کوئیز جنین شناسی جهت دانشجویان ترم 2 پزشکی

شروع موضوع توسط R.Haghjoo ‏15 نوامبر 2017 در انجمن آناتومی

 1. 9518104504

  9518104504 New Member

  1 : گاهی اوقات قسمتی کوچک از یک کروموزوم حذف می شود که چندین ژن کنار هم قرار میگیرند که به سندروم ایجاد شده سندروم حذف کوچک یا سندروم ژن های مجاور می گویند
  اگر این حذف در کروموزوم مادری رخ دهد و به ارث برسد سندروم انگلمن ایجاد میکند که باعث خنده های طولانی مدت عقب ماندگی ذهنی نقایص قلبی و اختلالات تکلمی و حرکتی میشود
  و اگر در کروموزوم های پدری رخ دهد و به ارث برسد باعث سندروم پرادر ویلی می شود که باعث شلی عضلات اختلال در فرم صورت عقب ماندگیذهنی هیپوگنادیسم کریپتورکیدیسم می شود
  ____________________________________

  پاسخ2 : شروع فرایند اووژنز از هماندوران جنینی است طی ماه های بعدی اکثر سلول های اووگونی از بین میروندو یک سری اووسیت های اولیه تا زمان تولد از بین میروند هرکدام از اووسیت های اولیه که باقی می مانند توسطیک ردیف سلول فولیکولی احاطه می شوند
  سپس وارد فاز استراحت میشوند تازمان بلوغ از همین سلول های فولیکولی یک سری عوامل مهارکننده رشد اووسیت ترشح می شوند که فولیکول را در مرحله استراحت نگه میدارند
  اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد آغاز میشود پس از بلوغ از سلول های زایا سلول های اسپرماتوگونی تشکیل میشود که پس از انجام تقسیم میوز اسپرم را ایجاد میکند
  _____________________________________

  پاسخ 3: در مرحله رشد فولیکولی سلول های پوششی فولیکول که به صورت سنگفرشی ساده بودند تبدیل به سلول های مکعبی می شوند و پس از تقسیم سلول های گرانولوزا را تشکیل می دهند از سلول های گرانولوزا و اووسیت اولیه گلیکوپروتئینی ترشح می شود به نام زونا پلوسیدا که بین اووسیت و گرانولوزا قرار میگیرد و منطقه شفاف را ایجاد میکند
  در هنگام لقاح زمانی که اسپرم میخواهد از ناحیه تاج شعاعی عبور کند با ناحیه زونا پلوسیدا اطراف اووسیت اتصال پیدا میکند
  خود پروتئین های زونا پلوسیدا در اتصال اسپرم و القای واکنش آکروزومی نقش دارد
  با ترشح آنزیم هایی که در ناحیه سر آکروزوم است اتفاق می افتد که اسپرم میتواند خود را به غشای اووسیت برساند
  این واکنش را واکنش زونا گویند
  _____________________________________

  ۱. مرحله ی فولیکولار که در این مرحله تحت تاثیر استروژن که با همکاری سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح می شود قرار دارد شروع این مرحله پس از مرحله خونریزی است
  ۲. مرحله ترشحی یا پروژسترونی که تحت تاثیر هورمون پروژسترون که توسط جسم زرد ترشحمیشود قرار دارد که برای لانه گزینی آماده می شود
  ۳‌. اگر لقاح صورت نگیرد جسم زرد تحلیل میرود و ترشح پروژسترونکاهش میابد که بعد از آن فازخونریزی را داریم لایه هایی که در دیواره اندومتر رحم دیده می شود لایهمتراکم سطحی و لایه اسفنجی میانی و لایه قاعده ای نازک می باشند
  در مرحله خونریزی لایه سطحی و اسفنجی تخریب می شوند و لایهقاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و آن را برای ورود به مرحله فولیکولی بعدی آماده کند
   
 2. 9518104533

  9518104533 New Member

  ١-در برخی موارد قسمت کوچکی از یک کروموزوم حذف می شود که قسمت حذف شده شامل چند ژن کنار هم است و باعث ایجاد سندروم میشود،به سندروم ایجاد شده سندروم حذف کوچک یا سندروم ژن های مجاور گفته می شود
  اگر این حذف در کروموزوم مادری رخ دهد و به ارث برسد سندروم انگلمن ایجاد میکند که علایم آن عبارت اند از: خنده های طولانی مدت و بدون دلیل عقب ماندگی ذهنی و نقایص قلبی و اختلالات تکلمی و اختلالات حرکتی
  اگر در کروموزوم های پدری حذف رخ دهد و به ارث برسد باعث ایجاد سندروم پرادر ویلی می شود که علایم آن عبارتند از:شلی عضلات اختلال در فرم صورت عقب ماندگی ذهنی هیپوگنادیسم کریپتورکیدیسم


  ٢-شروع فرایند اووژنز از همان دوران جنینی است طی ماه های بعدی اکثر سلول های اووگونی از بین میروند و تعدادی وارد تقسیم میوزی میشوند و اووسیت اولیه را بوجود می اورند
  سپس وارد فاز استراحت میشوند تا زمان بلوغ از همین سلول های فولیکولی یک سری عوامل مهارکننده رشد اووسیت ترشح می شوند که فولیکول را در مرحله استراحت نگه میدارند اووسیت های اولیه تا زمان بلوغ در پروفاز میوز یک قرار دارند
  اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد آغاز میشود پس از بلوغ از سلول های زایا سلول های اسپرماتوگونی (که در دوران جنیی به سمت گنادها رفته اند)تشکیل میشود که پس از انجام اسپرماتوژنز و اسپرمیو ژنز اسپرم را ایجاد میکند


  ٣-زونا پلاسیدا ناحیه ای گلیکوپروتئنی بین اووسیت و سلول های گرانولوزا ,این ناحیه در واکنش اکروزومی به اسپرم کمک میکند
  خود پروتئین های زونا پلوسیدا در اتصال اسپرم و القای واکنش آکروزومی نقش دارد
  با ترشح آنزیم هایی که در ناحیه سر آکروزوم است اتفاق می افتد که اسپرم میتواند خود را به غشای اووسیت برساند ,به محض ورود اسپرم به درون اووسیت گرانول های قشری ترشح میشوند و مانع ورود دیگر اسپرم ها میشود به این واکنش واکنش زونا یاقشری می گویند


  ۴-١. مرحله ی فولیکولار که در این مرحله تحت تاثیر استروژن که با همکاری سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح می شود قرار دارد شروع این مرحله پس از مرحله خونریزی است
  ۲. مرحله ترشحی یا پروژسترونی که تحت تاثیر هورمون پروژسترون که توسط جسم زرد ترشح میشود قرار دارد که برای لانه گزینی آماده می شود
  ۳‌. اگر لقاح صورت نگیرد جسم زرد تحلیل میرود و ترشح پروژسترون کاهش میابد که بعد از آن فاز خونریزی را داریم لایه هایی که در دیواره اندومتر رحم دیده می شود لایه متراکم سطحی و لایه اسفنجی میانی و لایه قاعده ای نازک می باشند
  در مرحله خونریزی لایه سطحی و اسفنجی تخریب می شوند و لایه قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و آن را برای ورود به مرحله فولیکولی بعدی آماده کند
   
 3. 9518104510

  9518104510 New Member

  1) گاهی اوقات قسمتی کوچک از یک کروموزوم حذف می شود که چندین ژن کنار هم قرار گرفته اند که به سندروم ایجاد شده سندروم حذف کوچک یا سندروم ژن های مجاور می گویند.
  اگر این حذف هاي كوچك در کروموزوم مادری اتفاق افتد و به ارث برسد، سندروم انگلمن ایجاد میکند. علائم: خنده های طولانی مدت، عقب ماندگی ذهنی، نقایص قلبی و اختلالات تکلمی و حرکتی
  اگر در کروموزوم های پدری اتفاق افتد و به ارث برسد باعث سندروم پرادر ویلی می شود.
  علائم: شلی عضلات، اختلال در فرم صورت، عقب ماندگی ذهنی،چاق بودن افراد، هیپوگنادیسم و کریپتورکیدیسم.


  2) شروع فرآیند اووژنز از همان دوران جنینی است طی ماه های بعدی در دوران جنینی اکثر سلول های اووگونی از بین میروند و یک سری از اووسیت های اولیه تا زمان تولد از بین میروند یعنی از همان دوران جنینی تقسیم میوز شروع شده و در مرحله ی متافاز میوز یک باقی مانده اند و در زمان بلوغ ادامه ی تقسیم را شروع میکنندولی فرایند اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد شروع میشود ابتدا اسپرماتوگونی نوع a و بعد نوع b و سپس اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه و سپس از ثانویه اسپرماتید ساخته میشود که همه ی این مراحل از زمان بلوغ به بعد است.

  3) پس از ورود اسپرم به تخمک، اووسیت گرانول های قشري ترشح میکند که سطح اووسیت و زونا پلاسیدا را نسبت به سایر اسپرم ها غیر قابل نفوذ میکند که به آن واکنش زونا یا قشری میگویند.

  4) مرحله ی فولیکولار (تکثیری): در این مرحله تحت تاثیر استروژن که با همكاري سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح میشود ، قرار دارد.شروع این مرحله بعد از مرحله ی خونریزی است.
  مرحله ی ترشحی یا پروژسترونی:این مرحله تحت تاثیر هورمون پروژسترون که توسط جسم زرد تولید میشود، قرار دارد.در این مرحله رحم برای لانه گزینی آماده میشود.
  مرحله ی خونریزی:در صورتی که لقاح صورت نگیرد،جسم زرد تحلیل یابد و ترشح پروژسترون کاهش می يابد که بعا از آن فاز خون ریزی را داریم.
  لایه هایی که در دیواره ی آندومتر رحم داریم ۱-لایه متراکم سطحی ۲-لایه ی اسفنجی میانی ۳-لایه ی قاعده ای نازک.در مرحله ی خونریزی،لایه ی سطحی و اسفنجی تخریب میشوند و لایه ی قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و برای ورود به مرحله ی فولیکولی بعدی آماده کند
   
 4. 9518104545

  9518104545 New Member

  ١-
  بعضی اوقات قسمت کوچکی از یک کروموزوم حذف می شود که قسمت حذف شده شامل چند ژن کنار هم است و باعث ایجاد یک سندروم به نام سندروم حذف کوچک یا سندروم ژن های مجاور گفته می شود
  اگر این حذف در کروموزوم مادری رخ دهد و به ارث برسد سندروم انگلمن ایجاد میکند که علایم آن عبارت اند از: خنده های طولانی مدت و بدون دلیل ،عقب ماندگی ذهنی و نقایص قلبی و اختلالات تکلمی و اختلالات حرکتی .
  اگر در کروموزوم های پدری حذف رخ دهد و به ارث برسد باعث ایجاد سندروم پرادر ویلی می شود که علایم آن عبارتند از:شلی عضلات، اختلال در فرم صورت ،عقب ماندگی ذهنی ،هیپوگنادیسم ،کریپتورکیدیسم.  ٢-
  شروع فرایند اووژنز از همان دوران جنینی است طی ماه های بعدی اکثر سلول های اووگونی از بین میروند و تعدادی وارد تقسیم میوزی میشوند و اووسیت اولیه را به وجود می اورند.
  سپس وارد فاز استراحت میشوند تا زمان بلوغ از همین سلول های فولیکولی یک سری عوامل مهارکننده رشد اووسیت ترشح می شوند که فولیکول را در مرحله استراحت نگه میدارند اووسیت های اولیه تا زمان بلوغ در پروفاز میوز یک قرار دارند
  اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد آغاز میشود پس از بلوغ از سلول های زایا سلول های اسپرماتوگونی (که در دوران جنینی به سمت گنادها رفته اند)تشکیل می شود که پس از انجام اسپرماتوژنز و اسپرمیو ژنز اسپرم را ایجاد میکند .  ٣-
  زونا پلاسیدا ناحیه ای گلیکوپروتئنی بین اووسیت و سلول های گرانولوزا ,این ناحیه در واکنش اکروزومی از طریق پروتئین zp3 به اسپرم کمک میکند
  خود پروتئین های زونا پلوسیدا در اتصال اسپرم و القای واکنش آکروزومی نقش دارد
  با ترشح آنزیم هایی که در ناحیه سر آکروزوم است اتفاق می افتد که اسپرم میتواند خود را به غشای اووسیت برساند ,به محض ورود اسپرم به درون اووسیت گرانول های قشری ترشح میشوند و مانع ورود دیگر اسپرم ها میشود به این واکنش واکنش زونا یاقشری می گویند  ۴-
  ١. مرحله ی فولیکولار که در این مرحله تحت تاثیر استروژن که با همکاری سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح می شود قرار دارد شروع این مرحله پس از مرحله خونریزی است
  ۲. مرحله ترشحی یا پروژسترونی که تحت تاثیر هورمون پروژسترون که توسط جسم زرد ترشح میشود قرار دارد که برای لانه گزینی آماده می شود
  ۳‌. اگر لقاح صورت نگیرد جسم زرد تحلیل میرود و ترشح پروژسترون کاهش میابد که بعد از آن فاز خونریزی را داریم لایه هایی که در دیواره اندومتر رحم دیده می شود لایه متراکم سطحی و لایه اسفنجی میانی و لایه قاعده ای نازک می باشند
  در مرحله خونریزی لایه سطحی و اسفنجی تخریب می شوند و لایه قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و آن را برای ورود به مرحله فولیکولی بعدی آماده کند
   
 5. 9518104573

  9518104573 New Member

  به نام خدا
  جواب سوال۱:حذفی که در آن قسمت کوچکی از یک کروموزوم حذف میشود که چندین ژن کنار هم قرار گرفته اند که به آن حذف کوچک و به سندروم ایجاد شده سندروم حذف کوچک یا سندروم ژن های مجاور میگویند.
  از مادر به ارث برسد،سندروم انگلمن:خندهای طولانی،عقب ماندگی ذهنی،نقایص قلبی،اختلالات تکلمی و حرکتی.
  از پدر به ارث برسد سندروم پرادر ویلی:چاق بودن،شلی عضلات،اختلال در فرم صورت،عقب ماندگی ذهنی،هیپوگنادیسم،کریپتورکیدیسم.
  جواب سوال۲:گامتوژنز در جنس مونث از زمان جنینی شروع میشود و در مرحله پروفاز میوز۱ متوقف میشود و بعد از بلوغ سلول ها یکی یکی بلوغ خود را کامل میکنند ولی همه سلول ها نمیتوانن بلوغ خود راکامل کنند و فقط ۲۰۰ تا ۳۰۰ آنها بالغ میشوند.
  گامتوژنز در فرد مذکر بعد از بلوغ اغاز میشود و سلول ها میوز را به طور کامل انجام میدهند.
  جواب سوال ۳:به محض وارد شدن اسپرم به درون زوناپلاسیدا یکسری گرانول های قشری از اووسیت آزاد میشود که حاوی آنزیم هایی است که باعث میشود سطح اووسیت نسبت به سایر اسپرم ها غیر قابل نفوذ شود که به این واکنش،واکنش زونا میگویند.
  جواب سوال۴
  ۱. مرحله ی فولیکولار: در این مرحله تحت تاثیر استروژن که با همکاری سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح می شود قرار دارد، شروع این مرحله پس از مرحله خونریزی است.
  ۲. مرحله ترشحی یا پروژسترونی: تحت تاثیر هورمون پروژسترون که توسط جسم زرد ترشح میشود قرار دارد که برای لانه گزینی آماده می شود
  ۳‌. اگر لقاح صورت نگیرد جسم زرد تحلیل میرود و ترشح پروژسترون کاهش میابد که بعد از آن فاز خونریزی را داریم لایه هایی که در دیواره اندومتر رحم دیده می شود لایه متراکم سطحی و لایه اسفنجی میانی و لایه قاعده ای نازک می باشند
  در مرحله خونریزی لایه سطحی و اسفنجی تخریب می شوند و لایه قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و آن را برای ورود به مرحله فولیکولی بعدی آماده کند.
   
 6. 9518104564

  9518104564 New Member

  سلام
  1.بعضی مواقع بعضی ژن ها که در مجاورت هم قرار دارند از کروموزوم حذف می شوند (این مسِله در قسمت کوچکی از کروموزوم رخ می دهد) که به آن حذف کوچک یا سندروم ژن های همجوار می گویند.مثال هایی برای این اختلال:
  سندرم آنگلمن:در این سندرم حذف کوچک در بازوی بلند کروموزوم 15 مادر اتفاق می افتد که علایمی چون: خنده های طولانی مدت و بدون دلیل و اختلال در تکلم و حرکت دارد.
  سندرم پرادر-ویلی:در این سندرم حذف کوچک در کروموزوم 15 پدری رخ می دهد که علایمی چون: اختلالات ذهنی/شلی عضلات/هیپوگنادیسم/عدم نزول بیضه ها/مشکلات قلبی/چاقی و .... دارد.

  2.در جنس مذکر گامتوژنز از زمان بلوغ آغاز می شود اما در جنس مونث گامتوژنز در دوران جنینی شروع می شود به این صورت که تحت تاثیر هورمون FSH تعدادی فولیکول ابتدایی انتخاب می شوند سپس تعدادی از این ها از بین می روند و فولیکول سالم مانده تا مرحله ی پروفاز میوز یک پیش رفته و سپس تحت تاثیر فاکتورهایی که از رشدش جلوگیری می کنند تا دوران بلوغ وارد فاز استراحت می شود.سپس در دوران بلوغ مجددا فعال شده رشد می کند و تحت تاثیر افزایش ناگهانی هورمون LH میوز یک را کامل کرده و تا زمان لقاح (اگر که رخ دهد) در متافاز میوز 2 متوقف می ماند.

  3.زمانی که اسپرم از سلول های تاجی شعاعی عبور کرد و سر اسپرم در تماس با اووسیت قرار گرفت گرانول های قشری که در زیر غشا تخمک بودند و حاوی موتد لیزوزومی اند روی ناحیه ی زونا پلاسیدا اثر می کنند و جلوی نفوذ بقیه ی اسپرم ها به این ناحیه گرفته می شود.به این واکنش واکنش زونا می گویند.

  4.مرحله ی تکثیری: به دلیل افزایش ترشح پروژسترون در ابتدای چرخه ی تخمدانی رحم وارد این فاز می شود و دیواره ی رحم شروع به تکثیر می کند.
  مرحله ی ترشحی: این مرحله به دلیل ترشح استروژن از جسم زرد رخ می دهد و دیواره ی رحم آماده ی لانه گزینی می شود.
  مرحل هی خون ریزی: این مرحله به دلیل اینکه لقاح صورت نگرفته و جسم زرد تبدیل به جسم سفید شده و ترشح استروژن کم شده است اتفاق می افتد و طی آن دیواره ی اندومتر (لایه ی سطحی متراکم و لایه ی اسفنجی میانی) رحم تخریب شده و فرو می ریزد.
   
 7. 9518104574

  9518104574 New Member

  1) گاهی اوقات قسمتی کوچک از یک کروموزوم حذف می شود که چندین ژن کنار هم قرار گرفته اند که به سندروم ایجاد شده سندروم حذف کوچک یا سندروم ژن های مجاور می گویند.
  اگر این حذف هاي كوچك در کروموزوم مادری اتفاق افتد و به ارث برسد، سندروم انگلمن ایجاد میکند. علائم: خنده های طولانی مدت، عقب ماندگی ذهنی، نقایص قلبی و اختلالات تکلمی و حرکتی
  اگر در کروموزوم های پدری اتفاق افتد و به ارث برسد باعث سندروم پرادر ویلی می شود.
  علائم: شلی عضلات، اختلال در فرم صورت، عقب ماندگی ذهنی،چاق بودن افراد، هیپوگنادیسم و کریپتورکیدیسم.


  2) شروع فرآیند اووژنز از همان دوران جنینی است طی ماه های بعدی در دوران جنینی اکثر سلول های اووگونی از بین میروند و یک سری از اووسیت های اولیه تا زمان تولد از بین میروند یعنی از همان دوران جنینی تقسیم میوز شروع شده و در مرحله ی متافاز میوز یک باقی مانده اند و در زمان بلوغ ادامه ی تقسیم را شروع میکنندولی فرایند اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد شروع میشود ابتدا اسپرماتوگونی نوع a و بعد نوع b و سپس اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه و سپس از ثانویه اسپرماتید ساخته میشود که همه ی این مراحل از زمان بلوغ به بعد است.

  3) پس از ورود اسپرم به تخمک، اووسیت گرانول های قشري ترشح میکند که سطح اووسیت و زونا پلاسیدا را نسبت به سایر اسپرم ها غیر قابل نفوذ میکند که به آن واکنش زونا یا قشری میگویند.

  4) مرحله ی فولیکولار (تکثیری): در این مرحله تحت تاثیر استروژن که با همكاري سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح میشود ، قرار دارد.شروع این مرحله بعد از مرحله ی خونریزی است.
  مرحله ی ترشحی یا پروژسترونی:این مرحله تحت تاثیر هورمون پروژسترون که توسط جسم زرد تولید میشود، قرار دارد.در این مرحله رحم برای لانه گزینی آماده میشود.
  مرحله ی خونریزی:در صورتی که لقاح صورت نگیرد،جسم زرد تحلیل یابد و ترشح پروژسترون کاهش می يابد که بعا از آن فاز خون ریزی را داریم.
  لایه هایی که در دیواره ی آندومتر رحم داریم ۱-لایه متراکم سطحی ۲-لایه ی اسفنجی میانی ۳-لایه ی قاعده ای نازک.در مرحله ی خونریزی،لایه ی سطحی و اسفنجی تخریب میشوند و لایه ی قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و برای ورود به مرحله ی فولیکولی بعدی آماده کند
   
 8. 9518104502

  9518104502 New Member

  ١-وقتی قسمت کوچکی از یک کروموزوم حذف می شود که قسمت حذف شده شامل چند ژن کنار هم است و باعث ایجاد سندروم میشود،به سندروم ایج سندروم حذف کوچک یا سندروم ژن های مجاور گفته می شود
  اگر این حذف در کروموزوم مادری رخ دهد و به ارث برسد سندروم انگلمن ایجاد میکند که علایم آن عبارت اند از: خنده های طولانی مدت و بدون دلیل عقب ماندگی ذهنی و نقایص قلبی و اختلالات تکلمی و اختلالات حرکتی
  اگر در کروموزوم های پدری حذف رخ دهد و به ارث برسد باعث ایجاد سندروم پرادر ویلی می شود که علایم آن عبارتند از:شلی عضلات اختلال در فرم صورت عقب ماندگی ذهنی هیپوگنادیسم کریپتورکیدیسم


  ٢- فرایند اووژنز از همان دوران جنینی شروع میشودطی ماه های بعدی اکثر سلول های اووگونی از بین میروند و تعدادی وارد تقسیم میوزی میشوند و اووسیت اولیه را بوجود می اورند
  سپس وارد فاز استراحت میشوند تا زمان بلوغ از همین سلول های فولیکولی یک سری عوامل مهارکننده رشد اووسیت ترشح می شوند که فولیکول را در مرحله استراحت نگه میدارند اووسیت های اولیه تا زمان بلوغ در پروفاز میوز 1 قرار دارند
  ولی اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد آغاز میشود پس از بلوغ از سلول های زایا سلول های اسپرماتوگونی (که در دوران جنیی به سمت گنادها رفته اند)تشکیل میشود که پس از انجام اسپرماتوژنز و اسپرمیو ژنز اسپرم را ایجاد میکند


  ٣-زونا پلاسیدا ناحیه ای گلیکوپروتئنی بین اووسیت و سلول های گرانولوزا ,این ناحیه در واکنش اکروزومی به اسپرم کمک میکند
  خود پروتئین های زونا پلاسیدا در اتصال اسپرم و القای واکنش آکروزومی نقش دارد
  با ترشح آنزیم هایی که در ناحیه سر آکروزوم است اتفاق می افتد که اسپرم میتواند خود را به غشای اووسیت برساند ,به محض ورود اسپرم به درون اووسیت گرانول های قشری ترشح میشوند و مانع ورود دیگر اسپرم ها میشود به این واکنش واکنش قشری می گویند


  ۴-١. مرحله ی فولیکولار که در این مرحله تحت تاثیر استروژن که با همکاری سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح می شود قرار دارد شروع این مرحله پس از مرحله خونریزی است
  ۲. مرحله ترشحی یا پروژسترونی که تحت تاثیر هورمون پروژسترون که توسط جسم زرد ترشح میشود قرار دارد که برای لانه گزینی آماده می شود
  ۳‌. اگر لقاح صورت نگیرد جسم زرد تحلیل میرود و ترشح پروژسترون کاهش میابد که بعد از آن فاز خونریزی را داریم لایه هایی که در دیواره اندومتر رحم دیده می شود لایه متراکم سطحی و لایه اسفنجی میانی و لایه قاعده ای نازک می باشند
  در مرحله خونریزی لایه سطحی و اسفنجی تخریب می شوند و لایه قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و آن را برای ورود به مرحله فولیکولی بعدی آماده کند
   
 9. seyed ali9518104522

  seyed ali9518104522 New Member

  جواب۱:.سندرم ژن همجوار یا ژن های مجاور سندرمی که در حذف کوچک یا میکرو دیلیشنmicrodeletion در بازوی بلند qیا کوتاه کروموزوم pاتفاق می افتد که حذف به صورت قطعه ای از کروموزوم نیست که حذف نسبی باشد بلکه به صورت چند ژن در کنار هم جدا می شود.
  جواب۲:شروع فرایند اووژنز از همان دوران جنینی است طی ماه های بعدی اکثر سلول های اووگونی از بین میروند و یک سری اووسیت های اولیه تا زمان تولد از بین میروند هرکدام از اووسیت های اولیه که باقی می مانند توسط یک ردیف سلول فولیکولی احاطه می شوند
  سپس وارد فاز استراحت میشوند تا زمان بلوغ از همین سلول های فولیکولی یک سری عوامل مهارکننده رشد اووسیت ترشح می شوند که فولیکول را در مرحله استراحت نگه میدارند
  اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد آغاز میشود پس از بلوغ از سلول های زایا سلول های اسپرماتوگونی تشکیل میشود
  جواب۳:پس از ورود اسپرم به تخمک اووسیت گرانول های ترشحی حاوی آنزیم لیزوزومی ترشح میکند که سطح اووسیت و زونا پلاسیدا را نسبت به سایر اسپرم ها غیر قابل نفوذ میکند که به آن واکنش زونا یا قشری میگویند.
  جواب۴: ۱. مرحله ی فولیکولار که در این مرحله تحت تاثیر استروژن که با همکاری سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح می شود قرار دارد شروع این مرحله پس از مرحله خونریزی است
  ۲. مرحله ترشحی یا پروژسترونی که تحت تاثیر هورمون پروژسترون که توسط جسم زرد ترشح میشود قرار دارد که برای لانه گزینی آماده می شود
  ۳‌. اگر لقاح صورت نگیرد جسم زرد تحلیل میرود و ترشح پروژسترون کاهش میابد که بعد از آن فاز خونریزی را داریم لایه هایی که در دیواره اندومتر رحم دیده می شود لایه متراکم سطحی و لایه اسفنجی میانی و لایه قاعده ای نازک می باشند
  در مرحله خونریزی لایه سطحی و اسفنجی تخریب می شوند و لایه قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و آن را برای ورود به مرحله فولیکولی بعدی آماده کند
  مرحله ی خونریزی:در صورتی که لقاح صورت نگیرد،جسم زرد تحلیل یابد و ترشح پروژسترون کاهش میابد که بعا از آن فاز خون ریزی را داریم.لایه هایی که در دیواره ی آندومتر رحم داریم ۱-لایه متراکم سطحی ۲-لایه ی اسفنجی میانی ۳-لایه ی قاعده ای نازک.در مرحله ی خونریزی،لایه ی سطحی و اسفنجی تخریب میشوند و لایه ی قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و برای ورود به مرحله ی فولیکولی بعدی آماده کند
   
 10. 9518104530

  9518104530 New Member

  ۱ . گاهی اوقات بخش کوچکی از کروموزوم دچار شکستگی و حذف می شود که در این صورت برخی ژن های موجود در آن قسمت را درگیر کرده و این ژن ها که همجوار هستند حذف می شوند که به آن سندرم ژن همجوار با سندرم حذف کوچک می گویند . مانند حذف در بازوی کروموزوم ۵ که سندرم فریاد گربه نام دارد و از علائم آن میکرو سفالی ، نقایص قلبی و عقب ماندگی ذهنی و این کودکان گریه شان شبیه صدای گربه است.
  مورد دیگر سندرم انجلمن است که در اثر حذف در بازوی بلند کروموزوم ۱۵ مادر بوجود می آید و از علائم آن خنده های طولانی مدت و بی‌جهت، تکامل حرکتی ضعیف، عدم تکلم و عقب ماندگی ذهنی است.

  ۲. در جنس مونث گامتوژنز به این صورت می باشد که ابتدا اووگونی ها تبدیل به اووسیت اولیه می شوند و در مرحله ی پروفاز میوز یک باقی میمانند که به این حالت دیپلوتن می گویند. این حالت تا قبل از بلوغ حفظ می شود . اما با شروع بلوغ چرخه های جنسی شروع می شود و هورمون ها این چرخه را مدیریت میکنند. در بلوغ اووسیت اولیه میوز یک خود را تکمیل میکند و تبدیل به اووسیت ثانویه می شود و در مرحله متافاز میوز ۲ متوقف می شود. پس از تخمک گذاری و در صورت لقاح اووسیت ثانویه میوز ۲ خود را کامل میکند و یک اوول و یک جسم قطبی برجای میگذارد که اوول با اسپرم لقاح می کند‌.
  در مذکر اسپرماتوژنز در زمان بلوغ آغاز می شود و مدت زمان تبدیل اسپرماتوگونی به اسپرم حدود ۷۴ روز است و روزانه ۳۰۰ میلیون اسپرم تولید می شود.

  ۳. هنگامی که اسپرم از قسمت تاجی شعاعی عبور کند با زونا پلوسیدا روبرو می شود و به وسیله آنزیم های موجود در آکروزوم به آن نفوذ می کند . به محض تماس سر اسپرم با غشای اووسیت واکنش زونا رخ می دهد که طی آن گرانول های غشایی حاوی آزیم های لیزوزومی آزاد می شوند و از نفوذ اسپرم های دیگر جلوگیری کرده و گیرنده های اسپرم در سطح زونا را غیر فعال می کنند. و در واقع ساختمان و ترکیب آن عوض می شود.

  ۴. مراحل شامل : مرحله فولیکولی (پرولیفراتیو) ، مرحله ترشحی(پروژسترونی) و مرحله خونریزی قاعدگی می شود.
  مرحله فولیکولی همراه با ترشح استروژن می باشد و همراه با رشد فولیکول ها است. مرحله ی ترشحی پس از تخمک گذاری و تشکیل جسم زرد است و با ترشح پروژسترون و مقداری استروژن همراه است که در این مرحله اندومتر رحم دارای رگ ها خونی و غده های فراوان است. در صورتی که لقاح رخ ندهد ، جسم زرد تحلیل می رود و ترشح پروژسترون قطع می شود که در نتیجه ی آن دیواره ی اندومتر رحم به جز لایه ی قاعده ای فرو می ریزد و مرحله ی خون ریزی قاعدگی رخ می دهد.
   
 11. 9518104542

  9518104542 New Member

  1)بعضی مواقع قسمتی از یک کروموزوم که چندین ژن کنار هم قرار گرفته اند حذف میشود به این حذف ها حذف کوچک میگویند که به سندروم ایجاد شده آن سندروم حذف کوچک یا سندروم ژن همجوار میگویند.
  اگر این حذف های کوچک در کروموزوم مادری رخ دهد و به ارث برسد به آن سندروم انگلمن میگویند از علائم ان خنده های طولانی مدت عقب ماندگی ذهنی نقایص قلبی اختلالات تکلمی و حرکتی است اما
  اگر این حذف های کوچک در کروموزوم پدری رخ دهد و به ارث برسد به آن سندروم پرادر ویلی میگویند و علائم آن چاق بودن افراد شلی عضلات اختلال در فرم صورت عقب ماندگی ذهنی هیپوگنادیسم کریپتورکیدیسم.

  2) اووژنز از همان دوران جنینی آغاز میشود طی ماه های بعدی اکثر سلول های اووگونی از بین میروندو یک سری اووسیت های اولیه تا زمان تولد باقی میمانند هرکدام از اووسیت های اولیه که باقی می مانند توسط یک ردیف سلول فولیکولی احاطه می شوند
  سپس وارد فاز استراحت میشوند تازمان بلوغ از همین سلول های فولیکولی یک سری عوامل مهارکننده رشد اووسیت ترشح می شوند که فولیکول را در مرحله استراحت (دیپلوتن) نگه میدارند
  اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد آغاز میشود پس از بلوغ از سلول های زایا سلول های اسپرماتوگونی تشکیل میشود که پس از انجام تقسیم میوز اسپرم را ایجاد میکند.

  3)در مرحله رشد فولیکولی سلول های پوششی فولیکول که به صورت سنگفرشی ساده بودند تبدیل به سلول های مکعبی می شوند و پس از تقسیم سلول های گرانولوزا را تشکیل می دهند از سلول های گرانولوزا و اووسیت اولیه گلیکوپروتئینی ترشح می شود به نام زونا پلوسیدا که بین اووسیت و گرانولوزا قرار میگیرد و منطقه شفاف را ایجاد میکند
  در هنگام لقاح زمانی که اسپرم میخواهد از ناحیه تاج شعاعی عبور کند با ناحیه زونا پلاسیدا اطراف اووسیت اتصال پیدا میکند
  خود پروتئین های زونا پلاسیدا در اتصال اسپرم و القای واکنش آکروزومی نقش دارد
  با ترشح آنزیم هایی که در ناحیه سر آکروزوم است اتفاق می افتد که اسپرم میتواند خود را به غشای اووسیت برساند
  این واکنش را واکنش زونا گویند.

  4)الف) مرحله ی فولیکولار که در این مرحله تحت تاثیر استروژن که با همکاری سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح می شود قرار دارد شروع این مرحله پس از مرحله خونریزی است
  ب) مرحله ترشحی یا پروژسترونی که تحت تاثیر هورمون پروژسترون که توسط جسم زرد ترشح میشود قرار دارد که برای لانه گزینی آماده می شود
  پ) اگر لقاح صورت نگیرد جسم زرد تحلیل میرود و ترشح پروژسترون کاهش میابد که بعد از آن فازخونریزی را داریم لایه هایی که در دیواره اندومتر رحم دیده می شود لایه متراکم سطحی و لایه اسفنجی میانی و لایه قاعده ای نازک می باشند
  در مرحله خونریزی لایه سطحی و اسفنجی تخریب می شوند و لایه قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و آن را برای ورود به مرحله فولیکولی بعدی آماده کند.
   
 12. 9518104524

  9518104524 New Member

  1-گاهی اوقات قسمتی از یک کروموزوم حذف میشود که چندین ژن کنار هم قرار گرفته اند به این حذف ها حذف کوچک میگویند که به سندروم ایجاد شده آن سندروم حذف کوچک یا سندروم ژن همجوار میگویند
  اگر این حذف های کوچک در کروموزوم مادری رخ دهد و به ارث دهد به آن سندروم انگلمن میگویند از علائم ان خنده های طولانی مدت عقب ماندگی ذهنی نقایص قلبی اختلالات تکلمی و حرکتی
  اگر این حذف های کوچک در کروموزوم پدری رخ دهد و به ارث برسد به آن سندروم پرادر ویلی میگویند و علائم آن چاق بودن افراد شلی عضلات اختلال در فرم صورت عقب ماندگی ذهنی هیپوگنادیسم کریپتورکیدیسم
  2-شروع فرآیند اووژنز از همان دوران جنینی است طی ماه های بعدی در دوران جنینی اکثر سلول های اووگونی از بین میروند و یک سری از اووسیت های اولیه تا زمان تولد از بین میروند یعنی از همان دوران جنینی تقسیم میوز شروع شده و در مرحله ی متافاز میوز یک باقی مانده اند و در زمان بلوغ ادامه ی تقسیم را شروع میکنندولی فرایند اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد شروع میشود ابتدا اسپرماتوگونی نوع a و بعد نوع b و سپس اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه و سپس از ثانویه اسپرماتید ساخته میشود که همه ی این مراحل از زمان بلوغ به بعد است
  3-پس از ورود اسپرم به تخمک اووسیت گرانول های ترشحی حاوی آنزیم لیزوزومی ترشح میکند که سطح اووسیت و زونا پلاسیدا را نسبت به سایر اسپرم ها غیر قابل نفوذ میکند که به آن واکنش زونا یا قشری میگویند
  4-مرحله ی فولیکولار یا تکثیری:در این مرحله تحت تاثیر استروژن(که با همکاری سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح میشود)قرار دارد.شروع این مرحله بعد از مرحله ی خونریزی است.
  مرحله ی ترشحی یا پروژسترونی:این مرحله تحت تاثیر هورمون پروژسترون(که توسط جسم زرد تولید میشود)قرار دارد.در این مرحله رحم برای لانه گزینی آماده میشود.
  مرحله ی خونریزی:در صورتی که لقاح صورت نگیرد،جسم زرد تحلیل یابد و ترشح پروژسترون کاهش میابد که بعا از آن فاز خون ریزی را داریم.لایه هایی که در دیواره ی آندومتر رحم داریم ۱-لایه متراکم سطحی ۲-لایه ی اسفنجی میانی ۳-لایه ی قاعده ای نازک.در مرحله ی خونریزی،لایه ی سطحی و اسفنجی تخریب میشوند و لایه ی قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و برای ورود به مرحله ی فولیکولی بعدی آماده کند
   
 13. 9518104507

  9518104507 New Member

  ۱. هرگاه قسمت هایی کوچک از کروموزوم حذف شود و چندین ژن کنار هم قرار بگیرند به این گونه از حذف حذف کوچک می گویند که باعث سندروم حذف کوچک یا ژن های مجاور است
  اگر این حذف های کوچک در کروموزوم مادری باشد و به ارث برسد ایجاد سندروم انگلمن می کند که از نشانه های آن خنده های طولانی عقب ماندگی ذهنی نقایص قلبی و اختلالات تکلمی و حرکتی است
  اگر این حذف های کوچک در کروموزوم پدری باشد سندروم پرادر ویلی ایجاد می شود از نشانه های آن چاقی افراد شلی عضلات اختلال در فرم صورت عقب ماندگی ذهنی هیپوگونادیسم و کریپتورکیدیسم می باشد
  ۲.
  شروع فرایند اووژنز از همان دوران جنینی است طی ماه های بعدی اکثر سلول های اووگونی از بین میروند و یک سری اووسیت های اولیه تا زمان تولد از بین میروند هرکدام از اووسیت های اولیه که باقی می مانند توسط یک ردیف سلول فولیکولی احاطه می شوند

  سپس وارد فاز استراحت میشوند تا زمان بلوغ از همین سلول های فولیکولی یک سری عوامل مهارکننده رشد اووسیت ترشح می شوند که فولیکول را در مرحله استراحت نگه میدارند

  اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد آغاز میشود پس از بلوغ از سلول های زایا سلول های اسپرماتوگونی تشکیل میشود که پس از انجام تقسیم میوز اسپرم را ایجاد میکند

  ابتدااسپرماتوگونی نوع a و بعد نوع b و سپس اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه و سپس از ثانویه اسپرماتید ساخته میشود که همه ی این مراحل از زمان بلوغ به بعد است.
  ۳.در مرحله رشد فولیکولی سلول های پوششی فولیکول که به صورت سنگفرشی ساده بودند تبدیل به سلول های مکعبی می شوند و پس از تقسیم سلول های گرانولوزا را تشکیل می دهند از سلول های گرانولوزا و اووسیت اولیه گلیکوپروتئینی ترشح می شود به نام زونا پلوسیدا که بین اووسیت و گرانولوزا قرار میگیرد و منطقه شفاف را ایجاد میکند

  در هنگام لقاح زمانی که اسپرم می خواهد از ناحیه تاج شعاعی عبور کند با ناحیه زونا پلوسیدا اطراف اووسیت اتصال پیدا میکند

  خود پروتئین های زونا پلوسیدا در اتصال اسپرم و القای واکنش آکروزومی نقش دارد

  با ترشح آنزیم هایی که در ناحیه سر آکروزوم است اتفاق می افتد که اسپرم میتواند خود را به غشای اووسیت برساند

  این واکنش را واکنش زونا گویند
  سوال۴:
  a. مرحله ی فولیکولار که در این مرحله تحت تاثیر استروژن که با همکاری سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح می شود قرار دارد شروع این مرحله پس از مرحله خونریزی است

  ۲. مرحله ترشحی یا پروژسترونی که تحت تاثیر هورمون پروژسترون که توسط جسم زرد ترشح میشود قرار دارد که برای لانه گزینی آماده می شود

  ۳‌. اگر لقاح صورت نگیرد جسم زرد تحلیل میرود و ترشح پروژسترون کاهش میابد که بعد از آن فاز خونریزی را داریم لایه هایی که در دیواره اندومتر رحم دیده می شود لایه متراکم سطحی و لایه اسفنجی میانی و لایه قاعده ای نازک می باشند

  در مرحله خونریزی لایه سطحی و اسفنجی تخریب می شوند و لایه قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و آن را برای ورود به مرحله فولیکولی بعدی آماده کند

  مرحله ی خونریزی:در صورتی که لقاح صورت نگیرد،جسم زرد تحلیل یابد و ترشح پروژسترون کاهش میابد که بعا از آن فاز خون ریزی را داریم.لایه هایی که در دیواره ی آندومتر رحم داریم ۱-لایه متراکم سطحی ۲-لایه ی اسفنجی میانی ۳-لایه ی قاعده ای نازک.در مرحله ی خونریزی،لایه ی سطحی و اسفنجی تخریب میشوند و لایه ی قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و برای ورود به مرحله ی فولیکولی بعدی آماده کند.
   
 14. 9518104548

  9518104548 New Member

  پاسخ یک:
  گاهی اوقات قسمتی کوچک از یک کروموزوم حذف می شود که چندین ژن کنار هم قرار گرفته اند که به سندروم ایجاد شده سندروم حذف کوچک یا سندروم ژن های مجاور می گویند.
  اگر این حذف هاي كوچك در کروموزوم مادری اتفاق افتد و به ارث برسد، سندروم انگلمن ایجاد میکند. علائم: خنده های طولانی مدت، عقب ماندگی ذهنی، نقایص قلبی و اختلالات تکلمی و حرکتی
  اگر در کروموزوم های پدری اتفاق افتد و به ارث برسد باعث سندروم پرادر ویلی می شود.
  علائم: شلی عضلات، اختلال در فرم صورت، عقب ماندگی ذهنی،چاق بودن افراد، هیپوگنادیسم و کریپتورکیدیسم.
  پاسخ دو:
  شروع فرایند اووژنز از همان دوران جنینی است طی ماه های بعدی اکثر سلول های اووگونی از بین میروند و تعدادی وارد تقسیم میوزی میشوند و اووسیت اولیه را به وجود می اورند.
  سپس وارد فاز استراحت میشوند تا زمان بلوغ از همین سلول های فولیکولی یک سری عوامل مهارکننده رشد اووسیت ترشح می شوند که فولیکول را در مرحله استراحت نگه میدارند اووسیت های اولیه تا زمان بلوغ در پروفاز میوز یک قرار دارند
  اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد آغاز میشود پس از بلوغ از سلول های زایا سلول های اسپرماتوگونی (که در دوران جنینی به سمت گنادها رفته اند)تشکیل می شود که پس از انجام اسپرماتوژنز و اسپرمیو ژنز اسپرم را ایجاد میکند .
  پاسخ سه:
  در مرحله رشد فولیکولی سلول های پوششی فولیکول که به صورت سنگفرشی ساده بودند تبدیل به سلول های مکعبی می شوند و پس از تقسیم سلول های گرانولوزا را تشکیل می دهند از سلول های گرانولوزا و اووسیت اولیه گلیکوپروتئینی ترشح می شود به نام زونا پلوسیدا که بین اووسیت و گرانولوزا قرار میگیرد و منطقه شفاف را ایجاد میکند
  در هنگام لقاح زمانی که اسپرم میخواهد از ناحیه تاج شعاعی عبور کند با ناحیه زونا پلاسیدا اطراف اووسیت اتصال پیدا میکند
  خود پروتئین های زونا پلاسیدا در اتصال اسپرم و القای واکنش آکروزومی نقش دارد
  با ترشح آنزیم هایی که در ناحیه سر آکروزوم است اتفاق می افتد که اسپرم میتواند خود را به غشای اووسیت برساند
  این واکنش را واکنش زونا گویند.
  پاسخ چهار:
  مرحله ی فولیکولار (تکثیری): در این مرحله تحت تاثیر استروژن که با همكاري سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح میشود ، قرار دارد.شروع این مرحله بعد از مرحله ی خونریزی است.
  مرحله ی ترشحی یا پروژسترونی:این مرحله تحت تاثیر هورمون پروژسترون که توسط جسم زرد تولید میشود، قرار دارد.در این مرحله رحم برای لانه گزینی آماده میشود.
  مرحله ی خونریزی:در صورتی که لقاح صورت نگیرد،جسم زرد تحلیل یابد و ترشح پروژسترون کاهش می يابد که بعا از آن فاز خون ریزی را داریم.
  لایه هایی که در دیواره ی آندومتر رحم داریم ۱-لایه متراکم سطحی ۲-لایه ی اسفنجی میانی ۳-لایه ی قاعده ای نازک.در مرحله ی خونریزی،لایه ی سطحی و اسفنجی تخریب میشوند و لایه ی قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و برای ورود به مرحله ی فولیکولی بعدی آماده کند.
   
 15. 9518104541

  9518104541 New Member

  با عرض سلام و خسته نباشید

  1.در بعضی از اوقات قسمتی کوچک از یک کروموزوم حذف می شود که چندین ژن کنار هم قرار میگیرند که به سندروم ایجاد شده سندروم حذف کوچک یا سندروم ژن های مجاور می گویند
  اگر این حذف در کروموزوم مادری رخ دهد و به ارث برسد سندروم انگلمن ایجاد میکند که باعث خنده های طولانی مدت عقب ماندگی ذهنی نقایص قلبی و اختلالات تکلمی و حرکتی میشود
  و اگر در کروموزوم های پدری رخ دهد و به ارث برسد باعث سندروم پرادر ویلی می شود که باعث شلی عضلات اختلال در فرم صورت عقب ماندگی ذهنی هیپوگنادیسم کریپتورکیدیسم میشود

  2.شروع فرایند اووژنز از همان دوران جنینی است طی ماه های بعدی اکثر سلول های اووگونی از بین میروند و یک سری اووسیت های اولیه تا زمان تولد از بین میروند هرکدام از اووسیت های اولیه که باقی می مانند توسط یک ردیف سلول فولیکولی احاطه می شوند
  سپس وارد فاز استراحت میشوند تا زمان بلوغ از همین سلول های فولیکولی یک سری عوامل مهارکننده رشد اووسیت ترشح می شوند که فولیکول را در مرحله استراحت نگه میدارند
  اسپرماتوژنز از زمان بلوغ فرد آغاز میشود پس از بلوغ از سلول های زایا سلول های اسپرماتوگونی تشکیل میشود که پس از انجام تقسیم میوز اسپرم را ایجاد میکند


  3.در مرحله رشد فولیکولی سلول های پوششی فولیکول که به صورت سنگفرشی ساده بودند تبدیل به سلول های مکعبی می شوند و پس از تقسیم سلول های گرانولوزا را تشکیل می دهند از سلول های گرانولوزا و اووسیت اولیه گلیکوپروتئینی ترشح می شود به نام زونا پلوسیدا که بین اووسیت و گرانولوزا قرار میگیرد و منطقه شفاف را ایجاد میکند
  در هنگام لقاح زمانی که اسپرم می خواهد از ناحیه تاج شعاعی عبور کند با ناحیه زونا پلوسیدا اطراف اووسیت اتصال پیدا میکند
  خود پروتئین های زونا پلوسیدا در اتصال اسپرم و القای واکنش آکروزومی نقش دارد
  با ترشح آنزیم هایی که در ناحیه سر آکروزوم است اتفاق می افتد که اسپرم میتواند خود را به غشای اووسیت برساند
  این واکنش را واکنش زونا گویند

  4.

  ۱. مرحله ی فولیکولار که در این مرحله تحت تاثیر استروژن که با همکاری سلول های گرانولوزا و تکای داخلی ترشح می شود قرار دارد شروع این مرحله پس از مرحله خونریزی است
  ۲. مرحله ترشحی یا پروژسترونی که تحت تاثیر هورمون پروژسترون که توسط جسم زرد ترشح میشود قرار دارد که برای لانه گزینی آماده می شود
  ۳‌. اگر لقاح صورت نگیرد جسم زرد تحلیل میرود و ترشح پروژسترون کاهش میابد که بعد از آن فاز خونریزی را داریم لایه هایی که در دیواره اندومتر رحم دیده می شود لایه متراکم سطحی و لایه اسفنجی میانی و لایه قاعده ای نازک می باشند
  در مرحله خونریزی لایه سطحی و اسفنجی تخریب می شوند و لایه قاعده ای می ماند تا رحم را ترمیم و آن را برای ورود به مرحله فولیکولی بعدی آماده کند
   
 16. 9518104540

  9518104540 New Member

  به نام خدا
  ۱- اگر چند ژن در کنار یکدیگر و در مجاورت هم قرار گرفته باشند و قسمتی از کرومزوم که آنها را دربر گرفته حذف شود ،می گوییم حذف کوچک اتفاق افتاده و به سندروم به وجود آمده ،سندروم ژن های هم جوار میگوییم
  مانند سندروم انگلمن و پرادر ویلی
  علائم انگلمن شامل خنده های طولانی ،مشکلات مغزی،قلبی،اختلال در تکلم و حرکت

  علائم پرادر ویلی شامل چاقی ،هیپو تونی ،کریپتوکیدیسم ،هیپو کیدیسم میباشد
  ۲-گامتوژنز در بانوان از زمان جنینی آغاز شده و در مرحله پورفاز میوز یک میماند تا فرد به سن بلوغ برسد

  در آقایان اما سلول های pgc به اووگنی تبدیل میشوند و دیگر این سلول ها تقسیم نمی شوند تا زمان بلوغ که شروع به تقسیم میتوز و بعد میوز میکنند

  ۳- اسپرم همزمان با رسیدن به لوله رحمی ،توانمندی عبور از کورونا رادیاتا را پیدا میکند از طریق تماس با مخاط اون که صفحه گلیکو پروتیینی اطراف آکروزوم رو از بین میبرد
  اسپرم پس از عبور از کورونا به منطقه زونا پلاسیدا میرسه که در این هنگام واکنش آکروزومی صورت میگیرد و اسپرم از اون هم رد میشه

  همزمان با رد شدن اسپرم از زونا و فیوز شدن غشای اسپرم و تخمک
  یکسری گرانول ها از اووسیت رها میشن که مانع نفوذ دیگر اسپرم ها به تخمک میشن به این واکنش ،واکنش زونا میگویند  ۴-مرحله فولیکولار ،مه تحت تاثیر استروژن هست و بعد از دوره خونریزی آغاز میشود
  مرحله پروژسترونی ،که تخت تاثیر پروژسترون هست و سبب افزایش قطر آندومتر و آماده شدنش برای لتنه گزینی میشود

  و مرحله آخر هم که اگر لقاح صورت نگیرد دیواره تخیلی میرود و خونریزی را داریم
   
 17. 9518104523

  9518104523 New Member

  هدي حق شناس
  ۱.سندرم ژن همجوار یا ژن های مجاور سندرمی است که حذف کوچک یا میکرو دیلیشنmicrodeletion در بازوی بلند qیا کوتاه کروموزوم pاتفاق می افتد که حذف به اين صورت است كه چند ژن در کنار هم جدا می شود.به عبارتى ديگردر اثر رخ دادن حذف هایی در کروموزوم چندین ژن در کنار یک دیگر قرار می گیرند این حذف ها بخشی از محتوای کروموزوم را حذف می کنند
  كه به این سندروم ، سندروم حذف کوچک یا ژن همجوار می گویند.

  سندرم انگلمن :در کروموزوم ۱۵ مادری حذف کوچک اتفاق مى افتدکه علایمی همچون ۱،خنده های طولانی مدت ۲،عقب ماندگی ذهنی و۳، نقایص قلبی ۴،اختلالات درتکلم و حرکت
  سندرم پرادر ویلی نوع دیگری از حذف کوچک ژن های همجوار در کرموزوم ۱۵ پدری است که باعث ۱،چاقی ۲،شلی عضلات هیپوتونی ۳.عقب ناندگی ذهنی ۴.هیپوگنادیسم ۵.کریپتوکیدیسم ۶.هیپوگنادیسم۷ اختلال در فرم صورت
  سندرم اشپیرینگتون:حذف کوچک در کرموزوم ۲۲ با علایمی همچون ۱،شکاف کام ۲،عقب ماندگی ذهنی ۳.تاخیر در یادگیری و گفتار ۴.تکامل تنه مخروطی شکل قلب

  سوال ۲ :تفاوت زمان گامتوژنز در مذکر و مونث به این صورت است که در مونث در زمان جنینی اووژنز شروع شده و اووسیت در پروفاز میوز ۱ می ماند.و پس ازان سلول ها در مرحله فاز استراحت یا دیپلوتن باقى مى ماند به این ها اووسیت اولیه می گوییم که تا زمان بلوغ در حالت استراحت یا دیپلوتن می مانند
  تا زمان بلوغ كه در هر ماه برخى از انها با رخ دادن تخمك گذارى ميوز يك را كامل مى كنند که از این میان تنها یکی از آنها موفق می شود که طی تنظیمات هورمونی انجام مي شود
  و در صورت لقاح ميوز دو تكميل مي شودهمچنين يك سرى مهار کننده رشد از سلول فولیکولی ترشح میشودكه باعث مى شود سلول در مرحله ى ديپلوتن باقى بماند.
  در جنس مذکر از زمان بلوغ اسپرماتوژنز شروع می شود.
  قبل از ان طناب های جنسی شامل سلول های زایای بدوی و از تمایز ان ها اسپرماتوگونی نوع A ایجاد می شود كه با بلوغ ابتدا اسپرماتوگونىdark A
  —-> pale A—-> نوع B و در نهايت با انجام فرايند اسپرميوژنز اسپرماتوپيد به اسپرم ماتوزوا يا اسپرم بالغ تبديل مي شود
  يعنى مهم ترين تفاوت این دو در زمان شروع این فرایند است به طوری که شروع اوووژنز در جنینی است ولی شروع اسپرماتوژنز از بعد از بلوغ است

  به غیر از تفاوت زمانی دو تفاوت دیگر هم دارند:

  طی میوز یک سلول بنیادی در جنس مذکر 4 گامت ایجاد می شود ولی در جنس مونث یک گامت

  تفاوت دیگر آنکه در جنس مذکر سلولها تا قبل از آخرین مرحله ی اسپرمیوژنز با هم ارتباط سلولی دارند در حالی که در جنس مونث این گونه نیست


  -سه .زمان واکنش زونایی یا واکنش قشری زمانی است که یک اسپرم ظرفیت یابی کرده که از کرونا رادیاتا يا تاجى شعاعى رد شده است به زونا پلوسیدا وصل شده که زونا پلوسیداداراى يك سرى پروتئين (zp3)است كه باعث القا واکنش آکروزومی و اتصال سر اسپرم به زونا پلوسیدا میشود.به محض انجام واکنش اکروزومی و ورودبخش خلفی سر اسپرم و دم اسپرم به غشا اووسیت ثانویه در متافاز میوز ۲ و تماس با غشا اووسیت از سلول اووسیت یک سرى وزیکول های قشرى حاوی انزیم، ترشح شده از ورود هر گونه اسپرم دیگری به اووسیت جلوگیری می کند و در واقع با انجام واکنش زونا يا قشرى از پلی اسپرمی جلوگیری میشود.
  خلاصه:: پس از ورود اسپرم به تخمک یک سری گرانول هایی قشرى که حاوی آنزیم های لیزوزومی هستند از اووسيت ترشح می شوند و سطح زونا پلاسیدا و غشاى اووسيت را برای ورود اسپرم های دیگر غیر قابل نفوذ می کنند.به این واکنش واكنش زونا یا قشری میگویند.

  - چهارم
  سه مرحله تغیرات اندومتر رحم یاهمان مخاط رحم داريم شامل:
  ۱.مرحله فولیکولی یا استروژنی یا تکثیری است
  که در این مرحله از سلول های گرانولوزا وتکا داخلی یا تکا فولیکولی به وسیله پیش ساز های تسوتسترون و اندوستندیون ها استروژن ساخته شده و رحم بعد از خونریزی وارد مرحله فولیکولی یا تکثیری می شود.
  مرحله دوم
  مرحله پروژسترونی یا مرحله لوتئالی است که باز هم از باقی ماندای سلول های گرانولوزا وتکا داخلی که باهم تشکیل یک جسم زرد داده که موقع تخمک گذاری و خروج تخمک از فولیکول توسط بافت همبند اطراف رگ دار شده و رنگدانه زرد ساخته و شروع به ترشح پروژسترون تا ۹ روز میشور اگر لقاح صورت بگیرد لانه گزینی ایجاد شود تا ماه چهارم از جسم زرد که حالا جسم زرد حاملگی می نامیم پروژسترون برای حفظ حاملگی انجام می شود ولی اگر لقاحی در کار نباشد جسم زرد بعد از۹ روز بعد از تخمک گذاری تحلیل رفته و جسم سفید حاوی بافت همبند فیبروزه می سازد.
  مخاط رحم شامل ۳ بخش قاعده نازک که حتی بعد از خونریزی هم جهت ترمیم بافت رحم می ماند
  یک بخش اسفنجی میانی و یک بخش متراکم سطحی می باشد.
  که اسفنجی و متراکم طی خونریزی نابود شده ودفع می شود.
  اندومتر رحم دارای غدد مارپیچی است که لانه گزینی در ان انجام میشود.اندمتر داخلی ترین لایه رحم است.
   
  آخرین ویرایش: ‏16 نوامبر 2017
 18. 9518104536

  9518104536 New Member

  ساناز رضائیان

  پاسخ 1. گاهی اوقات قسمتی کوچک از یک کروموزوم حذف می شود که چندین ژن کنار هم قرار گرفته اند که به سندروم ایجاد شده سندروم حذف کوچک یا سندروم ژن های مجاور می گویند. سندروم ژن همجوار یا ژنهای مجاور سندرومی که حذف کوچک در بازوی بلند یا بازوی کوچک اتفاق میافتدکه حذف بهصورت قطعه ای از کروموزوم نیست که حذف نسبی باشد بلکه به صورت چندژن کنار هم جدا میشود.

  سندرم انگلمن که حذف هاي كوچك در کروموزوم مادری (در کروموزوم ۱۵ مادری) حذف کوچک که علایمی همچون ۱.خنده های طولانی مدت ۲.عقب ماندگی ذهنی و۳. نقایص قلبی ۴.اختلالات تکلم و حرکتی

  سندرم پرادر ویلی نوع دیگری از حذف کوچک ژن های همجوار در کرموزوم ۱۵ پدری است که باعث ۱.چاقی ۲.شلی عضلات هیپوتونی ۳.عقب ناندگی ذهنی ۴.هیپوگنادیسم ۵.کریپتوکیدیسم ۶.هیپوگنادیسم۷. اختلال در فرم صورت

  سندرم اشپیرینزن:حذف کوچک در کرموزوم ۲۲ با علایمی همچون ۱.شکاف کام ۲.عقب ماندگی ذهنی ۳.تاخیر در یادگیری وگفتار ۴.تکامل تنه مخروطی شکل قلب مشکل و نقصی وجود دارد.

  پاسخ 2. 1.اولین تفاوت اساسی این دو در زمان شروع این فرایند است به طوری که شروع اوووژنز در جنینی است طی ماه های بعدی در دوران جنینی اکثر سلول های اووگونی از بین میروند و یک سری از اووسیت های اولیه تا زمان تولد از بین میروند یعنی از همان دوران جنینی تقسیم میوز شروع شده و در مرحله ی متافاز میوز یک باقی مانده اند و در زمان بلوغ ادامه ی تقسیم را شروع میکنند ولی شروع اسپرماتوژنز از بعد از بلوغ است ابتدا اسپرماتوگونی نوع a و بعد نوع b وسپس اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه و داریم و نهایتا اسپرماتید داریم که دراخر منجر به تولید اسپرم میشود.2.علاوه بر ان طی میوز یک سلول بنیادی در جنس مذکر 4 گامت ایجاد می شود ولی در جنس مونث یک گامت داریم.3.تفاوت دیگر آنکه در جنس مذکر سلولها تا قبل از آخرین مرحله ی اسپرمیوژنز با هم ارتباط سلولی دارند در حالی که در جنس مونث این گونه نیست.

  پاسخ 3.واکنش زونایی یا واکنش قشری زمانی است که یک اسپرم ظرفیت یابی کرده که از کرونا رادیاتا رد شده است به زونا پلوسیدا وصل شده که زونا پلوسیدا باعث القا واکنش آکروزومی و اتصال سر اسپرم به زونا پلوسیدا میشود.به محض انجام واکنش اکروزومی و ورودبخش خلفی سر اسپرم و دم اسپرم به ۳غشا اووسیت ثانویه در متافاز میوز ۲ و تماس با غشا اووسیت از سلول اووسیت یک سرس وزیکول هایی حاوی انزیم ترشح شده از ورود هر گونه اسپرم دیگری به اووسیت جلوگیری می کند و در واقع با انجام واکنش زونایی از پلی اسپرمی جلوگیری میشود.به طور خلاصه میتوان گفت پس از ورود اسپرم به تخمک یک سری گرانول هایی که حاوی آنزیم های لیزوزومی هستند ترشح می شوند و سطح زونا پلاسیدا را برای ورود اسپرم های دیگر غیر قابل نفوذ می کنند.به این واکنش زونا یا قشری میگویند.


  پاسخ 4. اندومتر رحم دارای غدد مارپیچی است که لانه گزینی در ان انجام میشود.اندومتر داخلی ترین لایه رحم است. لایه هایی که در دیواره ی آندومتر رحم داریم ۱-لایه متراکم سطحی ۲-لایه ی اسفنجی میانی ۳-لایه ی قاعده ای نازک.


  سه مرحله تغییرات اندومتر رحم در چرخه قاعدگی عبارتند از:مرحله فولیکولار-مرحله ی ترشحی - مرحله ی خونریزی مرحله اول مرحله فولیکولی یا استروژنی یا تکثیری است که در این مرحله از سلول های گرانولوزا وتکا داخلی یا تکا فولیکولی به وسیله پیش ساز های تسوتسترون و اندوستندیون ها استروژن ساخته شده و رحم بعد از خونریزی وارد مرحله فولیکولی یا تکثیری می شود.مرحله دوم مرحله پروژسترونی یا مرحله لوتئالی است که باز هم از باقی ماندهی سلول های گرانولوزا وتکا داخلی که باهم تشکیل یک جسم زرد داده که موقع تخمک گذاری و خروج تخمک از فولیکول توسط بافت همبند اطراف رگ دار شده و رنگدانه زرد ساخته و شروع به ترشح پروژسترون تا ۹ روز میشود. اگر لقاح صورت بگیرد لانه گزینی ایجاد شود تا ماه چهارم از جسم زرد که حالا جسم زرد حاملگی می نامیم پروژسترون برای حفظ حاملگی انجام می شود ولی لگر لقاحی در کار نباشد جسم زرد بعد از۹ روز بعد از تخمک گذاری تحلیل رفته و جسم سفید حاوی بافت همبند فیبروزه می سازد. مرحله سوم مرحله ی خونریزی است وقتی حاملگی صورت نگیرد جسم زرد از بین می رود لذا ترشح پروژسترون نداریم در نتیجه دیواره ی رحم تحلیل می رود و تخریب می شود و خونریزی ایجاد می کند.در طی این مرحله دولایه ی سطحی متراکم و میانی اسفنجی از بین می رود و رحم برای دوره ی فولیکولی بعدی آماده می شود.
   
  آخرین ویرایش: ‏16 نوامبر 2017
 19. 9518104512

  9518104512 New Member

  1- در اثر رخ دادن حذف هایی در کروموزوم چندین ژن در کنار یک دیگر قرار می گیرند این حذف ها بخشی از محتوای کروموزوم را حذف می کنند
  به این سندروم ، سندروم حذف کوچک یا ژن همجوار می گویند
  نمونه ای از آن مثلا حذف در بخش بازویبزرگتر کروموزوم 15 هست که اگر در مادر این اتفاق بیافتد سبب ایجاد بیماری انگلمن و اگر در پدر اتفاق بیافتد باعث ایجاد بیماری برادر ویلی می شود
  از علایم اولی می توان به خنده های طولانی و عقب ماندگی ذهنی و اختلالات قلبی اشاره کرد و از علایم دومی می توان به هیپوگنادیسم و کریپتور کیدیسم و عقب ماندگی ذهنی و چاقی مفرط اشاره کرد

  2- اولین تفاوت اساسی این دو در زمان شروع این فرایند است به طوری که شروع اوووژنز در جنینی است ولی شروع اسپرماتوژنز از بعد از بلوغ است
  به طوری که در دوران جنینی سلول های pgc در جنین مونث ایجاد سلول های اووگونی کرده و این اووگونی ها تقسیم و تکثیر می شوند و برخی از آن ها وارد مرحله ی پروفاز میوز 1 می شوند و در همان جا باقی می مانند به این ها اووسیت اولیه می گوییم که تا زمان بلوغ در حالت استراحت یا دیپلوتن می مانند پس از بلوغ طی هر دوره ی قاعدگی چند فولیکول شروع به رشد می کنند که از این میان تنها یکی از آنها موفق می شود که طی تنظیم هرمونی صورت گرفته تقسیم میوزی یک خود را تکمیل کند و تخمک گذاری را انجام دهد سایرین آترزی می شوند و تحلیل می روند.
  اما در جنس مذکر بعد از بلوغ اسپرماتوگونی های نوع a تقسیم می شوند و به اسپرماتوگونی نوع b تبدیل شده و سپس وارد تقسیم میوز 1 می شوند و اسپرماتوسیت اولیه را تشکیل می دهند وپس از اتمام میوز یک اسپرماتوسیت ثانویه را تشکیل می دهند . اسپرماتوسیت ثانویه پس از اتمام میوز 2 ایجاد اسپرماتید می کند که اسپرماتید طی اسپرمیوژنز ایجاد اسپرم می کند
  به غیر از تفاوت زمانی دو تفاوت دیگر هم دارند:

  طی میوز یک سلول بنیادی در جنس مذکر 4 گامت ایجاد می شود ولی در جنس مونث یک گامت

  تفاوت دیگر آنکه در جنس مذکر سلولها تا قبل از آخرین مرحله ی اسپرمیوژنز با هم ارتباط سلولی دارند در حالی که در جنس مونث این گونه نیست


  3-پس از ورود اسپرم به تخمک یک سری گرانول هایی که حاوی آنزیم های لیزوزومی هستند ترشح می شوند و سطح زونا پلاسیدا را برای ورود اسپرم های دیگر غیر قابل نفوذ می کنند
  به این واکنش زونا یا قشری میگویند


  4- سه مرحله عبارتند از
  مرحله فولیکولار-مرحله ی ترشحی - مرحله ی خونریزی

  در مرحله ی فولیکولار یا تکثیری...تحت اثر هرمون استروژن این دوره پس از دوره منس یا خون ریزی ایجاد می شود و دیواره ی رحم شروع به رشد می کند.

  در مرحله ی ترشحی یا پروژسترونی....تحت اثر پروژسترون مترشحه از سلولهای جسم زرد ، ردیواره ی رحم پر از رگ می شود و دستخوش تغییراتی می گردد که رحم را برای حاملگی احتمالی آماده می سازد

  در مرحله ی خون ریزی یا منس--- وقتی حاملگی صورت نگیرد جسم زرد از بین می رود لذا ترشح پروژسترون نداریم در نتیجه دیواره ی رحم تحلیل می رود و تخریب می شود و خونریزی ایجاد می کند
  در طی این مرحله دولایه ی سطحی متراکم و میانی اسفنجی از بین می رود و رحم برای دوره ی فولیکولی بعدی آماده می شود


  باقرزاده
   
 20. 9518104570

  9518104570 New Member

  سوال1- در اثر رخ دادن حذف هایی در کروموزوم چندین ژن در کنار یک دیگر قرار می گیرند این حذف ها بخشی از محتوای کروموزوم را حذف می کنند
  به این سندروم ، سندروم حذف کوچک یا ژن همجوار می گویند
  نمونه ای از آن مثلا حذف در بخش بازوی بزرگتر کروموزوم 15 هست که اگر در مادر این اتفاق بیافتد سبب ایجاد بیماری انگلمن و اگر در پدر اتفاق بیافتد باعث ایجاد بیماری برادر ویلی می شود
  از علایم اولی می توان به خنده های طولانی و عقب ماندگی ذهنی و اختلالات قلبی اشاره کرد و از علایم دومی می توان به هیپوگنادیسم و کریپتور کیدیسم و عقب ماندگی ذهنی و چاقی مفرط اشاره کرد

  سوال2- اولین تفاوت اساسی این دو در زمان شروع این فرایند است به طوری که شروع اوووژنز در جنینی است ولی شروع اسپرماتوژنز از بعد از بلوغ است
  به طوری که در دوران جنینی سلول های pgc در جنین مونث ایجاد سلول های اووگونی کرده و این اووگونی ها تقسیم و تکثیر می شوند و برخی از آن ها وارد مرحله ی پروفاز میوز 1 می شوند و در همان جا باقی می مانند به این ها اووسیت اولیه می گوییم که تا زمان بلوغ در حالت استراحت یا دیپلوتن می مانند پس از بلوغ طی هر دوره ی قاعدگی چند فولیکول شروع به رشد می کنند که از این میان تنها یکی از آنها موفق می شود که طی تنظیم هرمونی صورت گرفته تقسیم میوزی یک خود را تکمیل کند و تخمک گذاری را انجام دهد سایرین آترزی می شوند و تحلیل می روند.
  اما در جنس مذکر بعد از بلوغ اسپرماتوگونی های نوع a تقسیم می شوند و به اسپرماتوگونی نوع b تبدیل شده و سپس وارد تقسیم میوز 1 می شوند و اسپرماتوسیت اولیه را تشکیل می دهند وپس از اتمام میوز یک اسپرماتوسیت ثانویه را تشکیل می دهند . اسپرماتوسیت ثانویه پس از اتمام میوز 2 ایجاد اسپرماتید می کند که اسپرماتید طی اسپرمیوژنز ایجاد اسپرم می کند
  به غیر از تفاوت زمانی دو تفاوت دیگر هم دارند:

  طی میوز یک سلول بنیادی در جنس مذکر 4 گامت ایجاد می شود ولی در جنس مونث یک گامت

  تفاوت دیگر آنکه در جنس مذکر سلولها تا قبل از آخرین مرحله ی اسپرمیوژنز با هم ارتباط سلولی دارند در حالی که در جنس مونث این گونه نیست


  سوال 3-پس از ورود اسپرم به تخمک یک سری گرانول هایی که حاوی آنزیم های لیزوزومی هستند ترشح می شوند و سطح زونا پلاسیدا را برای ورود اسپرم های دیگر غیر قابل نفوذ می کنند
  به این واکنش زونا یا قشری میگویند


  سوال4- سه مرحله عبارتند از
  مرحله فولیکولار-مرحله ی ترشحی - مرحله ی خونریزی

  در مرحله ی فولیکولار یا تکثیری...تحت اثر هرمون استروژن این دوره پس از دوره منس یا خون ریزی ایجاد می شود و دیواره ی رحم شروع به رشد می کند.

  در مرحله ی ترشحی یا پروژسترونی....تحت اثر پروژسترون مترشحه از سلولهای جسم زرد ، ردیواره ی رحم پر از رگ می شود و دستخوش تغییراتی می گردد که رحم را برای حاملگی احتمالی آماده می سازد

  در مرحله ی خون ریزی یا منس--- وقتی حاملگی صورت نگیرد جسم زرد از بین می رود لذا ترشح پروژسترون نداریم در نتیجه دیواره ی رحم تحلیل می رود و تخریب می شود و خونریزی ایجاد می کند
  در طی این مرحله دولایه ی سطحی متراکم و میانی اسفنجی از بین می رود و رحم برای دوره ی فولیکولی بعدی آماده می شود.
   

به اشتراک بگذارید