکم سطحی و لایه اسفنجی میانی و لایه قاعده ای نازک می باشند
  در مرحله خونریزی لایه سطحی و اسفنجی تخریب می شوند و لایه قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و آن را برای ورود به مرحله فولیکولی بعدی آماده کند
   
 16. 9518104537

  9518104537 New Member

  1-گاهی اوقات قسمتی از یک کروموزوم حذف میشود که چندین ژن کنار هم قرار گرفته اند به این حذف ها حذف کوچک میگویند که به سندروم ایجاد شده آن سندروم حذف کوچک یا سندروم ژن همجوار میگویند که با استفاده از تکنیک "نواربندی کروموزومی با تفکیک بالا" میتوان مناطقی را که در آنها این حذف ها رخ می دهند را میتوان شناسایی کرد.
  اگر این حذف های کوچک در کروموزوم مادری رخ دهد و به ارث دهد به آن سندروم انگلمن میگویند از علائم ان ؛ عقب ماندگی ذهنی ،نقایص قلبی،خنده های طولانی مدت ، اختلالات تکلمی و حرکتی
  اگر این حذف های کوچک در کروموزوم پدری رخ دهد و به ارث برسد به آن سندروم پرادر ویلی میگویند و علائم آن اختلال در فرم صورت، چاق بودن افراد، شلی عضلات ،عقب ماندگی ذهنی، کریپتورکیدیسم،هیپوگنادیسم(خوب تکامل نیافتن گناد ها) است و این دو نوع سندروم به علت حذف های کوچک در بازوی بلند کروموزوم شماره ۱۵ رخ می دهد.

  2-شروع فرآیند اووژنز از همان دوران جنینی است طی ماه های بعدی در دوران جنینی اکثر سلول های اووگونی از بین میروند و یک سری از اووسیت های اولیه تا زمان تولد از بین میروند یعنی از همان دوران جنینی تقسیم میوز شروع شده و در مرحله ی پروفاز میوز 1 باقی مانده اند و در زمان بلوغ ادامه ی تقسیم را شروع میکنندولی فرایند اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد شروع میشود ابتدا اسپرماتوگونی نوع A و بعد نوع B و سپس اسپرماتوسیت اولیه وثانویه و سپس از ثانویه اسپرماتید ساخته میشود که همه ی این مراحل از زمان بلوغ به بعد است.

  3-پس از ورود اسپرم به تخمک اووسیت گرانول های ترشحی حاوی آنزیم لیزوزومی ترشح میکند که سطح اووسیت و زونا پلاسیدا را نسبت به سایر اسپرم ها غیر قابل نفوذ میکند که به آن واکنش زونا یا قشری میگویند.

  4-مرحله ی فولیکولار یا تکثیری:در این مرحله تحت تاثیر استروژن(که با همکاری سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح میشود)قرار دارد.شروع این مرحله بعد از مرحله ی خونریزی است.
  مرحله ی ترشحی یا پروژسترونی:این مرحله تحت تاثیر هورمون پروژسترون(که توسط جسم زرد تولید میشود)قرار دارد.در این مرحله رحم برای لانه گزینی آماده میشود.
  مرحله ی خونریزی:در صورتی که لقاح صورت نگیرد،جسم زرد تحلیل یابد و ترشح پروژسترون کاهش میابد که بعا از آن فاز خون ریزی را داریم.لایه هایی که در دیواره ی آندومتر رحم داریم ۱-لایه متراکم سطحی ۲-لایه ی اسفنجی میانی ۳-لایه ی قاعده ای نازک.در مرحله ی خونریزی،لایه ی سطحی و اسفنجی تخریب میشوند و لایه ی قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و برای ورود به مرحله ی فولیکولی بعدی آماده کند.
   
 17. 9518104553

  9518104553 New Member

  اسخ سوال 1
  وقتی که قسمت کوچکی از کروموزوم حذف می شود که شامل یکسری از ژن های متوالی است باعث ایجاد این سندروم ژن همجوار می شود
  مثلا یکی از سندروم های ژن هجوار انجلمن من است که از مادر به ارث می رسد و باعث اختلالات تکلم ، خنده های طولانی مدت ، عقب ماندگی ذهنی و نقص قلبی می شود
  ولی اگر از پدر به ارث برسد باعث سندروم پرادر ویلی می شود که باعث شلی عضلات اختلال در فرم صورت عقب ماندگی ذهنی هیپوگنادیسم کریپتورکیدیسم(نهان بیضگی) می شود
  پاسخ سوال 2
  اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد اغاز می شود. و همه روند تکامل را طی میکند. لیکن فرایند اووژنز از همان دوران جنینی است و پس از ایجاد اووسیت اولیه وارد فاز استراحت می شود سپس در سن بلوغ در هر سیکل تعدادی فولیکول(۱۵-۲۰) شروع به رشد می کند و گامتوژنز را از سر می گیرند
  پاسخ سوال 3
  از سلول های گرانولوزا ، گلیکوپروتئینی ترشح می شود به نام زونا پلوسیدا که بین اووسیت و گرانولوزا قرار میگیرد و منطقه شفاف را ایجاد میکند
  در هنگام لقاح زمانی که اسپرم می خواهد از ناحیه تاج شعاعی عبور کند با ناحیه زونا پلوسیدا اطراف اووسیت اتصال پیدا میکند
  خود پروتئین های زونا پلوسیدا در اتصال اسپرم و القای واکنش آکروزومی نقش دارد (zip3)
  با ترشح آنزیم هایی که در ناحیه سر آکروزوم است اتفاق می افتد که اسپرم میتواند خود را به غشای اووسیت برساند که به آن واکنش زونا می گویند
  پاسخ سوال 4
  مرحله فولیکولار یا تکثیری : که در این مرحله اندومتر تحت تاثیر استروژن قرار دارد. (استروژن با همکاری سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح می شود) شروع این مرحله بعد از مزحله خون ریزی است. مرحله ترشحی یا پروژسترونی: این مرحله تحت تاثیر هورمون پروژسترون قرار دارد. (پروژسترون توسط جسم زرد تولید می شود) در این مرحله رحم برای لانه گزینی اماده می شود.
  مرحله منس در صورتی که لقاح صورت نگیرد جسم زرد تحلیل می یابد و ترشح پروژسترون کاهش می یابد که بعد از ان فاز خونریزی را داریم. ( در مرحله خون ریزی لایه متراکم سطحی و اسفنجی میانی تخریب می شود و لایه قاعده ای نازک می ماند تا رحم را ترمیم و ان را برای ورود به مرحله فولیکولی بعدی اماده کند
  ___________________
   
  9518104564 از این پست تشکر کرده است.
 18. 9518104575

  9518104575 New Member

  جواب سوال ۱ :

  گاهی اوقات قسمتی کوچک از یک کروموزوم حذف می شود که چندین ژن کنار هم قرار میگیرند که به سندروم ایجاد شده سندروم حذف کوچک یا سندروم ژن های مجاور می گویند
  اگر این حذف در کروموزوم مادری رخ دهد و به ارث برسد سندروم انگلمن ایجاد میکند که باعث خنده های طولانی مدت عقب ماندگی ذهنی نقایص قلبی و اختلالات تکلمی و حرکتی میشود
  و اگر در کروموزوم های پدری رخ دهد و به ارث برسد باعث سندروم پرادر ویلی می شود که باعث شلی عضلات اختلال در فرم صورت عقب ماندگی ذهنی هیپوگنادیسم کریپتورکیدیسم می شود
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  جواب سوال ۲ :

  شروع فرایند اووژنز از همان دوران جنینی است طی ماه های بعدی اکثر سلول های اووگونی از بین میروند و یک سری اووسیت های اولیه تا زمان تولد از بین میروند هرکدام از اووسیت های اولیه که باقی می مانند توسط یک ردیف سلول فولیکولی احاطه می شوند
  سپس وارد فاز استراحت میشوند تا زمان بلوغ از همین سلول های فولیکولی یک سری عوامل مهارکننده رشد اووسیت ترشح می شوند که فولیکول را در مرحله استراحت نگه میدارند
  اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد آغاز میشود پس از بلوغ از سلول های زایا سلول های اسپرماتوگونی تشکیل میشود که پس از انجام تقسیم میوز اسپرم را ایجاد میکند
  ابتدااسپرماتوگونی نوع a و بعد نوع bb و سپساسپرماتوسیت اولیه و ثانویه و سپس از ثانویه اسپرماتید ساخته میشود که همه ی این مراحل از زمان بلوغ به بعد است.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  جواب سوال ۳ :

  در مرحله رشد فولیکولی سلول های پوششی فولیکول که به صورت سنگفرشی ساده بودند تبدیل به سلول های مکعبی می شوند و پس از تقسیم سلول های گرانولوزا را تشکیل می دهند از سلول های گرانولوزا و اووسیت اولیه گلیکوپروتئینی ترشح می شود به نام زونا پلوسیدا که بین اووسیت و گرانولوزا قرار میگیرد و منطقه شفاف را ایجاد میکند
  در هنگام لقاح زمانی که اسپرم می خواهد از ناحیه تاج شعاعی عبور کند با ناحیه زونا پلوسیدا اطراف اووسیت اتصال پیدا میکند
  خود پروتئین های زونا پلوسیدا در اتصال اسپرم و القای واکنش آکروزومی نقش دارد
  با ترشح آنزیم هایی که در ناحیه سر آکروزوم است اتفاق می افتد که اسپرم میتواند خود را به غشای اووسیت برساند
  این واکنش را واکنش زونا گویند
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  جواب سوال ۴ :

  ۱. مرحله ی فولیکولار که در این مرحله تحت تاثیر استروژن که با همکاری سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح می شود قرار دارد شروع این مرحله پس از مرحله خونریزی است
  ۲. مرحله ترشحی یا پروژسترونی که تحت تاثیر هورمون پروژسترون که توسط جسم زرد ترشح میشود قرار دارد که برای لانه گزینی آماده می شود
  ۳‌. اگر لقاح صورت نگیرد جسم زرد تحلیل میرود و ترشح پروژسترون کاهش میابد که بعد از آن فاز خونریزی را داریم لایه هایی که در دیواره اندومتر رحم دیده می شود لایه متراکم سطحی و لایه اسفنجی میانی و لایه قاعده ای نازک می باشند
  در مرحله خونریزی لایه سطحی و اسفنجی تخریب می شوند و لایه قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و آن را برای ورود به مرحله فولیکولی بعدی آماده کند
  مرحله ی خونریزی:در صورتی که لقاح صورت نگیرد،جسم زرد تحلیل یابد و ترشح پروژسترون کاهش میابد که بعا از آن فاز خون ریزی را داریم.لایه هایی که در دیواره ی آندومتر رحم داریم ۱-لایه متراکم سطحی ۲-لایه ی اسفنجی میانی ۳-لایه ی قاعده ای نازک.در مرحله ی خونریزی،لایه ی سطحی و اسفنجی تخریب میشوند و لایه ی قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و برای ورود به مرحله ی فولیکولی بعدی آماده کند...
   
 19. 9518104561

  9518104561 New Member

  با سلام
  گاهی اوقات قسمتی کوچک از یک کروموزوم حذف می شود که چندین ژن کنار هم قرار میگیرند که به سندروم ایجاد شده سندروم حذف کوچک یا سندروم ژن های مجاور می گویند
  اگر این حذف در کروموزوم مادری رخ دهد و به ارث برسد سندروم انگلمن ایجاد میکند که باعث خنده های طولانی مدت عقب ماندگی ذهنی نقایص قلبی و اختلالات تکلمی و حرکتی میشود
  و اگر در کروموزوم های پدری رخ دهد و به ارث برسد باعث سندروم پرادر ویلی می شود که باعث شلی عضلات اختلال در فرم صورت عقب ماندگی ذهنی هیپوگنادیسم کریپتورکیدیسم می شود
  ***********************************************

  شروع فرایند اووژنز از همان دوران جنینی است طی ماه های بعدی اکثر سلول های اووگونی از بین میروند و یک سری اووسیت های اولیه تا زمان تولد از بین میروند هرکدام از اووسیت های اولیه که باقی می مانند توسط یک ردیف سلول فولیکولی احاطه می شوند
  سپس وارد فاز استراحت میشوند تا زمان بلوغ از همین سلول های فولیکولی یک سری عوامل مهارکننده رشد اووسیت ترشح می شوند که فولیکول را در مرحله استراحت نگه میدارند
  اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد آغاز میشود پس از بلوغ از سلول های زایا سلول های اسپرماتوگونی تشکیل میشود که پس از انجام تقسیم میوز اسپرم را ایجاد میکند
  ***********************************************

  در مرحله رشد فولیکولی سلول های پوششی فولیکول که به صورت سنگفرشی ساده بودند تبدیل به سلول های مکعبی می شوند و پس از تقسیم سلول های گرانولوزا را تشکیل می دهند از سلول های گرانولوزا و اووسیت اولیه گلیکوپروتئینی ترشح می شود به نام زونا پلوسیدا که بین اووسیت و گرانولوزا قرار میگیرد و منطقه شفاف را ایجاد میکند
  در هنگام لقاح زمانی که اسپرم می خواهد از ناحیه تاج شعاعی عبور کند با ناحیه زونا پلوسیدا اطراف اووسیت اتصال پیدا میکند
  خود پروتئین های زونا پلوسیدا در اتصال اسپرم و القای واکنش آکروزومی نقش دارد
  با ترشح آنزیم هایی که در ناحیه سر آکروزوم است اتفاق می افتد که اسپرم میتواند خود را به غشای اووسیت برساند
  این واکنش را واکنش زونا می گویند
  ***********************************************

  ۱. مرحله ی فولیکولار که در این مرحله تحت تاثیر استروژن که با همکاری سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح می شود قرار دارد شروع این مرحله پس از مرحله خونریزی است
  ۲. مرحله ترشحی یا پروژسترونی که تحت تاثیر هورمون پروژسترون که توسط جسم زرد ترشح میشود قرار دارد که برای لانه گزینی آماده می شود
  ۳‌. اگر لقاح صورت نگیرد جسم زرد تحلیل میرود و ترشح پروژسترون کاهش میابد که بعد از آن فاز خونریزی را داریم لایه هایی که در دیواره اندومتر رحم دیده می شود لایه متراکم سطحی و لایه اسفنجی میانی و لایه قاعده ای نازک می باشند
  در مرحله خونریزی لایه سطحی و اسفنجی تخریب می شوند و لایه قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و آن را برای ورود به مرحله فولیکولی بعدی آماده کند


  مهرپور
   
 20. 9518104510

  9518104510 New Member

   

به اشتراک بگذارید